+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Vergi Vermenin Ülkemize Kazandırdıkları Ile Ilgili Makale Örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Vergi Vermenin Ülkemize Kazandırdıkları Ile Ilgili Makale Örneği
  vergi vermenin ülkemize kazandırdıkları ile ilgili makale Örneği kısaca 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Vergi Vermenin Ülkemize Kazandırdıkları Ile Ilgili Makale Örnek


  Şirketlerin içinde bulundukları rekabet ortamında çeşitli nedenlerle zarar uğramaları ve bu halde mali durumlarının zararlar nedeniyle bozulması ticari hayatta mutad bir durumdur. Bu kapsamda, meydana gelen bilanço açığını kapatmak amacıyla şirketler tarafından çeşitli çözüm yolları aranmakta ve farklı uygulamalara başvurulmaktadır.

  TTK’nın 462. maddesinde hüküm altına alınan iç kaynaklardan sermaye artırımı müessesesi ile şirket bilançosunda sermayeye eklenebilecek fon hesaplarının mevcut olması durumunda, öncelikle nakdi sermaye artırımı yaparak artırıma bazı paysahiplerinin katılamamalarından diğer grup paysahiplerinin yarar sağlamalarının önüne geçilmek istenmiştir. Böylelikle, uygulama ve Yargıtay’ın görüşleri kanunlaşmış olmaktadır.

  Söz konusu maddede yer alan fonlar açısından, detaylı bir tanım yapılmamış olup mevzuat dahilinde düzenlemesi gerekliliği vurgulanmıştır. Nitekim, bu çalışmamız kapsamında sermaye artırımına konu edilecek ve vergi mevzuatı kapsamında düzenlene fon hesaplarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

  Belirtmek gerekir ki, sermayeye eklenmesine izin verilen fonların doğru bir şekilde tespiti gerekmektedir. Nitekim TTK’nın 462. maddesinin 3. fıkrasında “Bilançoda sermaye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması halinde bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden sermaye taahhüt edilmesi yokluyla sermaye artırılamaz.” düzenlemesine yer verilmiştir. Bununla birlikte, TTK’nın 462/3. maddesi uyarınca sermaye artırımının nasıl yapılacağına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün Genelgesi’nde de açıklamalar yapılmıştır. Bu halde, iç kaynakların mevcut olduğu durumlarda sermaye artırım prosedürü de değişiklik arz ettiğinden, şirket bilançosundaki fonların doğru bir şekilde tespiti önem taşımaktadır.

  Tuğçe Gültekin
+ Yorum Gönder