+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hadisler Forumunda Peygamberimiz ( S.A.V.)’nin Kıyamet alametleri ve Ahir zaman ile ilgili hadisler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. D.K.F.Q
  Devamlı Üye

  Peygamberimiz ( S.A.V.)’nin Kıyamet alametleri ve Ahir zaman ile ilgili hadisler
  Peygamberimiz ( S.A.V.)’nin Kıyamet alametleri ve Ahir zaman ile ilgili hadisler

  • Kıyametin hemen yakınında anarşi ve kargaşa günleri vardır.
  • Dünya hercü merc içinde kaldığında, fitneler zuhur ettiğinde, yollar kesildiğinde, bazıları bazılarına hücum ettiğinde..
  • Allah apaçık inkar edilmedikçe Kıyamet kopmaz.
  • Büyük şehirler dün sanki yokmuş gibi helak olur.
  • Açlık ve hayat pahalılığı alabildiğine yayılacak.
  • Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yetindiklerinde.. kıyamet yaklaşmış olacaktır.
  • Kıyamet yaklaşınca.. kadınla yolun ortasında cinsel münasebette bulunacak kadar haya ortadan kalkar.
  • Cinayetler artmadıkça.. kıyamet kopmaz.
  • Fırat nehri altın bir dağ üzerinden açılmadıkça kıyamet kopmayacaktır.
  • Fırat nehri’nin suyu çekilerek altın hazinesini açıklaması zamanı yaklaşıyor. Her kim, o zaman orada bulunursa o hazineden bir şey almasın.
  • Dünyanın harap olmuş yerlerinin imarı, imar edilmiş yerlerin tahribi kıyametin şart ve alametlerindendir.
  • Mehdi için 2 alamet vardır.. Bunların birincisi, Ramazan’ın birinci gecesi Ay’ın ikincisi de ortasında Güneş’in tutulmasıdır.
  • Mehdi’nin çıkmasından önce Ramazan içinde Güneş iki defa tutulacaktır.
  • Ramazan’da iki defa Ay tutulması olacaktır.
  • O gelmeden önce, doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görülecektir.
  • O yıldızın doğması, Güneş ve Ay tutulmasından sonra olacaktır.
  • Şark tarafından bir kuyruklu yıldız doğup aydınlık verecektir. Onun her günkü irtifi ( geçiş yönü ) meşrıktan mağribedir( doğudan batıya doğrudur ) .
  • İnsanlar başlarında bir imam bulunmaksızın hac ederler. Mina’ya indiklerinde etrafları, köpeklerin sarışı gibi sarılıp, kabilelerin birbirine girmesi ile büyük savaşlar olur. Öyle ki ayaklar ka gölü içinde kalır.
  • O ( Mehdi ) , Güneş’ten bir alamet belirinceye kadar gelmeyecektir.
  • Tozlu dumanlı, karanlık bir fitne görülecek, bunu diğerleri takip edecek..
  • O’ndan önce Şam ve Mısır melikleri öldürülecektir.
  • Şam ehli, Mısırlı kabileleri esir alacaklardır.
  • Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır.. depremler çoğalacak..
  • Kıyametten önce iki büyük hadise vardır.. ve sonra da zelzeleli yıllar.
  • Yüksek yüksek binalar inşa edilmedikçe.. kıyamet kopmaz.
  • Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır..Yüksek binalar yapmada insanlar birbiri ile yarışacak.
  • Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır.. Zaman kısalacak ve vasıtalarla mesafeler kısalacak.
  • Zaman kısalıp sene ay, ay hafta, hafta gün, gün saat, saat de ateş tutuşturacak kadar az bir zaman olmadıkça kıyamet kopmaz.
  • Kişiye kamçısının ucu konuşmadıkça … kıyamet kopmaz.
  • Kişiye kendi sesi konuşmadıkça… kıyamet kopmaz.
  • O günün alameti: Semadan ( gökyüzünden ) bir el uzanacak ve insanlar ona bakacak ve göreceklerdir.
  • O günün alameti semada ( gökyüzünde ) uzatılmış ve insanların kendisine bakıp durduğu bir eldir.
  • İnsanlar bir ölçek buğday ektiklerinde karşılığında yedi yüz ölçek bulacaklar.. İnsan birkaç avuç tohum atacak, 700 avuç hasat edecektir… Çok yağmur yağmasına rağmen bir damlası bile boşa gitmeyecek.
  • Onun zamanında… ömürler uzayacaktır.
 2. Ziyaretçi

