+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Çin Medeniyetinin Dünya Medeniyetlerine Katkıları Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Çin Medeniyetinin Dünya Medeniyetlerine Katkıları Nelerdir
  Çin Medeniyetinin Dünya Medeniyetlerine Katkıları Nelerdir

  Çin Medeniyetinin Dünya Medeniyetlerine Katkıları hakkında bilgi

  Çin Medeniyetinin Dünya Medeniyetlerine Katkıları Nelerdir.jpg

  Çin, coğrafi bakımdan Asya'nın en doğusunda yer almasına rağmen bu uzaklık orada büyük bir uygarlık kurulmasını engellememiştir.
  Çin uygarlığı, Çin'in yerli halkı ile Orta Asya ve Hint'ten göç edenler tarafından oluşturulmuştur. Çin'de kurulan devletlerin tarihleri M. Ö. 2400 yıllarına kadar uzanmakla beraber, ilk yazılı belgeler M.Ö.1500'lü yıllara aittir.
  Çin'in batı ve kuzeyinde büyük coğrafi engel¬ler olmadığı için bölge pek çok dış işgale açık ol¬muştur. Bu nedenle yapımına M.Ö. 221 'de başlanan ve eklemelerle sonuçta 2400 km. uzunluğa erişen Çin Seddi yapılmıştır. Çin Seddi, Hun Türklerinin saldırılarına karşı yapılmıştır. Buna rağmen akınları durduramamışlardır. Türkleri daha çok hile, entrika gibi yollarla yıpratmaya çalışmışlardır.
  Çin, İlkçağ'da genelde feodal bir yapıya sahipti. içlerinde en güçlüsü imparator sayılırdı, imparator olan kişi "güneşin oğlu" adıyla anılır ve böylece ona bir kutsallık verilirdi. Çin, sülalelerle yönetilirdi.
  İlk çağlarda birçok önemli buluş Çin'de ortaya çıkmıştır.Pusula, barut, baskı tekniği, ipekten kâğıt yapılması, porselen ilk kez Çin'de ortaya çıkmıştır. M.Ö. 1500'lü yıllarda yakarıdan aşağıya doğru yazılan çivi yazısını kullanmaya başlamışlardır. Doğu dünyasının en eski yazısı olan bu yazı saye¬sinde Orta Asya hakkında bilinen ilk yazılı bilgilere kavuşulmuştur.
  Çin'de başlıca geçim kaynakları tarım ve ticarettir. Ticaret için batıya açılma siyaseti izlenmiş, fakat Türkler nedeniyle bu başarılamamıştır.
  Türk - Çin mücadelesi yüzyıllar boyu devam etmiştir. İpek yolu ve Orta Asya hakimiyeti bu mücadelenin temel nedenidir. Çin'in devamlı batıya yönelmesi 751 Talas Savaşı ile durdurulmuştur.Bu tarihten sonra Çin, içine dönük pasif bir politika izlemeye başlamıştır.
  Din bakımından Konfüçyüs, Lao-Çe, Tao gibi düşünürler önemli etkiler bırakmıştır. Budizm, Hindistan'da çıkmasına rağmen Çin'de daha çok yayılmıştır.
  Askerlik bakımından Türklerden etkilenen Çin Medeniyeti, doğuya göç eden Türklerin yerleşik hayata geçmesine katkıda bulunmuştur.
 2. Acil

  Çin Medeniyetinin Dünya Medeniyetlerine Katkıları Nelerdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


çin uygarlığının dünya medeniyetine katkıları,  çinlilerin dünya medeniyetine katkıları nelerdir,  çinin dünya medeniyetine katkıları,  çin medeniyetinin dünya medeniyetine katkıları,  çin uygarlığının dünyaya katkıları,  çinlilerin dünya medeniyetine katkıları