+ Yorum Gönder
Biyografi ve Osmanlı Biyografileri Forumunda Yavuz sultan selim karakteri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Aycan
  Devamlı Üye

  Yavuz sultan selim karakteri
  Yavuz sultan selimin kişisel özellikleri

  Yavuz sultan selim karakteri.jpg


  Büyük hükümdar, iki yıl süren, önemli savaşlara sahne olan, büyük zafer ve kazançlar elde edilen Suriye ve Mısır seferinden dönüşte ikindi vakti bugünkü Üsküdar’a gelmişti. Bütün beylere, paşalara emir verdi ki gece oluncaya kadar Üsküdar’da kalınacak, karşıya, karanlık basınca geçilecekti.

  Bazı yetkililer gündüzden geçilmesini daha uygun bulduklarını, geceyi beklemenin niçin gerekli görüldüğünü sormak cesaretinde bulundular.www.alasayvan.net Padişah da açıklama büyüklüğünü gösterdi: “Bütün dünyada yankı uyandıran büyük bir zafer, şan ve şerefle dönüyoruz. Gündüzün İstanbul’a geçtiğimiz takdirde halk büyük bir karşılama yapacak tezahüratta bulunacaktır. Bu da nefsime bir gurur getirebilir. Bundan ALLAH’a sığınırım. Buna meydan vermemek için payitahta gece geçeceğiz.  “Padişah-ı âlem olmak bir kuru kavga imiş,

  Bir veliye bende olmak cümleden ala imiş.”

  YAVUZ SULTAN SELİM HAN
 2. Ömer
  Devamlı Üye

  Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470 tarihinde Amasya da dünyaya gelmiştir. 26 Mayıs 1512 tarihinde tahta geçmiştir. Osmanlı devletinin 9. padişahı ve 74. İslam halifesidir. 21 yada 22 Eylül 1520 tarihleri arasında Tekirdağ da vefat etmiştir.
 3. Muhammed
  Özel Üye
  Yavuz Sultan Selim Han'ın hayatını ve kişiliğini çok araştırdım. Hani bazı insanlara ''Muhteşem'' veya ''dört dörtlük bir insan'' deriz ya, bu kelimeler Yavuz Sultan Selim'in yanında anlamsız kalıyor.

  Şehzade Selim doğduğu zaman babası Şehzade II.Bayezıt Han Amasya'da bulunuyordu, Şehzade Selim'in doğduğu 10 Ekim 1470 günü sarayın kapısına nur yüzlü bir ihtiyar geldi ve uzun bir dua okuduktan sonra kapıdaki nöbetçiye ''Bugün bu hanede bir erkek çocuk dünyaya gelecek. Babasından sonra padişah olacaktır. Vücudunun yedi yerinde ben bulunacak ve büyüdüğünde her ben sayısınca şanı büyük beyleri mağlup edecektir.'' dedikten sonra gözden kayboldu. Nöbetçi bu ihtiyar zatı takip etmeye çalışsa da bir anda gözden kaybetmişti. Bu haberi II.Bayezıt'a söylemek için saraya girdiğinde Şehzade Bayezıt Han'ın kucağına aldığı çocuğun kulağına ezan okumakta olduğunu gördü Şehzade Bayezıt; ''İsmin Selim olsun'' diyerek çocuğun adını vermişti bile.

  Daha Şehzadeliği döneminde bir padişah gibi sınırdan sınıra at koşturan biriydi. Çok iyi ilim tahsil etmişti, Arapça ve Farsçayı ana dili gibi konuşur ve yazardı. En yakın ve samimi dostlarına karşı bile her zaman ciddi, ve tebessümü bir iltifat olarak bilinirdi. Ağladığı çok sık görülmüştür fakat güldüğü çok nadiren görülmüştür.

  Çok zeki, akıllı ve bilgili olduğu için ona vezir olacak kişinin çok tecrübeli ve akıllı olması gerekiyordu. Anlayışı kıt insanlar ona vezirlik yapamıyorlardı. Nakıs devlet adamları birbirlerine beddua edecekleri zaman ''Sultan Selim Han'a vezir olasın'' derlerdi.
+ Yorum Gönder


yavuz sultan selim