+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kompozisyon Örnekleri Forumunda Kadın Haklarının Tanınması ile ilgili Kompozisyon Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Kadın Haklarının Tanınması ile ilgili Kompozisyon

  Kadın Haklarının Tanınması hakkında Kompozisyon


  Daha önceleri Osmanlı toplumunda kadınlar yaşamsal ve sosyal açıdan hiç bir öneme sahip olmazken, Medeni Kanun’la kadınlara toplumsal açıdan bazı haklar tanınmış, siyasal açıdan pek bir değişiklik olmamıştı.  Atatürk’ün yapmış olduğu girişimler neticesinde, Türk kadınlarının iktisadi ve siyasal yaşama katılımlarının sağlanabilmesi açısından bir dizi değişiklikler yapılmıştır. Kadınlara, 1930 yılında belediye seçimlerinde seçme, 1933 yılında çıkarılan Köy Kanunuyla muhtar seçme ve köy heyetine seçilme, 1934’te Anayasada yapılan bir değişiklikle milletvekili seçme ve seçilme haklarının tanınmasıyla, Türk kadını layık olduğu değere kavuşmuştur.  Kadınlara tanınan bu hakların o yıllarda bir çok Avrupa devletlerinde bile bulunmayışı, Atatürk’ün kadın haklarına verdiği değer ve önemi en güzel şekilde ortaya koymaktadır.

 2. Zarafet
  Üye

  Kadın hakları, kadınların erkeklere eşit şekilde sahip olduğu sosyo ekonomik, siyasi ve yasal hakların tamamına verilen isim. Atatürk, toplumun bir parçası olan kadınların her alanda ileri bir seviyede olmasını arzu etmiştir.Atatürk’ün yapmış olduğu girişimler neticesinde, Türk kadınlarının iktisadi ve siyasal ve de sosyal yaşama tam anlamıyla katılımlarının sağlanabilmesinin önü açılmıştır.
+ Yorum Gönder


kadın hakları ile ilgili kompozisyon,  kadın hakları kompozisyon,  kadın haklarıyla ilgili kompozisyon,  kadın hakları ile ilgili kompozisyonlar,  kadın hakları ile ilgili kompozisyon örnekleri,  kadın haklarının tanınması öncesi ve sonrası