+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Faiz Dışı Denge Ile Ilgili Makale örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Faiz Dışı Denge Ile Ilgili Makale örneği
  faiz dışı denge ile ilgili makale örneği kısaca 2. SuSKuN bELa
  Devamlı Üye

  FAİZ DIŞI FAZLA NEDİR MAKALE

  Türkiye ekonomisini yakından ilgilendiren bu kavramı yazımızda elimizden geldiğince ekonomik terimlerden uzak tutup, sokaktaki insanların anlayacağı sade bir anlatım ile ne olduğu hususunu dile getirip açıklamaya çalışacağım.
  Türkiye’de, hükümetlerle IMF heyeti arasındaki Bütçe Tasarısı hakkındaki görüşmelerde en tartışmalı konuların başında; Faiz Dışı Fazla hedefinin ne olması ve bu hedefin yerine getirilmesi için ne gibi önlemler alınması gerektiği gelmektedir. Hükümetler, bu önlemler için bütçe çalışması ve bütçe disiplini ortaya koymak zorundadırlar. Devletin gelir ve giderlerini gösteren tabloya bütçe denir. Bütçenin bir tarafını gelirler oluştururken, diğer tarafını ise giderler başka bir deyişle harcamalar oluşturmaktadır. Faiz dışı fazla kavramı; bütçenin toplam gelirleriyle, bütçeden yapılan harcamalardan faiz ödemelerinin yok sayıldığında geriye kalan harcamalar arasındaki farktır. Daha basit bir anlatımla faiz dışı fazla; Türkiye'nin hiç faiz gideri olmaması durumunda, bütçenin gelir-gider durumunun ne olacağını açıklayan bir kavramdır.
  Faiz dışı fazla; kısaca toplam harcamalardan faiz harcamaları çıkarıldığı zaman, gelirin gideri karşılayıp karşılayamadığını gösterir.
  Buraya kadar yapmış olduğumuz açıklamalara sayısal bir örnek vermemiz gerekirse şöyle bir örnek verebiliriz. Örneğimizde Devletin 2007 yılı için bütçe rakamları şöyledir:100 TL geliri, 120 TL gideri olsun. Bu giderler ise maaş ödemeleri, genel giderler ve yatırım giderleri toplamından oluşsun ve bu kalemlerin toplamı da 80 TL olsun. Faiz giderlerinin ise 40 YTL olduğunu kabul edelim. Böylece giderlerimizin toplamı 120 TL olmuş oldu. Gelirlerimiz ise 100 TL idi. Gelirlerimiz, toplam giderlerimiz olan 120 TL yi karşılayamamakta,20 TL açık vermektedir. Şimdi gelelim Faiz dışı fazla rakamını bulmaya: Toplam giderlerimiz 120 TL idi. Toplam giderlerimizin içinde 40 TL faiz giderleri vardı. Şimdi 40 TL faiz giderini toplam giderlerimizden çıkaralım. Bu durumda giderlerimiz 80 TL oldu. Gelirlerimizin toplamı 100 TL olduğu için faiz giderleri hariç 20 TL fazla verdik.(1) Bu 20 TL fazlada toplam faiz giderimiz olan 40 TL’nin 20 TL’si kadarını ödeme gücümüz olduğunu gösterir. Eğer açık vermeyeceksek yani denk bir bütçe yapacaksak Faiz dışı fazla hedefine ulaşmak için yapılması gereken iki yöntemden birini uygulayacağız. Birinci yöntem gelirlerimizi artırmaktır. İkinci yöntem ise giderlerimizi yani harcamalarımızı azaltmaktır. Birinci yöntemi yani gelirlerimizi arttırmayı tercih ettiğimizi varsayarsak; ya yeni vergiler koyacağız ya mevcut vergi oranlarını artıracağız yâda vergi dışı gelirlerin (özelleştirme gelirleri, 2-B diye tabir edilen orman vasfını yitirmiş arsa ve arazilerin satışı, lojman satışı gibi) arttırılmasıyla Faiz dışı fazla vermeye çalışacaksınız. Eğer siz zaten ekonomi çevrelerince çok büyük tepki toplayan yüksek vergi oranlarını arttırmaya kalkarsanız hem daha büyük tepkilerle karşılaşacak hem de artan vergi oranları negatif etki yaparak vergi gelirlerini beklenen oranda artmasını sağlayamayacak vergi gelirlerinin daha da azalmasına neden olacaksınız. İkinci yöntemi seçerseniz; Faiz giderlerini baştan kabullendiğimiz için faiz giderlerimizin haricindeki giderlerimiz olan maaş ödemeleri, genel giderler ve yatırım giderlerini düşürmek zorundayız. Bu sefer harcama kalemlerinden tasarruf etmemiz gerekecektir. Bu da halkın refah seviyesinin ve yatırımların daha da azalması demek olacağı için hükümetlerin halkın nezdindeki başarılı olma durumu zarar görecektir. Yıllardır bekletilen yatırımları kısmanız, sosyal transferleri azaltmanız, personel giderlerini yani memur ve işçiye verilen zamları azaltmanız, devletin adalet, güvenlik, sağlık gibi zorunlu hizmetlerinde tasarrufa gitmeniz zor olacaktır.

  Sonuç itibariyle, devletler sağlam bir borçlanma politikaları yürütmeli ve bu politikalarda popülist yaklaşımlardan uzak durmalı, izlenecek olan yatırım politikaları reel ekonomiye dönük olmalı üretim ve istihdam artırıcı alanlara harcamalar yapılarak toplumun refah seviyesini yükseltecek bütçe politikaları ve disiplini uygulanmalıdır.

  (1) FAİZ DIŞI FAZLA = Toplam Gelirler-(Toplam Harcamalar-Faiz Harcamaları)
  = 100 YTL-(120 YTL–40 YTL)
  = 100 YTL–80 YTL
  = 20 YTL
+ Yorum Gönder