+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Hazreti Ne Demektir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hazreti Ne Demektir
  hazreti ne demektir kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Hazreti Ne Demektir Hazreti Hakkında Bilgi

  Sözlükte "yakında ve yanında bulunmak, önünde olmak" anlamına gelen hazret, bir tasavvuf terimi olarak varlığın genel mertebeleri ve âlemdeki bütün tecellileriyle birlikte ilâhî veya kevnî hakikât anlamında kullanılmaktadır.


  Allah'ın her sıfatı, her ismi ve her fiili bir hazret meydana getirdiği gibi belli bir sıfatın, ismin ve fiilin her bir tecellisine de hazret denilir Bu kavram daha sonraları sûfi olmayan din ve devlet adamları için de kullanılmaya başlanmıştır Edebî metinlerde ise daha çok Allah, Peygamber ve veliler hakkında kullanılmıştır

+ Yorum Gönder