+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Toplumların kültür farklılıkları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gülcan
  Devamlı Üye

  Toplumların kültür farklılıkları
  Toplumdaki farklılıklar

  Kültürel Farklılık.jpg

  Toplumları birbirinden ayıran kültürel özelliklerin bütününe kültürel
  farklılık adı verilir. Toplumda farklı kültürel grupların olması o toplumun kültürel
  zenginliğini gösterir. Kültürel farklılıklar da ancak kültürel hoşgörüyle geliştirilip
  zenginleştirilir. Toplumlar, kültürel farklılıklarını koruyup geliştirdikleri gibi ortak
  kültürel özellikleri de geliştirmeye çalışırlar. Bir ülkede farklı www.alasayvan.net kültürlerin birbirleriyle
  kaynaşması kültürel benzeşmeyi geliştirir. Özellikle kitle iletişim araçlarının
  gelişmesi ve yaygın kullanılması, kültürlerin birbirlerini daha yakından tanımasını
  sağlamıştır.
  Farklılıklarla birlikte yakınlaşma ya da benzeşme gerek ulusal gerekse de
  uluslar arası kültürü zenginleştirir. Örneğin; bir insanın gerek ana www.alasayvan.net dilini konuşması
  gerekse de bir başka dili öğrenmesi kültürel yakınlaşmayı ve zenginliği gösterir.
  Bireylerin farklı kültürel özelliklere hoşgörü ve saygıyla bakmaları,
 2. AYFER
  Bayan Üye

  Farklı coğrafyalarda yaşayan toplumların, devirler boyu yaşayış biçimleri, değer yargıları o toplumun kültürünü oluşturmuştur. Tabii olarak her toplumun kültürü kendine hastır.
+ Yorum Gönder


toplumdaki farklılıklar,  content