+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Türk veraset sistemi nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Türk veraset sistemi nedir
  Türk veraset sistemi hakkında

  Bu sistem Türk devletlerinin çok kolay parçalanmalarına ve yıkılmalarına sebep olmuştur. Orta Asya Türklerinde hükümdarın oğullarından her biri taht üzerinde hak sahibiydi.Bu sistemi Türklere benimseten Çinlilerdir. Çinliler bu sistemle Türk devletlerini parçalayarak himayelerine almışlardır.Bu sisteme Orta Asya Veraset Sistemi adı verilir.Daha sonraki Türk devletleri bu sistemi kaldırıp ekberiyet (en büyük oğlun tahta çıkma) sistemine geçmişlerdir.KURULTAY-HÜKUMET İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü meclise kurultay (toy- kengeş) adı verilirdi. Türkler hükumete ayukı adını vermişlerdir. Başbakana aygucı, bakanlara buyruk, dışişleri bakanına bitikçi veya tamgacı, saraydaki askeri komutanlara tarkan, vergi memurlarına tudun adı verilmişti.İKİLİ TEŞKİLAT Orta Asya Türk devletlerinde devlet doğu ve batı olarak ikiye ayrılırdı. Göktanrı inancına göre Güneş’in doğduğu yer olan doğu kutsal sayılır ve hakan tarafından yönetilirdi. Güneş’in battığı yer olan batı ise ikinci derecede kutsal yerdi ve hakanın kardeşi yabgu tarafından yönetilirdi.ORDU Türk ordusunun özellikleri:1-Ücretsiz2-Daimi3-Gönüllü4-Atlı TURAN TAKTİĞİ Bütün dünya Türklerinin bir bayrak altında toplanacağı hayal devlete Turan Devleti adı verilir.Turan taktiğinde ordu üçe ayrılır. Sağ kol, sol kol ve merkez. Savaş sırasında merkez önce ileriye, sonra geriye çekilir (sahte çekiliş-sahte ricat) sağ ve sol kollar hilal biçimini alarak düşmanı kuşatır. Bazen de dolunay yapılarak düşman çember altına alınır. Bütün Türk savaşları hatta Büyük Taarruz bile turan taktiği ile yapılmıştır. Turan taktiğinin diğer bir adı da kurt kapanıdır.DİN VE İNANIŞ1-Şamanizm (Putperest bir dindir. Bir totem ve etrafında dönen şamandan (kamdan) oluşan bir dindir. Şaman aynı zamanda kötü ruhları dans ederek kovar ve hastalara şifa verir.)2-Göktanrı dini3-Tabiat kuvvetlerine inanma4-Atalar kültü ( Atalara ait her şeye saygı duyma, özellikle mezarlara saygı duyma)5-Hıristiyanlık6-Musevilik7-Budizm (Çinlilerin Türklere benimsettiği bir dindir. Budizm et yemeyi ve canlı öldürmeyi yasaklıyordu. Bu sebeple Türkler kısa sürede Budizm’den vazgeçtiler
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Türk veraset sistemine göre padişah öldükten sonra yerine kimin geçeceği bilinmiyordu. tahta geçen kişi devlet büyükleri tarafınca belirleniyordu. ancak veraset sisteminin bu şekilde işlenmesi kardeşler arasında taht kavgalarına neden oluyordu.
+ Yorum Gönder


türk veraset sisteminin gelişimi