+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kompozisyon Örnekleri Forumunda Sevgi Kardeşlik ve Yardımlaşma ile ilgili yazı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Sevgi Kardeşlik ve Yardımlaşma ile ilgili yazı
  Sevgi Kardeşlik ve Yardımlaşma


  İslam aleminde sevgi, kardeşlik, birlik ve beraberlik düşüncesinin gönülleri rahatlatması, kalplerin tam anlamıyla yumuşaması, merhamet duygularının kabarması, fakir ve yoksulların düşünülmesi, nefsin kötü arzularına gem vurulması, büyüklerin, akrabaların, komşuların, eş ve dostun her daim ziyaret edilmesi, öksüz ve yetimlerin sevindirilmesi, her türlü sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın sağlanması; Allah’ın (c.c) aff ve mağfiretinin, bağışlamasının umulduğu olumlu davranış ve yaklaşımlardır.

  Toplumda ihtiyaç sahibi fakir ve yoksul kimseleri tespit etmek, onları gözetmek, sıkıntılarına yardımcı olmak, geleceğe ümitle bakmalarına katkıda bulunmak hem dini, hem de insani bir görevdir. Peygamber efendimiz; “insanlığın en hayırlısı insanlığa hizmet eden, faydalı olandır.” Buyurarak bu önemli görevi Müslümanlara hatırlatmıştır. Bu sebeple toplumda huzur, barış, sevgi ve güven ortamı ancak; yardımlaşma ve dayanışmayla sağlanabilir. Cenab-ı Hak Maide Süresi 2.Ayette: “…iyilik etmek ve fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın; günah işlemek ve haddi aşmakta yardımlaşmayın..” Buyurmakta ve müminleri karşılıklı yardımlaşma konusunda uyarmaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’de : “Müminler birbirini sevmekte ve birbirine merhamet etmekte, bir bedenin uzuvları gibidirler. Bedenin herhangi bir uzvu rahatsız olursa, diğer bütün uzuvları da rahatsız olur.” İfadesiyle kaynaşma ve dayanışmanın önemine işaret etmiştir. Dinimiz; yakın çevreden başlayıp, bütün insanlığı içine alan bir yardımlaşma ve dayanışma anlayışını zorunlu kılar. Hak Teala Kur’an-ı Kerimde; “Şüphesiz Allah adaleti, adil olmayı, insanlara iyilikte, ihsanda bulunmayı, akrabaya, yakınlara bakmayı emreder. Hayasızlığı, fenalığı, azgınlığı yasaklar, ….” Buyurmaktadır. Müslüman önce anne ve babasına karşı saygılı olur. Daha sonra ailenin diğer fertlerine, akrabalarına, komşularına, Müslümanlara; hatta tüm insanlığa karşı vazifelerini yerine getirir, iyilik, ihsan ve ikramda bulunur. Bu konuda sevgili Peygamberimiz; “Cennetin güzel kokusu, bin yıllık mesafeden alınır. Fakat anne ve babasına isyan edenlerle akrabalarıyla münasebeti kesenler bu kokuyu alamazlar.” ( Hadis-İ Şerif ) buyurmuş, terk edenlere de büyük tehlikeyi haber vermiştir.
  Asıl olan, mü’minler arasındaki sevgi, saygı ve dostluk bağlarının güçlenmesi, büyüklerin ve ihtiyaç sahiplerinin hatırlanması, din kardeşliği duygu ve bağlarının ülkemizde ve tüm İslam aleminde tam anlamıyla güçlenmesidir.
 2. Mine
  Devamlı Üye

  Yardımlaşma ve Dayanışma ile ilgili yazı


  İnsanoğlu eşi, dostu, arkadaşları, çevresi ile bir bütündür. İnsan doğası gereği yalnız yaşayamaz, toplum içinde diğer insanlarla sürekli etkileşim halinde bulunmaktadır. İnsan bu etkileşim içerisinde karşılıklı olarak diğer insanlarla her anlamda alışverişte bulunur.

  Tecrübelerine dayanarak birçok söz söyleyen atalarımız, yardımlaşma ve dayanışma hakkında da pek çok atasözü dile getirmişlerdir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var; Yalnız taş duvar olmaz; Ağaç yaprağıyla gürler gibi.

  Yardımlaşma ve dayanışma toplum fertlerinin sahip olması gereken en güzel özelliklerdendir. Bir arada yaşayan insanlar sürekli yardımlaşma içerisinde olursa hem daha mutlu hem de daha huzurlu olurlar. Kapı komşun ile el ele vererek bir iş ortaya koymak kadar keyifli başka bir iş yoktur. Birlikte yapılan işler aynı zamanda daha kısa sürede yapıldığından böylece aynı zamanda çok daha fazla iş yapabilmek de mümkündür.

  Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte insanlar sanal bir dünyada yaşamaya başlamış, sosyal ilişkileri git gide zayıf bir hal almıştır. Artık değil yardımlaşmak insanlar yan komşunun adını bile bilmemektedir. Ancak hem bireysel hem toplumsal olarak yardımlaşma insan açısından büyük önem taşır. Bu nedenle günlük hayatımızda ihtiyacı olanlara yardım etmekten geri kalmayalım. Böylece daha hoşgörülü ve sağduyulu bir toplum haline gelmek mümkündür.
 3. Mesport
  Moderators
  Yardımseverlik Konusunda Yazı

  Toplumsal sevgi ve saygının oluşması, insanların hiç tereddürsüz birbirlerine yardım etmelerine bağlıdır.

  Zor durumda olan insanlara yardım etmek,insan olmanın temel erdemlerinden biridir. Yapılan yardımın en güzeli ise hiç kimseye göstermeden gizli gizli yapılan yardımdır. Zor durumda olan insanlara yardımcı olurken onların onurlarını da düşünmek gerekir. Yardımın gizli yapılması gerekliliği konusunda eski devirlerde devlet başkanları emirler bile vermişlerdir.

  Eski dönemler incelendiğinde toplumda insanlar arası yardımlaşma ve güven çok daha fazladır. Günümüze yaklaştıkça bireyler birbirinden uzaklaşmakta ve sağduyularını kaybetmektedirler.Teknolojinin gelişmesi ile birlikte insanlar birbirinden uzak, sanal bir dünyada yaşamaya başlamıştır.Bu durum toplumun sosyal yapısını derinden sarsmaktadır.

  Toplumda yardımlaşma ve sağduyunun sağlanabilmesi için birtakım önlemlerin alınması gerekir. Örneğin bu onuda var olan çeşitli derneklere yenileri eklenebilir. Yardımsever gönül adamları bu kurumların başlarına getirilmelidir.

  Tekrar etmek gerekirse sağlam bir toplum yapısı için yardımlaşma olmazsa olmazdır. Ancak bu yardımlar gizli yapılmalı sağ elin verdiğini sol el bilmemelidir.
+ Yorum Gönder


yardımlaşma ile ilgili yazı,  yardımlaşmayla ilgili yazı,  kardeşlik ve dayanışma ile ilgili yazı,  yardımlaşmayla ilgili yazılar,  yardımlaşma ile ilgili yazılar,  yardımlaşma ile ilgili yazı ve şiirler