+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda 1. dil kurultayı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  1. dil kurultayı
  26 Eylül 1932 günü Dolma Bahçe Sarayında Atatürk önderliğinde toplanan 1. dil kurultayının amaçları nedir? 2. Gizli @ yara
  Özel Üye

  I. Türk Dili Kurultayı
  I. Türk Dili Kurultayı, 26 Eylül 1932 - 5 Ekim 1932 tarihleri arasında Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen dil kurultayı.
  Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. sözleri ile Türkçeye verdiğiönemi belirten Atatürk 1 Kasım 1928'de çağdaş dünyaya uyum sağlamak amacıyla Harf devrimini gerçekleştirir. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerinin belirlenmesi, köklerinin araştırılması, Türk lehçe, şive ve ağızlarının bilimsel yöntemlerle incelenmesi için 12 Temmuz 1932 tarihinde Türk Dili Tetkik Cemiyeti’ni(Türk Dil Kurumu'nu) kurdurur.
  I. Türk Dili Kurultayıında bu konularla ilgili pekçok önemli karar alınmış ve uygulamaya konulmuştur.
  On gün süren kurultay Ruşen Eşref’in şu konuşmasıyla biter.
  Bir davayı bütün gerçekliği ile göz önüne getirmek, onu zaman ve mekân içindeki yerine, sırasına koymak, beynin laboratuvarında inceden inceye elenip dokunmuş bu işin nasıl bir iş olduğunu görmek, göstermek, düşünceleri o iş etrafında bir araya toplamak, o işten çıkan neticeleri ilerisi için hedef edinmek: İşte Mustafa Kemalce düşünüş bu demektir.
  Mustafa Kemalce düşünmek demek, tahlil ve terkibetmek, şuurlaştırmak, nizamlaştırmak, sistem haline komak demektir. Bu usul Çanakkale'den dil kurultayına kadar aynı hızı ve sırayı gösterir.  Vikipedi, özgür ansiklopedi
+ Yorum Gönder