+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Çin Uygarlığı Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Çin Uygarlığı Hakkında Bilgi
  Çin Uygarlığı hakkında bilgi kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Çin Uygarlığı

  Çin, coğrafi bakımdan Asya’nın en doğusunda yer alır. Çin’de büyük bir uygarlık kurulmuştur. Çin uygarlığı Çin yerlileri ile Hint ve Orta Asya göçmenleri tarafından oluşturulmuştur. M.Ö 2400 yıllarından itibaren Çin Devletleri’nin varlıkları gözlenmektedir. İlk yazılı belgeler ise ancak M.Ö 1500′lü yıllara kadar gidebilmektedir.

  - Çinliler Türk akınlarına karşı M.Ö 214′de yapımına başlanan 2400 km uzunluğundaki Çin Seddi’ni yapmışlardır.

  - İlkçağ’da Çin’de feodal bir yönetim tarzı vardı ve “güneşin oğlu” olarak adlandırılan kral feodallerin en büyüğü olarak yönetimi elinde bulundururdu.

  - Barut, pusula, baskı tekniği, ipekten kağıt yapımı, porselen ve mürekkep İlkçağ’da Çin’de geliştirilip kullanılmıştır.

  - Çin alfabesi’ni M.Ö 1500′lerde geliştirmişlerdir. Bu alfabe yukardan aşağı yazılır. Türklerle ilgili ilk bilgilere de bu Çince belgelerde ulaşılmaktadır.

  - Yüzyıllarca devam eden Türk-Çin mücadelesinin temel sebebini İpek yolu ve Orta Asya’nın hakimiyeti oluşturur. Çin 751 yılındaki Talas savaşı’nda yenilince Batı’ya doğru ilerlemesi durmuştur.

 3. Ömer
  Devamlı Üye
  Yapılan arkeolojik kazılar sonucunda Çin'de Yontma Taş Devrinden itibaren hayatın devam ettiği ortaya çıkarılmıştır. Çin'de yazılı hayat ise M.Ö XV. yüzyılda başlamıştır. Yani Mezopotamya ve Mısır'a göre Çin halkı yazıyı daha geç kullanmaya başlamıştır.
+ Yorum Gönder