+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Aile Forumunda Islamda aile hayatı-osmanlı devletinde aile Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mineli
  Devamlı Üye

  Islamda aile hayatı-osmanlı devletinde aile

  Osmanlı Devletinde Aile  Her toplumda olduğu gibi Osmanlı devleti toplumunda temel yapı taşı aileleridir. Çeşitli siyasi dönemlerde geçen Osmanlı devletinin gerek hayat şartları, gerek siyasi gösterdiği siyasi gelişmeler, gerekse kültür etkileşimle "Aile" kurumunda değişimler ve gelişimler, gözlemlenmiştir.

  Özellikle kuruluş döneminde aileyi en çok etkileyen iki faktör din ve geleneklerdir. Hem Din hem de kadına itaatkar hem de fedakar bir yapıya itmiştir aile içerisinde. Sadece kadını değil, aynı zamanda erkeği ve aile içerisindeki çocuğunda hareketlerini, yapısını, konumunu etkilemiştir.
  Sonraki dönemlerde de bu etkinin sürdüğünü görmekteyiz. İslamiyet kadın-erkek hakları konusunda eski Türk toplumlarındaki tamamen ortadan kaldırıcı değil, yerleştirici bir rol oynamıştır.

  Evliliğin önemi
  Ailenin Oluşması, yeni evliliğin meydana gelmesi toplum tarafından desteklenmektedir. Çünkü evlilik hep toplumsal yapının düzeni hem de soyun devamı sağlanmaktadır. Evlilik bir anlamda aileyi meşru hale getirmek işlerin kutsal bir güvenceye kavuşmasıdır. Zira sağlıklı bir toplumun oluşturulması için ailenin ihmal edilmemesi gerekmektedir.
  Belirli yaşa gelen delikanlı ve kız, elbirliğiyle evlendirilmektedir. Genelde sosyal şartlar eşit ve yakın olanlar birbirileriyle evlenmektedir. Ama aksi durumlarda söz konusudur. fakir kızla zengin erkek, fakir erkek zengin kız izdi bacı batıdaki evliliklerden fazladır.
  Evlilik bir anlamda aileyi meşru hale getirmek işlerin kutsal bir güvenceye kavuşmasıdır.

  Kadın
  Bir aileyi aile yapan en önemli unsur kadındır. Eski Türk toplumlarında beri kadına değer verilirdi, ve kadın toplumlarında ki işlevi çok önemliydi. Zaten göçebe toplumlarındaki tabiatında bunu zorunlu kılmakta. İslamiyet'ten sonra kadının bu önemi ve değeri devam etmiştir. İslamiyet'ten sonrada kadının bu önemi ve değeri devam etmiştir. Osmanlı kadının kendine özgür bir yapısı vardır. Gerek hanımefendiliği, gerek hoşgörülüğü, mütevazılığı ve güzelliğiyle bilinen Osmanlı Kadın'ı diğer ülke insanları tarafından taktir edilmiş ve beğeni kazandırılmışlardır.
  Mesela 1723'te Lâle Devri'nde, Telhîsî Mustafa Efendi'nin oğlu, yeni evlendiği kızı beğenmeyerek boşanmıştır. Kadı, kıza günde 6 akça nafaka verilmesine hükmetmemiş ayrıca kızın bütün çeyizinin ve evlenirken kocasından aldığı bütün hediyelerin baba evinin götürülmesine karar verilmiştir. Ayda 180 akçanın bugünkü değeri 298 dolardan fazladır. Orta derecede bir devlet memuru olan Sadık Efendi, 1820'de karısını boşamış, kadı efendi, boşanan hanımı için ayda 50 kuruş gibi ağır nafaka hükmetmiştir.
  Sürekli yardımlar yapılır ve onun zor durumda kalmamasına özen gösterilirdi. Dul kadınlara gösterilen bu ilgi sebebi aile kurumunun masumiyetinin korunmasına yöneliktir. Padişahlar arasında özellikle Osman Gazi dul kadınlara sadaka verirdi. Bu bakış açısı diğer Osmanlı Padişahları tarafından devam ettirilecektir.

