+ Yorum Gönder
Kuranı Kerim ve Kuran Ayetleri Forumunda Müddessir Suresi kaç ayettir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Müddessir Suresi kaç ayettir
  Müddessir Suresi kaç ayettir  56 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir. 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Bazı Rivayetlere göre inen Ayettir ancak kabul edilen 74. Sure olmasıdır. Adını ilk ayette geçen Örtüye bürünenden almıştır. Ayrıca bu Sure de namazdan ve namazın faydalarından sözedilir.
+ Yorum Gönder


müddessir suresi kaç ayettir