+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kitap Tanıtımları Forumunda İnce memed romanının mekan ve zamanı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Aycan
  Devamlı Üye

  İnce memed romanının mekan ve zamanı
  İnce Memed Romanının Mekan ve Zamanı

  ince memed.jpg  İnce Mehmed" adını Türk insanı, ünlü romancımız Yaşar Kemal'in aynı adı taşıyan romanı yayımlandıktan sonra duydu. Bu roman yayımlanmadan önce Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, İsparta, Burdur, Antalya ve Muğla ile Aydın dolaylarında türkülerde konu olan bir "İnce Mehmed" vardı. Zamanla Yaşar Ke- mal'in roman kahramanını gerçek görme eğlimi ağır bastı. Oysa roman kahramanları www.alasayvan.net yazarlarının yarattıkları ve olaylar zinciri içinde yaşattıkları insanlardır. İnce Mehmet, romana da konu olurken elbette bunun bir sebebi vardı.
  Bu, Yaşar Kemal'in Anadolu'daki olayları incelerken etkilendiği, sevdiği bir ismi romanına koymasıydı.İşte bu konuda Prof. Dr.Pertev Naili Boratav'ın yazdıkları:
  "İnce Memed'in adını Yaşar Kemal, sanırım, ikinci dünya savaşı yıllarında Ruhi Su'nun söyleyip yaydığı, sevdirdiği

  İnce Mehmed ne yaptıydım ben sana ?
  Yüce dağ başında birulu kartal
  Açmış kanadını dünyayı örter
  Bazı yiğit vardır ölümden korkar
  Ben korkmam ölümden, er geç yolumdur.

  dizeleriyle tamamlanan ünlü DinarTürküsünden esinlenmiştir;konusunu işlerken de bu hikayeye o türküde anlatılmayan,Çukurova ve Torosların bir "Eşkiya Destanı"nın zenginliğini vermiştir. "


