+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda İletişim araçlarını kullanılan alanlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gülcan
  Devamlı Üye

  İletişim araçlarını kullanılan alanlar

  Kitle İletişiminde İletişim Araçlarının Önemi ve İşlevi

  Kitle İletişiminde İletişim Araçlarının Önemi ve İ&.jpg

  Günümüzde kitle iletişiminde kullanılan en önemli iletişim araçları arasında televizyon, radyo ve basılı yayın araçları sayılabilir. Basılı kitle iletişim araçları arasında da günlük gazete ve dergiler önemli yer tutar.

  İçinde yaşadığımız 21. yüzyıl kitle iletişim araçları www.alasayvan.net alanında devrimsel nitelikli yeniliklere sahne olmuştur. Özellikle elektronik sektöründeki baş döndürücü ilerleme ve değişimler, televizyon ve radyo gibi alıcı cihazların görüntü ve ses kalitesini arttırırken, rekabet ortamı da bu ürünlerin fiyatının geniş halk kitleleri tarafından satın alınabilmesini kolaylaştırmıştır. Bu sayede sözü edilen kitle iletişim araçlarının reklam iletişiminde kullanma oranı da artmıştır. İkinci bölümde kitle iletişim araçlarının “kitle iletişimi“ açısından önemi ve özellikleri üzerinde kısaca durulacaktır. Kitle İletişim Araçları, reklam iletişimi açısından değerlendirilerek üstün ve zayıf yönleri tartışılacak. Çalışmanın dördüncü bölümünde ise “reklam araçlarının özellikleri” incelenecektir.  Kitle iletişiminde kullanılan iletişim araçlarının ortak yanları olduğu gibi, farklı yönleri ve birbirlerine göre üstün ve zayıf yönleri de vardır. Kitle iletişim araçlarının ortak yönü, hedef aldıkları kitlenin geniş ve anonim olması, gönderici ve alıcıların birbirini tanımaması ve iletişimin tek yönlü olarak göndericiden alıcıya doğru gerçekleşmesidir. Bu nedenle kitle iletişim araçlarının bir toplumda mevcut olan bireyler arasındaki farklılıkları yeteri ölçüde dikkate alması oldukça sınırlıdır. Bu toplumu oluşturan çeşitli sosyal gruplar arasında, “üst kültür”, “halk kültürü” ve “kitle kültürü” olmak üzere üç farklı kültür anlayışı arasında ayrım yapmak mümkündür. Üst kültür gruplarının zevk, alışkanlık ve estetik değerleri ile orta sınıfı oluşturan “halk kültürü”nün alışkanlık ve estetik değerleri farklıdır. Geniş halk kitlelerinin oluşturduğu “kitle kültürü”nün davranış ve alışkanlıklarının ortaya çıkmasında ise kitle iletişim araçlarının önemli bir yeri vardır. Kitle kültürünün önemli bir özelliği, sürekli değişim içinde olması ve ürettiği ürünleri, alışkanlıkları çok çabuk tüketmesidir. Oysa “üst kültür”e hitap eden alışkanlıkları yerleştirmek ve bu tür ürünlere olan talebi yaratmak uzun bir öğrenme ve iletişim sürecini gerektirir.

  Kitle iletişiminde basılı kitle iletişim araçlarının önemli bir yeri bulunur. Matbaanın icadından günümüze kadar geçen süre içinde baskı teknolojisinin geçirdiği evrim, bir yandan baskı kalitesinin ve baskı süratinin artmasına neden olurken, diğer taraftan da www.alasayvan.net baskı adedindeki artışlar üretilen basılı ürünlerin (gazete, dergi, vb.) birim maliyetlerinin düşmesine neden olmuştur.

  Yazılı kitle iletişim araçlarının başında yer alan gazeteler günlük olarak geniş alıcı kitlelere ulaşır. Bu nedenle okuryazarlık oranının ve okuma alışkanlığının yüksek olduğu ülkelerde gazete son derece etkili bir iletişim aracıdır. Yazılı kitle iletişim araçları arasında yer alan dergiler ise, haftalık, aylık, bazen de üç aylık gibi periyodik süreler şeklinde, farklı hedef kitlelere ulaşmak amacıyla farklı konularda, farklı içeriklerle, yayınlanırlar. Dergilerin hedef kitleleri günlük gazetelere oranla daha belirgindir.

  Görüntülü ve işitsel kitle iletişim araçları arasında son yıllarda televizyon yayıncılığı çok önemli gelişmeler ve değişimler yaşamıştır. Çağımızın en önemli kitle iletişim aracı olan televizyon 1930’lu yılların ortalarından itibaren tüm dünyada büyük bir gelişme göstermiştir. Ülkemizde de ilk televizyon yayını 1968 yılında Ankara’da başlamış, daha sonraki yıllarda başta İstanbul, İzmir ve Eskişehir olmak üzere bütün yurda yayılmıştır. 1984 yılına kadar siyah beyaz olarak www.alasayvan.net yapılan yayınlar, 1984 yılından itibaren renkli olmuştur. 1990 yılına kadar devlet tekelinde olan radyo ve televizyon yayıncılığı bu tarihten sonra özel radyo istasyonları ve özel televizyonların kurulması ile çok büyük bir gelişme göstermiştir.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Kitle iletişim araçları bu gün iletişimimizi çok daha rahat bir hal aldırmışlardır. mesela biz günümüz de başa ülekede bulunan biri ile telefon ile çok kolay konuşabilmekteyiz. televizyon sayesin de aynı anda dünyanın başka ucucndan haberler alabilmekteyiz. bunlar hepsi kitle iletişim araçların yararlarıdır. ancak bu araçların zararları da bulunamaktadır.
+ Yorum Gönder