  Çocuk
  Çocuk son derece şefkate değer bir varlıktı. Çok disiplin, terbiye ve âdâp içinde yetiştirilirdi ama asla dövülmezdi.
  Çocuğu ebe doğurturdu. Çocuk düşürten ebelerin çalışma izni iptal edilirdi. Ama gene de çocuk düşüren anne çok vardı. 5'ten fazla çocuğu olan aile, otomatik şekilde devlet himayesine alınırdı. Meğerki varlıklı aile ola. 1861 den itibaren ebelik yapacak Müslüman, Hristyan Musevi bütün hanımların, mektep-i tıbbiye de imtihan geçirecek ruhsat almaları şart kondu. Doğumun üçüncü günü çocuğa adı, bir toplantı yapılarak babası tarafından konulurdu. Baba, bebeği kucağına alıp kulağına üç defa ezan okur, üç defa adını söylerdi. sonra misafirler ağırlanırdı.
  Çocuğun sünneti ailenin ve çocuğun hayatında özel bir öneme sahipti. bu yüzden düğün törenine konu olur ve bu tören ailenin imkanlarına göre toplumsal anlam ve içerik kazanırdı. Padişah çocukların sünneti ise geleneğin ulaştığı düzeyi ve ihtişamı gösterir. evlilik merasiminde olduğu gibi sünnette de geniş bir davetli gurubu olurdu bu padişahın ihsanına mahzar olurdu.

  Erkek
  Osmanlıda aile konumunda ailenin reisi erkektir otoritenin merkezidir
  İslam dini ailenin merkezine erkeği koymakta, bunun dışındaki tüm statüleri ona göre belirlemektedir. merkezi kilit kocaya yani aile reisine aittir diğer tüm roller aile reisine göre belirlenir, anlam kazanır. kadının kocasını hoşnut etmesi onun bir görevi olduğu kadar edebi mutluluğunun da bir gereğidir: "kocası kendisinden hoşnut ölen bir kadın, cennete girecektir; çocuklar ise aile reisinin genel kabulleri ve değerleri doğrultusunda sosyalleşeceklerdir. Çocukların büyük karşısında söz söylememe davranış hakkını kısıtlayan tarihsel gelenek ilerleyen dönemde İslam-i yorumlardan da onay ve güç almıştır.

  Sonuç
  Osmanlı Devletinde aile kurumu çok önemli idi ve bu kurum toplumca destekleniyordu. Toplumun genel refahı için düzenli bir aile olması gerektiğine inanılırdı. Osmanlı Devleti'nde aile çok önemsendiği için bir aileyi aile yapan kadına da çok değer verilirdi. Osmanlı Kadını'nı kendine özgü bir ağırlığı, hanımlığı vardı.

 2. Zehramestel
  Devamlı Üye

  islamda aile hayati - osmanli devletinde aile

  Allah c.c. razi olsun, keske yazari da belirtseydin
 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Bir toplumu oluşturan ailelerin en güzel örnekleri Osmanlıda görülür çünkü Osmanlı da aile yapıları çok sağlam olduğu için devlet yapısı da buna bağlı olarak güçleniyordu. Üstelik Osmanlı dönemin de kadına çok değer veriliyordu çünkü kadın evle ve çocukların eğitimi ile ilgileniyordu bu yüzden erkekleri onlara çok değer veriyordu.
 4. Nesrin
  Devamlı Üye
  İslam aile ve aile hayatına büyük bir önem vermiştir. ayrıca aile içi bireylerinin birbirleri karşı saygı ve sevgi içinde yaşıyorlarsa bu ailenin uzun süre dağılmadan kalmasını sağlar. osmanlı devletinde aile fertleri anlaşabildikleri için osmanlı devleti uzun bir süre ayakta kalmıştır.

+ Yorum Gönder


osmanlı devletinde aile hayatı