  Peygamberimiz ( S.A.V.)’nin Kıyamet alametleri ve Ahir zaman ile ilgili hadisler için tşkler
 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Peygamberimiz ( S.A.V.)’nin Kıyamet alametleri ve Ahir zaman ile ilgili hadisler


  Ahir zaman, kıyamet öncesinde dünya üzerinde yaşanacak olan bir dönemdir. Peygamberimiz (sav)'in, ahir zamanda gerçekleşecek olan olaylarla ilgili pek çok haberi bize ulaşmıştır. Bu olayların, içinde bulunduğumuz dönemde birer birer gerçekleşiyor olması Peygamberimiz (sav)'in mucizelerinden biridir. (Detaylı bilgi için bkz. Kıyamet Alametleri, Hz. Süleyman, Ahir Zaman Alametleri ve Dabbetü'l Arz, Harun Yahya, Kültür Yayıncılık) Hz. Muhammed (sav) kendi yaşadığı dönemden 1400 yıl sonrasında meydana gelecek olayları, sanki o dönemi izlemiş gibi detaylı olarak anlatmıştır.

  Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde bildirilen çok sayıda ahir zaman ve kıyamet alametlerinden şunları sayabiliriz:

  "Kıyametin hemen yakınında anarşi ve kargaşa günleri vardır." (Ahir zaman alametlerinden olan terör ve şiddet olayları bugün tüm dünya ülkelerinde şiddetlenerek devam etmektedir. Peygamber Efendimizin geçmişten verdiği haberler ve günümüzde yaşanan olaylar arasındaki paralellik, bu kutlu insanın sayısız mucizelerinden birini bize gösterir. )  "Dünya hercü merc içinde kaldığında, fitneler zuhur ettiğinde, yollar kesildiğinde, bazıları bazılarına hücum ettiğinde…" (Bugün dünyanın birçok ülkesinde yaşanan ve sebepsiz yere masum insanların katledildiği savaşlar da Peygamberimiz (sav)'in haber verdiği kıyamet alametlerindendir. )

  "Allah apaçık inkar edilir hale gelmedikçe kıyamet kopmaz."

  "Büyük şehirler dün sanki yokmuş gibi helak olur." (Hadislerde rivayet edilen kıyamet alametlerinden biri de şehirlerin yok olmasıdır. Yakın dönemlerde Meksika ve Tokyo'da gerçekleşen depremler hadislerin tecellilerindendir. )

  "Açlık ve hayat pahalılığı alabildiğine yayılacak."

  "Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yetindiklerinde… kıyamet yaklaşmış olacaktır."

  "Kıyamet yaklaşınca kadınla yolun ortasında cinsel münasebette bulunacak kadar haya ortadan kalkar."

  "Cinayetler artmadıkça… kıyamet kopmaz."

  Talikan'a (Afganistan'a) yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Orada Allah'ı hakkıyla bilen insanlar vardır. (Hadiste Afganistan'ın ahir zamanda işgal edileceğine işaret vardır. Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına, diğer bir ifadeyle Hicri 14. yüzyılın başlangıcına denk gelmektedir. )

  Resulullah: Fırat Nehri altın bir dağ üzerinden açılmadıkça kıyamet kopmayacaktır

  Fırat Nehri'nin suyu çekilerek altın hazinesini açıklaması zamanı yaklaşıyor. Her kim, o zaman orada bulunursa o hazineden bir şey almasın. (Suyuti'nin kitabında bu hadis "suyun durdurulması" olarak geçmektedir. Gerçekten de resimde görülen Keban Barajı, Fırat Nehri'nin suyunu durdurarak kesmiştir. )

  Dünyanın harap olmuş yerlerinin imarı, imar edilmiş yerlerinin tahribi kıyametin şart ve alametlerindendir.

  Mehdi için 2 alamet vardır ki Bunun birincisi, Ramazan'ın birinci gecesi Ay'ın ikincisi de ortasında Güneş'in tutulmasıdır.

  Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde Güneş iki defa tutulacaktır.

  Ramazan'da iki defa Ay tutulması olacaktır.

