+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kompozisyon Örnekleri Forumunda Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur kompozisyon Konusunu Okuyorsunuz..
  1. Asel
    Bayan Üye

    Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur kompozisyon
    Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur Komposizyon
    KONU: "DEVEYİ YARDAN UÇURAN BİR TUTAM OTTUR."

    Açıklama Yapmak İçin İzlenecek Yol:
    Açıklamanızın amacı, kaprislerimizin ve küçük çıkarlarımızın bizi felakete sürükleyebileceği olmalıdır. Buna göre düşünce düzeninizi şöyle kurabilirsiniz:
    1 - İnsan karakterinin zayıf yönleri;
    2 - Birçok yıkımlara sebep olan kapris ve zaaflar;
    3 - İradeli ve erdemli kimselerin kazancı;
    4 - Sonuç.

    ÖRNEK ÇALIŞMA:
    "İnsanoğlu bütün gücüne, kudretine ve iradesine rağmen zaman zaman yersiz isteklere ve zaaflara düşmekten kendini alı-koyamayan bir varlıktır. Ruhumuzun derinliklerinde, doldurulamayan nice boşluklar, karanlık taraflar vardır. İnsan, bunların pençesine düşmeye görsün; bir anda yanlış eğilimlerinin ve zaaflarının kurbanı olur. Küçük çıkarlarını tatmin etmek isterken çok büyük kayıplara uğrar. Toplum içindeki saygınlığını ve seçkin yerini kaybediverir. Basit çıkarları ve kaprisleri uğruna hayatları mahvolmuş nice insanlar vardır.
    Hayatımızın her anında hislerimizin ve kaprislerimizin esiri olmaktan kurtulmak için aklın bilinçli kılavuzluğu altında eğitimin, iradenin ve vicdanın kurtarıcı ışığına sığınmalı, basit çıkarlara kapılarak hem kendimize hem de topluma zararlı olmaktan sakınmalıyız.
    Sağlam karakterli, güçlü kişiler, olgun davranmaktan vazgeçmeyen, zayıf anlarının esiri olmayan insanlardır."
  2. Ezlem
    Üye

    Gözümüze küçük ve önemsiz görünen olaylar farkında olmadan bizlere zarar verebilirler. Her şeyi küçümsememeliyiz. Küçük veya büyük, neyin bizi zarara uğratacağını bilemeyiz.
+ Yorum Gönder