+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Mezopotamya uygarlığı hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Mezopotamya uygarlığı hakkında bilgi
  MEZOPOTAMYA UYGARLIĞI

  Yunanca bir kelime olan Mezopotamya "iki nehir arasındaki ülke" anlamındadır. Eski çağlardan itibaren Fırat ve Dicle Nehirleri arasında kalan topraklara Mezopotamya denmiştir. Bu toprakların büyük bir kesimi şimdiki Irak sınırları içindedir.
  Mezopotamya oldukça bereketli topraklara sahip olduğundan sık sık dış saldırılara maruz kalmış ve Mezopotamya'nın yerlisi olmayan pek çok kavim tarafından yurt edinilmiştir.
  Mezopotamya'ya gelerek ilk uygarlık kuranlar Orta Asya kökenli Sümerlerdir. M.Ö 5000'li yıllarda Aşağı Mezopotamya bölgesine gelerek yerleşen Sümerler burada dünya tarihinin bilinen ilk uygarlığını kurmuşlardır.
  Sümerlerden sonra Sami (Arap) kökenli kavimlerin egemenliği başlamıştır. M.Ö2350'de Akadlar, Sümer hakimiyetine son vermişlerdir. Kısa sürede tüm Mezopotamya'ya hakim olan Akadların kurduğu imparatorluğa M.Ö 2150'de Gutiler son verince Sümerler yeniden güçlenmeye başlamıştır.
  M.Ö 2100'de Gutileri yenilgiye uğratan Sümerler gerçek etkinliklerini bu dönemde göstermişlerdir. Sümer Rönesansı denen bu dönemde uygarlık en üst noktaya ulaşmıştı. Sümerlerin bu ikinci etkinlikleri uzun süreli olmamıştır. Sümerlerin siyasi varlıklarına kesin olarak Elamlılar son vermiş, kısa bir süre Mezopotamya'yı hakimiyetlerine almışlardır.
  Bundan sonra Mezopotamya'da tekrar Sami kökenli kavimlerin egemenlikleri başlamıştır. Sa-milerin bir kolu olan Amurrular tarafından kurulan ve en güçlü zamanlarını Hammurabi döneminde yaşayan Babillerin ilk devletlerine Hititler, ikinci devletlerine de Persler son vermiştir.
  Mezopotamya'da bundan sonra Pers egemenliği başlıyordu. Sami kökenli bir kavim olan Asur-lular Mezopotamya'da uygarlık kuran son toplumdur. En güçlü dönemlerini Asurbanipal zamanında yaşayan Asurlular Anadolu'ya yazıyı getirmişlerdir.
  Sonuç olarak Mezopotamya'da uygarlık kuran kavimler sırasıyla Sümer - Akad - Babil - Asur'dur. Elamlıların da kısa bir dönem Mezopotamya'yı işgal ettiğini ve buradaki uygarlığın etkisinde kaldığını söyleyebiliriz.
  Fırat ve Dicle Nehirleri kuzeyden güneye doğru aktığı için Mezopotamya'nın kuzeyine yukarı Mezopotamya, güneyine ise aşağı Mezopotamya denilmektedir. 2. Acil

  Mezopotamya uygarlığı hakkında bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder