+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda Ekonomi ile ilgili türkçe ingilizce makaleler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ekonomi ile ilgili türkçe ingilizce makaleler
  ekonomi ile ilgili türkçe açıklaması olan ingilizce makaleler 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Türkiye Ekonomisi NasIl Düzelİr?
  Türkiye ve benzeri ülkeler, hem enflasyondan
  kurtulmak, hem de hızlı büyüme k istiyorlar. Ancak,
  imkanları çok daha geniş olan bazı zengin ekonomiler
  dahi bu işi beceremediler. Enflasyonu yendiler ama
  işsizliği azaltacak hızlı bir büyümeyi
  gerçekleştiremediler. Onun için fazla telaşa
  kapılmadan nelerin yapılabileceğini iyi düşünmek
  lazım. Mesela bir gecede alınan şok kararlarla
  ekonomiyi rayına sokmak mümkün müdür?
  Şok tedavisinin belli sakıncaları var. En büyük
  sakınca, alınan bazı kararların yanlış olması
  ihtimalidir. O zaman ekonomi tam tepe*taklak gider.
  Çünkü, adı üstünde, yanlış tedaviden şoka gireni
  yeniden kendine getirmek pek güçtür.
  Diğer önemli sakınca, (hatta tehlike) , kararlar ve
  ilaçlar doğru olsa bile hastanın bir türlü şoktan
  çıkamaması ihtimalidir. Bunun, başta bazı Latin
  Amerika Ülkeleri olmak üzere, dünyada birçok örneği
  var.

  ********************

  Turkey is how to fix economy?
  Turkey and other countries, both inflation
  To get rid of both k want rapid growth. However,
  Some possibilities are much wider than the rich economies
  Even did not manage the job. Defeated inflation, but
  a fast growth to reduce unemployment
  place. For him to hurry up
  What can be done better to think of being caught
  need. Decisions taken in one night, for example, shocks
  Is it possible to put the economy on track?
  Shock therapy has certain drawbacks. Largest
  OK, have taken some wrong decisions
  is likely. O * upside down when the economy goes overhead.
  Because the name implies, incorrectly entered into the treatment of shock
  is very difficult to bring yourself back.
  Another important drawback, (and even danger), decisions and
  Even if the right kind of drugs the patient a shock
  is the possibility can not go. That, particularly in Latin
  United States to the world, many examples
  There.
+ Yorum Gönder


ekonomi ile ilgili makale örnekleri,  ekonomi ile ilgili ingilizce makaleler,  ingilizce ekonomi makaleleri,  ekonomi ile ilgili türkçe ingilizce makaleler,  ingilizce iktisat makaleleri,  ekonomi makaleleri ingilizce