+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Fecr-i Ati Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Fecr-i Ati Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular
  Fecr-i Ati Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Fecr-i Ati Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Soru Örnekleri

  1. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?

  A) Bu dönemde aruz vezni bırakılmış, hece vezni kullanılmaya başlanmıştır.

  B) Daha çok bireysel konular işlenmiştir.

  C) Beyit hakimiyeti kırılmış anlam bütüne yayılmıştır.

  D) Süslü ve söz sanatlarıyla dolu bir anlatım görülür.

  E) Batı’dan sone ve terza-rima gibi nazım biçimleri alınmıştır.  2. I. Arapça ve Farsça kelime ve terkiplerle yüklü ağır bir dil kullanılmıştır.

  II. Romantizm ve klasisizmin etkisinde kalmışlardır.

  III. Bu dönem sanatçıları tiyatroyu toplumu eğitmek amacıyla kullanmışlardır.

  IV. Romanda kişiler ve olaylar çoğunlukla İstanbul’dan seçilmiştir.

  V. Yazarlar, romanlarına kişiliklerini yansıtmamışlardır.

  Bu özelliklerden hangi ikisi Servet-i Fünun edebiyatı için söylenemez?

  A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV. D) IV. ve V. E) II. ve V.  3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecr-i Ati edebiyatının temsilcilerinden biridir?

  A) Ahmet Haşim B) Namık Kemal C) Tevfik Fikret D) Ziya Paşa E) Faruk Nafiz Çamlıbel  4. Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  A) Halit Ziya Uşaklıgil – Aşk-ı Memnu

  B) Hüseyin Rahmi Gürpınar – Mürebbiye

  C) Mehmet Rauf – Eylül

  D) Ahmet Haşim – Hac Yolunda

  E) Ömer Seyfettin – Efruz Bey  5. Yazar, bu romanında herkesçe tanınmış bir şair olmak isteyen Ahmet Cemil’in hayallerini, iç çatışmalarını, hayatın gerçekleriyle yüzleşmesini, Arkadaşı Hüseyin Nazmi’nin kız kardeşi Lamia’ya olan aşkını başarıyla anlatır.


  Bu paragrafta sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

  A) Reşat Nuri Güntekin – Çalıkuşu

  B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban

  C) Halit Ziya Uşaklıgil – Mai ve Siyah

  D) Halide Edip Adıvar –Sinekli Bakkal

  E) Peyami Safa – Sözde Kızlar  6. . Servet- Fünun edebiyatının en büyük şairidir. Önceleri daha çok bireysel konularda yazan şair, 1896’dan sonra toplumsal konulara yönelmeye başlar. “Balıkçılar” “Seza” “Verin Zavallılara” adlı şiirleri toplumsal içerikli şiirleridir. Oğlu Haluk’un üzerine yazdığı şiirlerde onu Türk gençliğinin gelecekteki temsilcisi olarak görmüştür. Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanır. Çocuklar için yazdığı “Şermin” de ise hece ölçüsünü tercih eder.

  Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Cenap Şahabettin

  B) Ahmet Haşim

  C) Tevfik Fikret

  D) Yahya Kemal Beyatlı

  E) Cahit Sıtkı Tarancı  7. Aşağıdakilerin hangisindeilk psikolojik romanımızın adı ve yazarı bir arada verilmiştir?

  A) Eylül – Mehmet Rauf

  B) Vurun Kahpeye – Halide Edip Adıvar

  C) Hüküm Gecesi – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

  D) Küçük Ağa – Tarık Buğra

  E) Huzur – Ahmet Hamdi Tanpınar  8. . I. Tanzimat edebiyatına tepki olarak doğmuştur.

  II. Sanat şahsi ve muhteremdir görüşüne bağlıdırlar.

  III. Arapça, Farsça kelimelerle ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanmışlardır.

  IV. Belli bir sanat anlayışında birleşemedikleri için kısa sürede dağılmışlardır.

  V. Edebiyatımızdaki ilk edebi bildiriyi yayınlayan topluluktur.

  Yukarıdaki özelliklerden hangisi, Fecr-i Ati edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

  A) I B) II C) III D) IV E) V  9. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı, eser ve bağlı bulunduğu akım yanlış eşleştirilmiştir?

  . . sanatçı . . eser . . akım . .

  A) H.Z. Uşaklıgil Kırık Hayatlar Realizm

  B) Namık Kemal Cezmi Realizm

  C) Ahmet Haşim Piyale Sembolizm

  D) Mehmet Rauf Eylül Realizm

  E) Yahya Kemal Eğil Dağlar Parnasizm  10. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarından biri değildir?

  A) Mehmet Rauf

  B) Tevfik Fikret

  C) Halit Ziya Uşaklıgil

  D) Ahmet Mithat Efendi

  E) Cenap Şahabettin

+ Yorum Gönder