  Sky Telescope dergisi, 31 Temmuz 1981 tarihinde gerçekleşen Güneş tutulmasın yukarıdaki hadislerin toplamından çıkan ortak sonuçlar şunlardır:

  1. Ramazan Ayı'nda Ay ve Güneş tutulmaları olacaktır.

  2. Bu tutulmalar ortalama 14-15 gün arayla olacaktır.

  3. Tutulmalar iki kere tekrarlanacaktır.

  Bu tespitlere uygun olarak, 1981 yılında (Hicri-1401'de) Ramazan Ayı'nın 15. günü Ay, 29. günü de Güneş tutulmuştur. Yine "ikinci olarak", 1982 yılında (Hicri-1402'de) Ramazan Ayı'nın 14. günü Ay, 28. günü de Güneş tutulmuştur.

  Ayrıca bu hadisede "Ay"ın Ramazan'ın tam ortasında DOLUNAY halinde tutulması ve dikkatleri çekecek bir alamet olarak belirmesi de son derece anlamlıdır.

  O gelmeden önce, doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görünecektir.

  O yıldızın doğması, Güneş ve Ay tutulmasından sonra olacaktır.

  Şark tarafından bir kuyruklu yıldız doğup aydınlık verecektir. Onun her günkü irtifi (geçiş yönü) meşrıktan mağribedir (doğudan batıya doğrudur). (- 1986 yılında (Hicri 1406'da) yani 14. yüzyıl başlarında "Halley" kuyruklu yıldızı Dünyamızın yakınından geçmiştir. Bu kuyruklu yıldız parlak, ışıklı bir yıldızdır. - Hareket yönü doğudan batıya doğrudur. - 1981 ve 1982 (1401-1402) yıllarında meydana gelen Ay ve Güneş tutulmaları olayından sonra ortaya çıkmıştır. )

  İnsanlar başlarında bir imam bulunmaksızın hac ederler. Mina'ya indiklerinde etrafları, köpeklerin sarışı gibi sarılıp, kabilelerin birbirine girmesi ile büyük savaşlar olur. Öyle ki ayaklar kan gölü içinde kalır. (1979 (Hicri 1400)'da gerçekleşen bu Kabe baskının ardından 7 sene sonra Hicri 1407 yılında, Hac sırasında çok daha büyük kanlı bir olay meydana gelmiştir. Bu olayda caddelerde gösteri yapan hacılara saldırılarak 402 kişi katledilmiş, çok fazla kan akıtılmıştır. Beyt-ül Muazzama'nın yanında, Müslümanların (Suudi Arabistan askerleri ile İranlı hacıların) birbirlerini öldürmeleri ile büyük günahlar işlenmiştir. Bu kanlı olaylar, ilgili hadislerde tarif edilen ortamla çok büyük benzerlikler taşımaktadır. )

  Doğudan üç veya yedi gün ardı ardına büyük bir ateş zuhur edecek, gökte karanlık görülecek, gökte alışılmış olan kırmızılığın aksine bambaşka bir kızıllık yayılacak.

  Bir ateş sizi saracaktır. O ateş bugün Berehut denilen vadide sönük vaziyettedir. O ateş içinde müthiş azap olduğu halde insanları kaplar. O ateş insanları, malları yakıp bitirir. Sekiz gün içinde rüzgar ile bulut gibi uçarak dünyanın her tarafına yayılır. Geceki sıcağı gündüzki hararetinden daha şiddetlidir. O ateş insanların başının üzerinden arşın altına kadar yaklaşarak yeryüzü ile gökyüzü arasında gökgürültüsü gibi korkunç gürültüsü olur, buyurdu.

  O, (Mehdi), Güneş'ten bir alamet belirinceye kadar gelmeyecektir.

  Tozlu dumanlı, karanlık bir fitne görülecek, bunu diğerleri takip edecek (Fitne, "insanın akıl ve kalbini doğrudan doğruya hak ve hakikatten saptıracak şey, saval, azdırma, karşılık, ihtilaf, kavga" gibi anlamlara gelen bir kelimedir. Hadiste bu fitnenin ardında toz ve duman bırakacağı belirtilir.

