+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Ağır rüşvet nedir , Ağır rüşvet hakkında bilgi , Ağır rüşvet bilgisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Ağır rüşvet nedir , Ağır rüşvet hakkında bilgi , Ağır rüşvet bilgisi
  Ağır rüşvet nedir , Ağır rüşvet hakkında bilgi , Ağır rüşvet bilgisi

  Ağır rüşvet ne demek  (Mevsuf Rüşvet Alma) Memurluk görevinin kötüye kullanılması suretiyle, memurun görevine aykırı olarak bir şey yapması veya yapmaması-dır. Bu
  durumda yasalarca yasaklanmış bir işlemin herhangi bir çıkar karşılığı yapılması ya da aksi söz konusudur. Diğer bir deyişle, memur yapmaması gerekeni yapmakta ya da yapması gerekeni yapmamaktadır.

  Günümüzde basit rüşvet günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Tapu dairesinden mahkemeler-deki mübaşirlere kadar hemen her kamu
  kurumunda adeta olağanlaşmıştır. Ancak en çarpıcı örneği vergi dairelerinde yaşanmaktadır. Bizzat devlete olan borcun ödenmesi için, artık sadece
  dürüst vatandaşların uğradıkları vergi dairelerinde bile işlerin süratlendirilmesi için basit rüşvet olağan sayılmaktadır.

  Basit rüşvet zamanımızda, özellikle az gelişmiş ülkelerde çok yaygın ve müzmindir. Kanuna göre yapılması gereken işlemlerin kısa zamanda yaptırılması, faydası maliyetini aşan hizmetlerde diğer dağıtım ilkeleri yerine (sıra, ihtiyaç derecesi vs.) kendi talebinin öne geçirilmesi için rüşvet vermek çok yaygındır. Bunlar çok olağan işlerde basit bahşişler şeklinde ö-denmektedir. Buna karşılık, talebe kıyasla sunulan miktarı az olan ve ödetilen resmi bedele kıyasla sağladığı fayda çok büyük olan bazı hizmetlerde rüşvetler büyük tutarlara ulaşmaktadır. Tapu dairelerinde, gümrüklerde, mahkemelerde evrak kaydı alınması, havalesi, evrakın gösterilmesi gibi küçük ve kanuna uygun hizmet taleplerinde küçük ve önemsiz bahşişler, bu hizmetleri yapan personelin iş sahibini biraz bekletmesi ihtimalini, savsaklamasını önlemek için verilmektedir. Buna karşılık, inşaat ruhsatı çıkarılması, döviz tahsisi alınması, bedelsiz bir hastahaneye sıraya girmeden yatırılma gibi daha büyük çıkarların söz konusu olduğu işlemlerde, karar sahiplerinden lehe bir tercih koparmak için yapılan
  ödemelerin daha büyük olması gerekmektedir.

  Rüşvet olaylarında iş takipçilerinin ve aracıların rolü çok büyüktür. Bunlar devamlı olarak aynı memurlarla iş yapmaktadırlar. Takipçiler belli bir zamanda en yüksek miktarda iş çıkarmak için, memurların enerji ve gayretlerini kendi işleri lehine harekete geçirmek amacıyla onlara bazı ödemeler yapma yoluna giderler. Bu ödemeler her gün tekrarlandığından miktarları az çok bellidir. Ayrıca takipçilerden rüşvet alma halinde yakalanma rizikosu hemen hemen hiç yoktur. İş takipçisi, rüşvet verirken rüşvet alan memurla ve onun çıkarı ile dayanışma halindedir (Bulutoğlu, K. 1971:412).

  Ağır rüşvette ise ya tercihler etkilenmek istenir, ya da yasadışı faaliyetlere göz yumulması talep edilir. Ağır rüşvet (bundan sonra sadece rüşvet diye
  adlandırılacaktır), en genel hatlarıyla siyasal yapıyı, devletin ve yönetimin yasallığını ve saygınlığım zedeler. Kamu yönetimi felce uğrar ve
  pahalılaşır.
 2. Acil

  Ağır rüşvet nedir , Ağır rüşvet hakkında bilgi , Ağır rüşvet bilgisi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder