+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Küçük Ölçek Büyük Ölçek Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Küçük Ölçek Büyük Ölçek Nedir








  Küçük Ölçekli Haritalar


  Küçük Ölçek Büyük Ölçek Nedir.png
  Ölçeği 1/500000 den daha küçük olan haritalardır Bu haritalar Dünya’nın, kıtaların, ülkelerin tamamını veya bir bölümünü gösterir

  Küçük ölçekli haritaların genel özellikleri şunlardır
  Paydası büyüktür.
  Geniş alanları gösterir.
  Ayrıntıyı gösterme gücü azdır.
  Küçültme oranı fazladır
  Aynı alanı gösteren büyük ölçekli haritalara göre düzlem üzerinde daha az yer kaplarlar.Küçültme
  İzohipsler arası yükselti farkı fazladır
  Bozulma oranı fazladır


  Büyük Ölçekli Haritalar

  Plânlar: Ölçeği 1/20000'e kadar olan haritalardır Şehir imar plânları, kadastro haritaları bu türdendir

  Topoğrafya Haritaları Ölçeği 1/20000 ile 1/200000 arasında olan haritalardır Ulaşım haritaları ile topoğrafik, jeolojik, morfolojik haritalar bu türdendir

  Büyük ölçekli haritaların genel özellikleri şunlardır
  Paydası küçüktür
  Dar alanları gösterir
  Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır
  Küçültme oranı azdır
  Aynı alanı gösteren küçük ölçekli haritalara göre düzlemde daha fazla yer kaplarlar
  İzohipsler arası yükselti farkı azdır
  Bozulma oranı azdır








 2. Nesrin
  Devamlı Üye





  Küçük ölçek demek ölçeği 1/500000 den daha küçük olan haritalar demektir. küçük ölçekli haritalar ;Dünya’nın, kıtaların, ülkelerin tamamını veya bir bölümünü gösterir bu8nun dışında büyük ölçek demek ölçeği 1/20000'e kadar olan haritalardır bu haritalar şehir imar planları ve kadastro hariyaları bu ölçeğe sahiplerdi.




+ Yorum Gönder


büyük ölçek ne demek,  büyük ölçek nedir kısaca bilgi