  Ayrıca bu fitnenin "karanlık" olarak nitelendirilmesi, nereden geldiği belli olmayan, umulmadık bir olaya olduğuna işaret kabul edilebilir. Bu açılardan bakıldığında söz konusu hadisin, 11 Eylül 2001tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin New York ve Washington şehirlerinde meydana gelen, dünya tarihinin en büyük terör olayı olarak nitelendirilen saldırıya işaret etmesi muhtemeldir. )

  Ondan önce Şam ve Mısır melikleri öldürülecektir (1970 yılında Mısır'ın başına geçen ve 11 yıl iktidarda kalan Enver Sedat, 1981 yılında bir resmi geçit sırasında muhalifleri tarafından düzenlenen bir suikast sonucunda hayatını yitirmiştir. Mısır tarihinde öldürülen yöneticilerden diğerleri, 1910 yılında suikaste uğrayan Başbakan Boutros Ghali, 1945 yılında öldürülen Mısır Başbakanı Ahmed Maher Paşa ve 1948'de yine bir suikast sonucu öldürülen Mısır Başbakanı Mahmoud Nukrashy Paşa'dır. )

  "Şam ehli, Mısırlı kabileleri esir alacaklardır." (26 Ekim 1956 yılında İsrail Mısır'a saldırdı ve Sina Yarımadasını işgal etmeye başladı. BM'nin araya girmesiyle sıcak çatışmalar bir süre sona erdi ve İsrail sınırına BM Barış Gücü yerleşti. 1967 yılındaki 6 Gün Savaşı ise İsrail-Mısır arasındaki başka bir savaştı. Bu savaşın sonunda İsrail, Gazze Şeridi ile Sina Yarımadasının tümünü, Şeria akarsuyunun batı yakasını, Kudüs kentini ve Golan tepelerini ele geçirdi. )

  Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır… depremler çoğalacak…

  Kıyametten önce iki büyük hadise vardır… ve sonra da zelzeleli yıllar.
 4. Ziyaretçi
  Kıyamet günün zamanı

  Ve: "Eğer gerçekçiyseniz bu vaad ne zaman olacak?" diyorlar.
  De ki: "Size vaad edilen öyle bir gündür ki, ondan ne bir an geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz." (SEBE/29-30)
  Yaklaşan yaklaştı. Onu Allah'tan başka açığa çıkaracak yoktur. (NECM/57-58)
  (Onlar): "Doğru iseniz bu tehdit ne zaman olacak?" diyorlar
  De ki: "(O'na ait) bilgi, Allah'ın yanındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım." (MÜLK/25-26)
  Sana o kıyameti soruyorlar, ne zaman kopacak diye.
  Sen nerde, onu anlatmak nerde?
  Onun son ilmi Rabbine aittir. (NAZİ'AT/42-44)
  İnsanlar sana kıyamet saaatini soruyorlar. De ki: "Onun ilmi ancak Allah'ın nezdindedir. Ne bilirsin belki kıyamet yakında olur." (AHZAB/63)
  Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyâmet saatinin bilgisi de yalnız onun yanındadır. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz. (ZUHRUF/85)
  Sana, ne zaman kopacak diye kıyamet vaktini soruyorlar. De ki; onun bilgisi yalnızca Rabbimin katındadır. Onu tam vaktinde koparacak olan O'ndan başkası değildir. Onun ağırlığına göklerde ve yerde dayanacak bir kimse yoktur. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu çok iyi biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. (A'RAF/187)
  Şüphesiz ki, kıyamet saatinin bilgisi Allah yanındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde ne varsa (erkek veya dişi oluşunu, renk ve özelliklerini) O bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini de bilemez. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir, her şeyden haberdardır. (LOKMAN/34)
  Kuşkusuz o hüküm günü kararlaştırılmış bir vakit olmuştur. (NEBE/17)
  Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a aittir. Kıyametin kopuşu yalnız bir göz kırpması veya daha az bir zamandan başkası değildir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. (NAHL/77)
  -
  ayet ve hadısler karsılastırılmalı,eger bır hadıs ayete ters dusuyorsa hadıs olmakdan cıkar ıslamı esaslarda oncelıkle ayetler ele alınmalıdır.

+ Yorum Gönder


peygamberimizin kıyamet alametleri ile ilgili hadisleri,  kıyamet alametleri ile ilgili hadisler,  hz muhammedin kıyamet alametleri ile ilgili hadisleri,  peygamberimizin kıyametle ilgili hadisleri,  peygamberimizin kıyametle ilgili sözleri,  ahirzaman ve kıyamet alametleri