  Mehmet Bayrak da olayı şöyle değerlendriyor:
  "Kuşkusuz Yaşar Kemal, söz konusu romanında İnce Memed'in yaşam ınıişlerken,türkülere konu olan eşkiya İnce Memedi bliyordu. Yaşar Kemal'in İnce Memed'in öyküsünü ve türküsünü bildiğini, romanından önce yayımlanan bir yazısından öğreniyoruz. Yazar, sözkonusu yazısında"lnce Mehmed ne yaptıydım ben sana?" dizesiyle başlayan türkünün öyküsünü anlatıyor ve türküyü veriyor. Ancak eşkiyalık olgusunu yakından gözlediğini bildiğimiz Yaşar Kemal'in romanı, salt İnce mehmed'in yaşamına indirgenmemeli
  tersine bir çok kişi de olayın beslediği bir" erdemli eşkiyalık" romanı olarak görülmeli."
  İnce Mehmed araştırmalarda saptandığı kadarıyla 1872-1877 yılları arasında doğmuştur.
  Konar göçer yörüklerden Saçıkaralı aşiretinden Gülceğiz Ramazan'ın oğludur. Bu aşiret kışın Aydın ve Antalya taraflarında, yazınsa Afyonkarahisar'ın Sultandağları ile Antalya, Konya, İsparta sınırlarının kesiştiği yerde bulunan Anamas yayllarında yazlamaktaydı. Konar göçerlğin yanısıra 1900lü yıllardan sonra bazı yörükler köylerden toprak satın almaya giriştiler. İnce Memed'in babası Gülceğiz Ramazan da şimdi Afyon'un Çay ilçesire bağlı Göçen (şim dikiadı Çayırözü ) köyünden de ikiyüz dönüm kadar tarla satın alır. İnce Mehmed'in dayılarıda bu köyden tarla satın aldılar.
  Doğal ki, yörükler satın aldıkları taralarda hemen çiftliğe geçmiyorlardı. Bunun da sebebi tarım için örgütlenmiş olmadıklarındandı.Bunun içi satın alınan tarlalar bazan otluk olarak bırakılıyordu. İşte İnce Mehmed'ler Geneli köyünde satın aldıkları tarlalardan www.alasayvan.net büyükçe birisini de otluk olarak bıraktılar. İnce Mehmed kendi aşiretinden Sultan adında bir kadınla evli. Ancak o günlerin koşulları içinde tarla satın aldığı Geneli köyünde de Senem adında bir başka kadınla da evleniyor. Geneli köyündeki yerleşik halkın önde gelenlerinden Buhurculardan bazıları bu evliği hoş karşılamıyor. Özünde kendi yerleştikleri köydeki varlığın paylaşılmaması sebebine dayanıyor. Senem 'in bir başka aşiretten kişiye varm- ası da onları rahatsız ediyor. Bu nedenlerle dolaylı yoldan bazı girişimlerde bulunuyorlar. Bunlardan birisi Buhurcular'ın hizmetinde bulunan hizm etkarların İnce Mehmedlerin otluk olarak ayırdıkları yerlere hayvan sürümeleri ve otları yedirmeleri oluyor.Birkaç olaydan sonra iş silahlı çatışmaya kadar varıyor Olaylar bundan sonra gelişiyorve bir daha da durmuyor.
  Buhurcular, konar göçer bir aşiret. O yöreye ve Ege'ye İran'dan döl devesi getirdikler için Buhurcular olarak bliniyor. Blindiği gibi döl devesini "Buhur" denir.
  Birinci Dünya Savaşı Anadolu'yu kasıp kavurmuş. Çeşitli cephelerde yüzbinlerce insan ölmüş. Savaşların yorgunluğu insanları perişan etmiş. Devlet var yok gibi. Birinci Dünya Savaşı sonunda Türkiye'nin birçok yerini düşman işgal etmiş.
  Bu ortamda kimin kime gücü yetiyorsa,isteyen istediğini yapıyor. Bir yerde aşiretler kendi kendilerni savunmak durumunda. Kurtluş Savaşı hazırlığının sürdürüldüğü bu ortamda bazı efeler Kuvay -ı Milliye'ye katlıyor.
  Bu sıralarda Dinar çevresinde 50-60 atlı ile büyük bir güç olan eşkıya Koca Mustafa ve adamları var. Afyonkarahisar, Denizli,İsparta, Burdur ve Uşak taraflarında dolaşıyorlar ve etkin bir güçleri bulunmakta.
  Koca Mustafa gerek ileriyi göremediğinden, gerekse güvenemediğinden Kuvay-ı Milliye'ye katılmıyor. O yörelerde eşkiyalığa devam etme kararı veriyor. İnce Mehmet'le bu tarla ve Senem sorunundan silahlı çatışm aya kadar varan sürtüşm eye giren Buhurcular ise Koca İbrahim 'in başkanlığında 15 kişiyle Demirci Mehmet Efe'ye, katılıyorlar.
  Gülceğiz Ramazan; yani İnce Memed'in babası halim salim , silahlı işlerden hoşlanmayan bir kişidir. Buhurcular'la silahlı çatışmaya girdi diye oğluna kızıyor bile. Bundan dolayı oğlu milli kuvvetlere katlırsa aşiret yalnz kalır ve eziyet görür diye oğlunu askere göndermez. Bu işlere nasıl başladıysa öyle bitirmesini , kendilerini yalnız bırakmamasını ister.

  Millci çetelere katılan Buhurcular ise zaman zaman Dinar çevresine gelerek, bu kuvvetlere katılmaktan dolayı biraz da güçlenmenin verdiği şımarıkıklarla İnce Memed'lere baskınlar yapmaktadırlar. İnce Mehmed de 4-5 kişiyle dağdadır ve uzaktan aşiretini kollamakta ,korumaktadır. Yörede Buhurcular'ın obayı basacağı haberi dolaşmaktadır. Bu söylentilere dayanarak İnce Mehmed babasından Buhurcular'a baskın yapmak için izin ister ama bir türlü bu izni koparam az. Gülceğiz Ramazan Buhurcular'ı www.alasayvan.net n kendilerine, obaya baskın yapacağına ihtimal vermez.
  Bir söylentiye göre, gözç ettikleri yurt yerinden toprağa gömdükleri sarı liraları getiren kadınların önüne geçen Buhurcular onların elindeki paraları alırlar. Bu paranın getrilceğinin haberini de Buhurcular'a Senem'in ilettiği söylenmektedir. İşte bundan sonra iş tamamen başka boyutlara varır. Bunun üzerine İnce Mehmed daha kalabalık bir grup alan Koca Mustafa'ya katılır. Koca Mustafa ile İnce Mehmed'in aşireti arasında biraz kan bağı da bulunmaktadır. İnce Meh- med'in Koca Mustafa'ya katılması, Buhurcular için Koca Mustafa'nın da düşman tanınmasına neden olur.
 2. Acil

  İnce memed romanının mekan ve zamanı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


ince memed zaman ve mekan,  inçe memet,  ince memed mekan,  ince memed romanında mekan,  ince memed olayın geçtiği yerler,  ince memed mekan tabirleri