+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İman ve İslam Forumunda Allah'ın Varlığının Kanıtlanması Ilmi Olarak Mümkün Müdür Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Allah'ın Varlığının Kanıtlanması Ilmi Olarak Mümkün Müdür
  Allah'ın varlığının kanıtlanması ilmi olarak mümkün müdür kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye  Allah'ın Varlığını Kanıtlama Hakkında Bilgi

  Allah’ın varlığının mantık ile anlaşılamayacağına dair yargıya katılamıyoruz. Bizim anladığımız kadarıyla, Kur’an’da akla hitap eden onlarca ifade vardır.

  İslam’da bir insanın sorumlu olması ve iman etmekle mükellef olmasının ilk şartı akıllı olmasıdır. Deli ve çocukların sorumlu tutulmamalarının sebebi akıllarının olmamasıdır.

  Şimdi aklı hitabının merkezine koyan bir dinin aklî ve mantıkî delillere itibar etmemesi mümkün müdür?

  Eskiden beri İslam alimleri, özellikle kelamcılar iman esasları ile ilgili delilleri getirirken Kur’an’ın aklî ve mantıkî olan delillerini esas almışlar.Kur’an’da Allah’ın varlığı ve birliğini ispat sadedinde kullanılan akli deliller iki kısımdır.

  Bir kısmı “ihtira delili” (yaratıcılık/ontolojik delili) olarak bilinir. Bu kısım delilerle Allah’ın yaratıcılığına dikkat çekilir. Kur’an’da sık sık göklerin ve yerküresinin yaratılmasına dikkat çekilmesi bu akli delile dikkat çekmek içindir.

  Diğer bir kısmı ise, “gaye delili” (varlıklarda görülen hikmetli amaçların varlığı delili) olarak ifade edilen delillerdir. Bu akli delillerle de varlıkların takip ettiği gayeler, amaçlar, maslahatlar, faydalar gibi üstlendikleri harika görevlerine dikkat çekilir. Örneğin; yağmurun oluşması ve gelmesi, bitkilerin yeşermesi, gıda ve meyvelerin ve meraların varlığına dikkat çeken bütün ayetlerde bu delilin dokuması söz konusudur.

  “Ey insanlar! Hem sizi, hem de sizden önceki insanları yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Böyle yapmakla her türlü zarardan korunmayı ümid edebilirsiniz.. O Rabbinize ki yeryüzünü size bir döşek, göğü de bir kubbe yaptı. Gökten yağmur indirip, onunla size rızık olarak çeşitli mahsuller çıkardı. Öyleyse siz gerçeği bilip dururken sakın Rabbinize eş koşmayın.” (Bakara, 2/21-22) mealindeki ayette, hem “delilü’l-ihtira”, hem “delilü’l-gaye” çerçevesinde, Allah’ın varlığını ve birliğini ispat sadedinde, konuyu idrak etmesi için, aklı teyakkuza getiren ifadelere yer verilmiştir.

  Ayrıca “delilü’t-temanu” denilen ve “iki ilahın olması durumunda yer ile göklerin bozguna uğrayacağını” vurgulayan ayet ve benzerlerinde bu delile işaret edilmiştir.

 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Evet mümkündür.Sadece doğaya bakmamız bile bunun için yeterlidir. İlk bahar, yaz ,sonbahar kış, ve gece gündüz döngüsü bile hayranlık uyandırır derecededir ve bu insan gücünün çok üstünde bir durumdur böyle muntazam bir döngünün bir yaratıcısı olmalı o da ancak Allahtır.
+ Yorum Gönder