+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İlahi sözleri Forumunda Ne Fayda|İlahi Sözleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. MAJİX
  Devamlı Üye

  Ne Fayda|İlahi Sözleri
  Ne Fayda şiiri

  Aklım vardır diye söyler tabibler
  Lokman Hekim gibi bilgin olsa ne fayda
  Son nefeste söylemezse bu diller
  Bülbül gibi dilin olsa ne fayda

  Ne kadar alim olsa baban, kardeşin
  İman olmazsa ise senin yoldaşın
  Hakk yoluna koymaz isen sen başın
  Dert kitabı yutmuş olsan ne fayda

  Malım var diye benlik edersin
  Ecel şerbetini elbet sen de içersin
  Başın açık, yalın ayak bir gün göçersin
  Cevahirden tacın olsa ne fayda

  O nazik bedenin toprağa girince
  Münker, Nekir gelip sual sorunca
  Sense cevabını vermeyince
  Altın gümüş türben olsa ne fayda

  Gel zikr eyle çıkma tevhid yolundan
  Allahın ismin bırakma dilinden
  Kim kurtulmuş Azrailin elinden
  Bütün dünya senin olsa ne fayda

  Kapundan gayriye muhtac olmayalım
  Sen yarattın yine sen yardım eyle
  Han-ı vasle doyu aç olmayalım
  Sen yarattın yine sen yardım eyle

  Gülşende bülbülü zâr eden sensin
  Düşmanı dost edüb yâr eden sensin
  Alemleri yokdan var eden sensin
  Sen yarattın yine sen yardım eyle

  Canıma cananı kiden umayım
  Derdime dermenı kimden bulayım
  Lütfile ihsanı kimden umayım
  Sen yarattın yine sen yardım eyle

  Sensiz bir kişinin işi bitmedi
  Kimse buyruğunsuz gelip gitmedi
  Halk edicek kimse yardım etmedi
  Sen yarattın yine sen yardım eyle

  Bilmeyenler gayrın nef'i var sandı
  Bilecek gatre bakmadan usandı
  Sen esirge Hüdayi derdimendi
  Sen yarattın yine sen yardım eyle
 2. HARBİKIZ
  Moderator

  ilahi hakkında bilgiler

  İlahi
  İlahi, Allah'ı övmek, O'na dua etmek ve en büyük aşkın Allah aşkı olduğunu belirtmek amacıyla yazılmıs makamla okunan dini tasavvufi halk edebiyatı nazım şeklidir. Arapça kökenli bir kelimedir. Bir başka kullanımı da şaşma ve sitem bildiren ünlemdir.
  İlahiler çok eski zamanlardan bu yana dinlerin ve inançların önemli bir parçasını oluşturmuştur. Her dinin ilahilere farklı bir bakışı vardır. Her dinin farklı ilahileri vardır. İlahiler bir dinin kutsal metinlerinin bir parçasını oluşturup, kutsi bir mahiyete sahip olabilir veya sadece o dinin inandığı Tanrı veya tanrısal mefhumları övmek için inananlar tarafından yazılmış, kutsiyeti bulunmayan metinler de olabilirler. İlahiler çoğu dinde din eğitiminin önemli bir parçasıdır. Bazı dinlerde ve inanışlarda ilahi söylemek bir tür ibadettir. Fakat, ilahi söylemek çoğu inanışta belirli ibadetlerin sadece bir parçasını oluşturur.
  İlahiler tarikatlere göre değişik isimler alır. Mevlevilerde ayin, Bektaşilerde nefes, Alevilerde deme(deyiş), diğer tarikatlerde de cumhur ve ilahi adını alır.
  7'li, 8'li ve 11'li hece ölçüsü ile yazılır. Dörtlük sayısı 3 ila 7 arasındadır.

  Din ile ilgili bu madde bir taslaktır. İçeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz.


  Müzik ile ilgili bu madde bir taslaktır. İçeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz.

  İlahi nazım şeklinin öncüsü YUNUS EMRE'dir.Yunus Emre, şiirlerini halkın anlayabileceği sade bir dille yazmıştır.Hece ölçüsü kullanmıştır.11'li hece ölçüsünü kullanmıştır.Halkın içinden biri olduğu için halk tarafından çok sevilmiştir ve dili halkın dilidir.

+ Yorum Gönder


aklım var diye söyler tabibler sözleri,  ne fayda ilahisi,  ne fayda ilahisi sözleri,  ne fayda ilahi sözleri,  yunus emre şiiri ne fayda,  lokman hekim ne fayda