+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Reform nedir nedenleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Reform nedir nedenleri nelerdir
  kısaca reform nedir nedenleri nelerdir 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Reform nedir nedenleri nelerdir

  KISACA REFORM'UN NEDENLERİ


  - Katolik Kilisesi'nin bozulması ve ıslahat fikrinin yayılması.

  - Hümanizm sayesinde Hıristiyanlığın kaynaklarına inilmesi, İncil'in millî dillere çevrilerek temel ilkelerin ortaya konulması.

  - Matbaanın yaygınlaşması ile okuma-yazma bilenlerin artması üzerine Katolik Mezhebi'nin sorgulanmaya başlanması.

  - Endüljans sorununun ortaya çıkması, para karşılığında kilisenin günahları affetmesi.

  - Rönesans hareketlerinin etkisi.

  - Reform hareketlerinin ilk defa başladığı Almanya'da siyasal birlik olmaması ve Almanya'daki prenslerin dinde yenilik isteyenleri desteklemesi

  - Kağıt ve matbaanın kullanılması

  - Kilisenin görevinin dışına çıkarak halkı ve dini ekonomik açıdan zorlaması

+ Yorum Gönder