+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Bilgi Oksijenli ve oksijensiz solunum nedir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Bilgi Oksijenli ve oksijensiz solunum nedir?
  Oksijenli ve oksijensiz solunum nedir

  OKSİJENLİ SOLUNUM  O2’li solunum, ökaryot hücrelerde mitokondrideki ETS ile, prokaryot hücrelerde ise hücre zarında, mezozomda ya da stoplazmada bulunan ETS ile gerçekleşir.Bu yüzden O2’li solunum tapan tüm hücrelerde mitokondri bulunur genellemesi yanlıştır.Aslında O2'li solunum yapan tüm hücrelerde bulunması gereken şey solunum enzimleri yani ETS elemanlarıdır.Prokaryot hücrelerde de O2‘li solunum reaksiyonları mitokondrisi olan hücrelerdeki gibidir.
  bilgioksijenliveoksijen.gif

  • MİTOKONDRİNİN YAPISI:
  Mitokondrinin iç zarı içeriye doğru girinti yaparak kristaları oluşturur. Kristalar mitokondrilerinin iç yüzeylerini arttırarak birim zamanda sentezlenen ATP miktarını arttırmıştır.Çünkü çok ETS çok ATP üretimine neden olur.

  Mitokondrilerin kendilerine özgü DNA,RNA ve ribozomları vardır.Bundan dolayı mitokondriler gerektiğinde bölünerek çoğalabilirler.Mitokondrinin bölünmesi Dnaı kontrolü altında gerçekleşir.
  Mitokondride protein sentezi yapılır.Çünkü mitokondrinin kendşne özgü ribozomu vardır.Mitokondriler hücrein enerji santralleri olduğundan enerji ihtiyacı fazla olan hücrelerde mitokondri sayısı fazladır.Örn:Kas ve karaciğer hücreleri.

  Mitokondri zarı krebs devrinde ve ETS’de kullanılacak maddelere geçirgendir. Örn: Sitoplazmadan mitokondriye: H2‘ler, O2 , piruvat, yağ asidi, amino asit Mitokondriden stoplazmya ATP,H2O, CO2 geçer.

  MİTOKONDRİ VE KLOROPLASTIN KARŞILAŞTIRILMASI:

  MİTOKONDRİ
  -> Çift zarlıdır
  -> ETS bulunur
  -> DNA RNA ribozom ve enzimler bulunur
  -> Dış zarı düz; iç zarı girintili çıkıntılıdır.
  -> Protista alemi fungiler ile bitki ve hayvanlarda bulunur
  -> Organik maddeler CO2 ve H2O ya parçalanır

  KLOROPLAST
  -> Çift zarlıdır.
  -> ETS bulunur
  -> DNA RNA ribozom ve enzimler bulunur
  -> Dış zarı düz; iç zarı lamellidir.
  -> Öglena ve bitki hücrelerinde görülür.
  -> CO2 ve H2O u organik maddelere dönüştürür.
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Oksijenli ve oksijensiz solunum

  Oksijenli Solunum (Aerobik Solunum) Nedir?


  Hücrelerde oksijen kullanılarak organik moleküllerin yıkılması sonucu oluşan kimyasal bağ enerjisinden ATP sentezlenmesi reaksiyonlarına oksijenli solunum denir.

  Oksijenli Solunum Özellikleri Nelerdir?

  Ökaryot hücrelerde sitoplazma ve mitokondrilerde gerçekleşir.
  Mezozomu olan prokaryot hücrelerde tamamen sitoplazmada gerçekleşir.
  Bir glikoz molekünden oksidatif ve substrat düzeyde fosforilasyonla 40 ATP üretilir, 2 ATP tüketilir. Net kazanç 28 ATP dir.
  ETS elemanları görev yapar.

  Oksijensiz solunum (Anaerobik Solunum) Nedir?

  Oksijensiz solunum, oksijen yokluğunda, enerji üretmek için moleküllerin oksidasyonu (indirgenme) yoluyla enerji (ATP) üretilmesidir.

  Glikozun hücre sitoplazmasında yalnızca enzimler yardımıyla oksijen kullanmadan parçalanması ve enerji elde edilmesi olayına SOLUNUM denir. Glikoz ve son ürün eldesi olmak üzere 2 aşamada gerçekleşir.

  Oksijensiz Solunum Özellikleri Nelerdir?

  Oksijensiz solunumda hammadde olarak kullanılan maddeler sonuna kadar parçalanmadığından enerjinin büyük kısmı oluşan son ürünlerde kalır.
  Oksijensiz solunum olayı sitoplazmada gerçekleşir.
  Bir glikoz molekülden substrat düzeyde fosfarilasyonla 4 ATP üretilir, 2 ATP tüketilir. Net kazanç 2 ATP dir.
  Fermantasyon ürünlerinin farklılığı kullanılan enzim farklılığına dayanır.
  Fermantasyon; laktik asit ve etil alkol fermantasyonu olmak üzere ikiye ayrılır.

  Laktik Asit Fermantasyonu

  Laktik asidin temel kaynağı, glikojen olarak adlandırılan, karbonhidratın yıkımı sonucu oluşan bir yan üründür. Anaerobik glikoliz sonucu pirüvat üretildiği zaman kas hücresi onu aerobik olarak enerji üretimine katmayı dener. Ancak, kas hücresi üretilen tüm pirüvatı kullanma kapasitesine (aerobik olarak) sahip değilse, pirüvat laktata dönüşür.

  Etil Alkol Fermantasyonu

  Glikolizin son ürünü olan pirüvattan alkolün oluştuğu reaksiyonlara denir. Maya hücreleri ve bazı bakterilerin gerçekleştirdiği enerji elde etme yöntemidir.

+ Yorum Gönder