+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda belediye yöneticileri nelerdir belediye hakkında Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  belediye yöneticileri nelerdir belediye hakkında
  belediye yöneticileri nelerdir neler yapar belediye yöneticileri nelerdir belediye hakkında 2. HARBİKIZ
  Moderator

  Belediyelerin faaliyetleri nelerdir?  1. kent altyapısı
  ile ilgili görevler,
  Su temini, şebeke yapımı ve dağıtımını sağlamak,
  kanalizasyon şebekesi kurmak, şehiriçi yollar ve meydanları yapmak, parklar ve
  mezarlıklar yapmak, havagazı üretimi ve doğalgaz dağıtımını yapmak,
  2. şehircilik
  hizmetleri ilgili görevler,
  Çöp toplamak, yolları temizlemek, itfaiye hizmetlerini yerine
  getirmek, zabıta hizmetlerini yapmak, çöpleri toplamak, cadde ve sokakların temizliği
  sağlamak ve halk sağlığını koruyucu tedbirleri almak,
  3. imarla ilgili
  hizmetler,
  Master plan hazırlamak, ayrıntılı imar planları hazırlamak, imar planlarında
  gerekli değişiklikleri yapmak, yapı ruhsatı vermek, inşaatların kontrolünü yapmak,
  4.
  ekonomik görevler,
  Fiyat ve ücretleri tesbit edip denetlemek, hal yerleri
  açmak, mezbaha kurmak, pazar yerleri kurmak, işportacılığı düzenlemek, küçük sanayi
  bölgesi çarşısı kurmak, otel, dükkan vb.yapıp kiralamak, ticaret odaları ve
  benzeri yerleri organize etmek, fuar, sergi, panayır, festivaller düzenlemek, belde
  dahilinde ilan ve reklam faaliyetlerini düzenlemek, turistik tesisler kurmak, turistik
  faaliyette bulunmak,
  5. eğitim ile ilgili görevler,
  Okul öncesi eğitim
  hizmetleri, ilköğretim görevleri, mesleki eğitim kursları düzenlemek, kütüphane ve okuma
  salonları açmak, öğrenci okutulması
  6. sosyal nitelikli görevler,
  Sağlık hizmetleri,
  dini görevler, nikah işlemleri, fakirler için yurtlar kurmak, yetimevleri açmak,
  muhtaç asker ailelerine yardım etmek, ucuz konutlar yapmak,
  7. ulaştırma
  ile ilgili görevler,
  Belediye sınırlarında yük ve yolcu taşıt aracı
  sağlamak ve işletmek, taşıt araçlarının işletilmesine tekel niteliğinde olmamak üzere
  izin vermek, belediye sınırlarında kişilerce ve belediyece yapılan yolcu taşıma
  ücret tarifesini düzenlemek ve uyulmasını sağlamak, imar planlarında trafik güvenliği
  için gerekli bölgeleri ayırmak ve uygulamaları izlemek, belediye sınırlarındaki deniz,
  göl ve nehirlerde gerektiğinde ulaşımı sağlamak, bu araçların sağlamlık, temizlik
  koşullarını, yolcu ve yük sınırlamalarını, ücret tarifelerini düzenlemek ve kontrol
  etmek,
  8. sportif ve kültürel konularla ilgili görevler,
  Eski eserleri
  korumak, kütüphane, kültür merkezi açmak spor alanları yapmak, tiyatro, müze,
  sinema salonları açmak
  9. tarım ve veterinerlik hizmetleri görevleri,
  insan
  ve hayvan sağlığını koruyucu veterinerlik hizmetlerini sağlamak ve denetimini yapmak,
  gıda kontrol labaratuvarları kurmak ve yönetmek, park, bahçe, hayvanat ve
  bitki bahçesi, fidanlık, koru kurmak, yeşil alanları düzenlemek, korumak; orman,
  bahçe, mera, vb araziyi hasardan korumak, müşterek su yollarının yapım,
  bakım ve onarımını yapmak, su birikintilerini kurutmak
  10. mali ve
  hukuki görevler
  Yerel vergiler (vergi, rusüm, harç vb), ile, belediye
  cezalarını toplamak, kamulaştırma işlemlerini yapmak.
+ Yorum Gönder