+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Okullarımız Forumunda Türkiyede kaç tane askeri lise vardır ? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Türkiyede kaç tane askeri lise vardır ?


  Askeri Lise Hakkında


  Türkiye’de Askeri Okullar

  Orduda görev yapacak subay ve astsubaylar askeri okullarda yetiştirilir Hava, deniz ve kara kuvvetlerinin subay gereksinimini harp okulları karşılar Türkiye’de dört askeri lise vardır: İstanbul Kuleli Askeri Lisesi, Bursa Işıklar Askeri Lisesi, İstanbul Deniz Lisesi ve İzmir Maltepe Askeri Lisesi Bu okullara, ortaokulu bitiren erkek öğrenciler arasından sınavla öğrenci alınır Üç yıllık bir eğitimin sonunda askeri liseleri bitirenler, harp okulla*rına alınır Ankara’da Kara, İstanbul’da De*niz ve Hava harp okulları olmak üzere üç harp okulu vardır Harp okulları, askeri liseyi bitiren öğrencilerin yanı sıra, gereksinim du*yarsa liselerin fen bölümünü bitirenler arasın*dan da sınavla öğrenci alır Bu öğrenciler harp okullarında gördükleri dört yıllık eğiti*min sonunda subay çıkarlar Subayların ko*mutanlık niteliklerini geliştiren ve kurmay subay yetiştiren okulların adı harp akademile*ridir Kara, hava ve deniz harp akademilerine üsteğmenler ve kıdemli yüzbaşılar sınavla alınır Ayrıca, Gülhane Askeri Tıp Akademi*si de askeri doktor yetiştirir

  Harp okulları ile harp akademilerinin yanı sıra, silahlı kuvvetlerin bursuyla çeşitli fakül*telerde okuyan askeri öğrencileri alanlarına göre eğiten subay sınıf okulları da vardır Bunlar silahlı kuvvetlerin değişik konularda subay gereksinimlerini karşılayan okullardır

  Astsubay hazırlama ve sınıf okullarında ordunun alt komuta kademelerinde yönetim ve eğitim işlerini yürüten astsubaylar yetiştiri- lir Bu okullara liseyi bitirenler de açılan sınavı kazanırlarsa girebilirler Bir yıllık eği*tim süresi içinde astsubay adayları, uzmanlık alanlarına göre eğitilirler 2. Muhammed gunduz1
  Devamlı Üye

  Türkiye'de tam dört tane askeri lise vardır.
  kuleli askeri lisesi
  mal tepe askeri lisesi
  diğerleri aklıma gelmiyor.
+ Yorum Gönder


turkiyede kac tane askeri okullar,  türkiyedeki askeri liseler