+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Kur'an'da, göğüsleri yeni tomurcuklanmış kızlar, gibi ifadelerin geçmesi için ne Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kur'an'da, göğüsleri yeni tomurcuklanmış kızlar, gibi ifadelerin geçmesi için ne
  Kur'an'da, göğüsleri yeni tomurcuklanmış kızlar, gibi ifadelerin geçmesi için ne söyleyebilirsiniz? Peygamberimiz (asv)'in evliliğinde, eşlerin herbirisi için bir neden söyleniyor. Ama Mısır'dan kendisine gönderilen kölelerden birini aldığını görüyor. 2. Asel
  Bayan Üye

  Kur'an'da, göğüsleri yeni tomurcuklanmış kızlar, gibi ifadelerin geçmesi için ne


  Değerli kardeşimiz;
  Peygamberimiz (asv) Hz. Mariye (r.anha) ile evlenerek tercihini bu yönde kullanmıştır. Ayrıca oğlu İbrahim'in annesi olması hasebi ile böyle bir evliliğin hikmeti de anlaşılmış oldu.

  Allah Tealâ ateş ehli olan kötülerin durumlarından bir miktar bahset*tikten sonra, cennet ehli olan iyilerin kurtuluş ve zafer yerinden de söz et*miştir, onlar ateşten kurtulup cennete sokulmuşlardır. Bunun Allah'ın bir lütfü ve ihsanı olduğu açıklanmıştır. İyilerin ve kötülerin durumlarının gösterilmesi, düşünme ve karşılaştırma, cennete götüren kulluğa teşvik ve ateşe götüren masiyet, küfür ve yalanlama konusunda uyan için bir zemindir. Özet olarak Allah Tealâ kâfirlere olan vaadini andıktan sonra iyile*re olan vaadini de açıklamıştır.

  Allah Teâlâ, kullarının uhrevî nimetlere dair yaklaşık bir fikir edinmelerini sağlamak ve onlar*da bir arzu uyandırmak için, birçok âyette olduğu gibi burada da idrak ve anlama gücüne göre temsilî bir anlatımla bu dünyada en çok ihtiyaç duydukları, arzuladık*ları, sevdikleri maddî-bedensel hazlardan örnekler vermiştir. Bu anlatımda Kur'an'ın ilk muhataplarının beklentilerinin dikkate alındığı da söylenebilir, keza bu anlatımdan, âhirette cennete girmeyi hak eden her bir insana, dünyadaki ame*line, zihnî ve ruhî kemaline, mutluluk anlayışına ve beklentisine göre neleri istiyor ve bekliyorsa onların verileceği sonucunu çıkarmak da mümkündür bu anlatımdan.

  Bu anlatım Cennette mü'minler için hazırlanan eşleri tasvir etmek*tedir. Bunlar genellikle iki kısımdır: Biri, Cennet yaratıldığı zaman orada yaratılan «Huri» denilen ve mahiyeti bizce bilinmeyen bakire ve yaşıt eş*lerdir. Diğeri, dünyadaki sâliha eşlerdir ki, Cennet'e girince onlar da huri misali yaşıt duruma gelir ve taze kız görünümü alırlar.
+ Yorum Gönder