+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Şark meselesi nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Şark meselesi nedir
  Şark meselesi nedir

  Hristiyan batını ortaya koyduğu bir tez ve uygulama biçimidir. Hristiyan batıya göre sark meselesi, hristiyanlığın sembolü haç ile islamın sembolü hilal arasındaki mücadeledir. Bu mücadelede taraflar bir taraftan bütün hristiyan batı diğer tarafta sadece müslümanTürkler vardır çünkü onlara göre Türk demek müslüman demek müslüman demekte Türk demektir.
  Şark meselesi 1071 Malazgirt savaşıyla başlar, günümüze kadar gelir ve onlara göre türkler Anadolu’dan çıkarılıncaya kadar devam eder. Şark meselesi 3 dönem halinde devam eder:
  I.Dönem:1071 Malazgirt savaşıyla başalr.1683 Viyana bozgununa kadar devam eder.
  II.Dönem: 1683’te başlar 30 Agustos 1922’yekadar devam eder.
  III.Dönem:30 Agustosdan günümüze kadar devam eder.

  sark-Meselesi.jpg

  I.Dönem: bu dönemde müslüman Türkler hristiyan batıya karşı her yönden üstün durumdadırlar. Türkler Malazgirt’ten Viyana önlerine kadar ilerlemişlerdir.
  Hristiyanların bu dönemdeki gayeleri
  1. Türkleri Anadolu’ya sokmamak:Hristiyan batı müslüman Türkleri Anadoluya sokmama kiçin 1071 tarihinde Bizans imparatorunun başkanlığında Doğu Anadolu’ya Türkler üzerine büyük bir haçlı ordusu gönderdiyse de yenildiler. Amaçlarına ulaşamadılar ve Türkler Anadolu’ya girdi.
  2. Anadolu’ya giren Türkleri geri çıkarmak: Hristiyan batı bu amacına ulaşmak için Müslüman Türkler üzerine 200 yıl süren haçlı seferleri düzenlediler. Fakat hepsinde yenildiler. Amaçlarına ulaşamadılar.
  3. Türkleri Avrupa’ya sokmamak:Türkler, Osmanlı döneminde İstanbul’u alıp Avrupa’ya doğru gelmeye başlayınca Türklerin ilerlemelerini durdurmaya çalıştılar. Hristiyan batı bu amacına ulaşmak için Varna,Kosova,Sırpsındığı,Niğbolu,Belgrad,Mohaç gibi mevkilere haçlı seferleri düzenlediyselerde hepsinde yenildiler. Amaçlarına ulaşamadılar ve Türkler Viyana önlerine kadar ilerlediler.
  II.Dönem: Bu dönemde üstünlük Hristiyan batıya geçti.Türkler bütün savaşları kaybetti. Viyana önlerinden Ankara önlerine kadar geri çekilmek zorunda kaldılar. Dönemin sonlarına doğru bütün islam ülkeleri hristiyan ülkelerin sömürgesi haline geldi.
  Gayeleri:
  1.Osmanlı devleti içinde yaşayan hristiyanlara geniş tavizler koparmak:
  Hristiyanlar özellikle Islahat Fermanı’yla bu amaçlarına ulaştılar.
  2.Osm. Devleti’nin Avrupa topraklarında yaşayan hristiyanlara ayrı devletler kurdurmak:
  Yunanistan,Bulgaristan,Romanya ,Sırbistan,Macaristan,Polonya gibi devletleri kurdurarak bu amaçlarına ulaştılar.
  3.Türkleri Avrupa’dan cıkarmak:
  Balkan savaşları sonucu bu amaçlarına ulaştılar ve Türkleri Avrupa’dan çıkardılar.
  4.Osm.Devleti’nin Asya topraklarında yaşayan hristiyanlara(Ermeniler) ve Yahudilere ayrı devletler kurdurmak:
  Hristiyan batı 1.Dünya savaşı sonunda Osmanlıya zorla imzalattığı Sevr anlaşmasıyla D.Anadolu’da bir Ermeni devleti kurdurmak istediysede Türk milleti Kazım Karabekir Paşa’nın önderliğinde buna izin vermedi. Fakat Filistin’de bir Yahudi devleti kurdurmayı başardılar.
  5.Türkleri Anadolu’dan çıkarmak veya sömürge yapmak:
  Hristiyan batı bu amacına ulaşmak için 1.Dünya savaşından sonra Mondros antlaşmasını bahane ederek Anadolu’yu dört bir yandan işgale başladı fakat Türk milleti M.Kemal Paşa’nın önderliğinde kuruluş savaşını kazanarak Anadolu’da kalmayı başardı.
 2. Esma
  Devamlı Üye

  Doğu sorununun başlangıcı olarak bilinen Şark meselesi Türklerin Avrupa’da ilerlemeye başladıkları yıllarla birlikte Avrupalılar için bir “Doğu Sorunu”ndan söz etmek mümkündür. Ayrıca Şark meselesi Türkülerin Anadolu'dan çıkarmak veya sömürge yapmaya çalışmakta olmuşlardır.
+ Yorum Gönder


şark meselesi nedir,  şark külesi nedir