+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Kişisel ve Siyasi Haklar-Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Ayrımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Kişisel ve Siyasi Haklar-Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Ayrımı
  Kişisel ve Siyasi Haklar-Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Ayrımı  Klasik hak ve özgürlükler ile sosyal ekonomik hak ve özgürlükler arasında
  önemli farklar bulunmaktadır. Birey sahip olduğu özgürlükleri kullanırken, devlete
  düşen görev özgürlüğün yasal sınırlar içinde kullanılmasını denetlemekten ibarettir.
  Sosyal, ekonomik hak ve özgürlüklerin vatandaşlar için bir anlam ifade edebilmesi
  devletin olumlu bir faaliyette bulunması, örneğin kamu hizmeti kurması
  gerekmektedir. Oysa bireyin bir özgürlükten yararlanabilmesi için devletin olumlu
  bir faaliyetini beklemesi gerekmektedir.
  Kaboğlu ve Akkurt’a göre sosyal ve ekonomik hakları klasik haklardan
  ayıran en önemli özellik devletin olumlu müdahalesi olmaksızın anlamlı bir biçimde
  kullanılamamalarıdır. Kamu kurumları, planlama ve düzenleme aracılığı ile sistemi
  kurmak ve denetlemek durumundadır. Devlet bu görevlerini sosyal devlet özelliği ile
  yerine getirir.
  Yaşam hakkı, özgürlük hakkı, mülkiyet hakkı, baskıya karşı direnme hakkı
  gibi doğal haklar, devletin bir siyasi kurum olarak henüz ortaya çıkmadığı
  dönemlerde dahi var olmuştur. Ancak insan toplumlarında devletin ortaya çıkışı ve
  gelişmesi bu hakların kullanımında belirleyici olmuştur. Genel bir ifade ile kişi
  hakları gerçekte devlete karşı tanımlanan haklardır ve bireyin özgürlüğünün sınırlarını da belirlemektedir. Asıl özgürlük "negatif" özgürlüktür. Hak kavramı, hem
  pozitif, hem de negatif bir anlam taşır. Negatif haklar, insanın doğal haklarıdır.
  Negatif haklar, devletin insanlara lütfettiği ya da bahşettiği haklar değildir.
  Yaşama hakkı ve baskılara karşı direnme hakkı gibi haklar, negatif özellikte doğal
  haklardır. Pozitif haklar, bizzat devlet tarafından vatandaşlara sağlanan haklardır.
  Sosyal güvenlik hakkı ya da eğitim hakkından söz edildiğinde, bu hakların
  devlet tarafından vatandaşlara sağlandığı anlaşılmaktadır. Pozitif haklar, devlete bir
  takım görev ve sorumluluklar yüklemekte; bu açıdan da sosyal haklar diğer hak ve
  özgürlüklerden farklılaşmaktadır. Bu haklar bu nedenle devletin egemen ve
  sınırlandırıcı gücüne karşı değil onun aracılığıyla yaşama geçen hakları
  kapsamaktadır. Bir başka anlatımla özellikle medeni haklar negatif nitelikleri ile
  kişinin mahrem alanının korunması, bireysel özgürlüklerinin gelişmesi için devletin
  alanını sınırlandırırken; siyasal haklar onun denetimine katılmanın sınırlarını
  genişletmeyi, imkânlarını yaratmayı, pozitif nitelikli sosyal haklar ise devletin alanını
  piyasa aleyhine genişletmeyi gündeme getirmektedir. Batı’da kapitalizmin ve
  modernleşmenin gelişimi medeni ve siyasal hakların zeminini toplumun belli
  kesimleri ve sınıfları açısından aşamalı ve eşitsiz olarak yaratmış ve geliştirmiş; öte
  yandan sosyal hakların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
 2. Acil

  Kişisel ve Siyasi Haklar-Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Ayrımı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


k8si haklari ile sosyal haklarin ayrimi