+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Üçgenin Açıları Nasıl ölçülür Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Üçgenin Açıları Nasıl ölçülür
  üçgenin açıları nasıl ölçülür kısaaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Üçgenin Açıları Nasıl Ölçülür Hakkında Kısaca Bilgi

  Üçgen,geometrinin temel şekillerinden biridir. Bir üçgenin üç köşesi ve bu köşeleri birleştiren, doğru parçalarından oluşmuş, üç kenarı vardır. Aynı doğru üzerinde olmayan üç noktayı birleştiren doğru parçalarından meydana gelen geometrik şekil. Bu noktalara köşe, doğru parçalarına kenar ve kenarlar arasındaki açılara iç açı denir. Bir kenarla diğer bir kenarın köşeden dışarı taşan uzantısı arasında kalan açıya da dış açı denir. Üçgenin herhangi bir kenarı taban olabilir. Tabanın karşısındaki köşeye tepe, açısına da tepe açısı denir. Tepe noktasından tabana çizilen dik doğru parçasına ise yükseklik denir. Bir kenarın orta noktasını karşısındaki köşeye birleştiren doğru parçasına kenarortay, açıları ikiye bölen doğrulara ise açıortaylar denir. Üç köşeden geçen çembere üçgenin çevrel çemberi, kenarlara içten teğet olacak şekilde çizelen çembere de iç çember adı verilir. Çevrel çemberin merkezi, kenar orta dikmelerin kesişme noktasıdır. İç teğet çemberin merkeziyse iç açıortayların keşişme noktasıdır.

  Üçgenlerin türleri

  Üçgenler, kendilerini oluşturan parçaların ( köşe, kenar, açılar vb.) aynı düzlemde olup olmadığına göre sınıflandırılabilir. Eğer üçgenin tamamı tek bir düzlemdeyse düzlemsel, diğer durumlarda da örneğin küresel ya da hiperbolik üçgen terimleri kullanılır.

  üçgen.jpg

  Üçgenler açılarına ve kenarlarına göre çeşitlere ayrılır. Üçgen bir düzlem üzerine çizilebildiği gibi bir küre yüzeyi üzerine de çizilebilir. Euclide geometrisi dışındaki diğer geometrilerde üçgenin özellikleri değişiklikler gösterir. Üçgenin bilinen özellikleri Euclid geometrisine göre olan özellikleridir. Buna göre bir üçgenin iç açıları toplamı 180° veya p (pi) radyandır. ( Hiperbolik geometride 180°’den küçük, eliptik geometride büyük). Bütün açıları dar açı olan üçgenlere dar açılı üçgen, bir açısı geniş açı (90°’den büyük) olana geniş açılı üçgen, bir açısı 90° olan üçgene dik üçgen denir. Kenarlarına göre ise kenarların eşit ve farklı olmalarına göre üçgenler eşkenar, ikizkenar ve çeşitkenar olmak üzere üç çeşide ayrılır. Dik üçgende dik açının karşısındaki kenara hipotenüs, iki dik kenarı eşit olan üçgene de ikizkenar dik üçgen adı verilir.

 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Üçgenin Özellikleri

  Üçgen Nedir ?
  Düzlemde birbirine doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşiminden oluşan geometrik şekle üçgen denir.

  Üçgenin Özellikleri;

  1. Bir Üçgenin iç açılarının toplamı 180° dış açılarının toplamı 360°'dir.
  2. Üçgende bir dış açı, kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir.
  3. Bir dik üçgenin dik kenarlarına 'a' ve 'b' dersek hipotenüs'ün karesi bu kenarların uzunluklarının karelerinin toplamına eşittir. Buna Pisagor Teoremi denir.

+ Yorum Gönder


üçgenin açıları nasıl ölçülür,  üçgenlerin açıları nasıl ölçülür,  üçgenin iç açıları nasıl ölçülür,  üçgenin açısı nasıl ölçülür,  üçgen açıları nasıl ölçülür,  ucgen nasil olculur