+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Umre nedir dayandığı deliller ve yapılışı nasıldır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Umre nedir dayandığı deliller ve yapılışı nasıldır

  Umre Hakkında Bilgi


  Umre; Mekke'ye dışarıdan gelenlerin mikatte, harem bölgesinde oturanların ise harem dışına çıkıp, ihrama girerek Kabe'yi tavaf ve Safa ile Merve arasında sa'y yaptıktan sonra tiraş olup ihramdan çıkmalarından ibaret bir ibadettir. Hanefî ve Mâlikîler'e göre Müslümanın ömründe bir kere umre yapması müekked sünnet, Şafiî ve Hanbelîler'e göre ise farzdır.
  umre-hakk-nda.jpeg
  Hanefîler'e göre umrenin farzları ihram ve tavaf olmak üzere ikidir. Bunlardan ihram şart, tavaf ise rükündür. Şafiî ve Hanbelîler'e göre ise umrenin dört rüknü vardır, bunlar da; ihram, tavaf, sa'y ve tıraştır. Mâlikîler'e göre bunlardan ilk üçü rükün, tıraş olmak ise vaciptir.

  Kur'ân'da şöyle buyurulur: "Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer hacdan engellenmiş olursanız, size gücünüzün yettiği bir kurban gerekir" (Bakara, 2/196)

  Bu ayet, Hudeybiye antlaşmasından sonraki yılda yapılan Kaza umresi yılında inmiştir. Haccın farz olduğunu kesin olarak ifade etmeyip, başlanmış olan hac ve umrenin tamamlanmasının vacip olduğunu bildirir.366
  Sa'yin dayandığı delil şu ayettir: "Şüphe yok ki, Safi ile Merve, Allah'ın nişanlarındandır. Kim hac için Kabe'yi ziyaret eder veya umre yaparsa, Safa ile Merve'yi tavaf etmesinde, kendisine bir sakınca yoktur." (Bakara, 2/158) Safâ ile Merve, Kabe'nin doğusunda iki tepedir. Hz. Hâcer oğlu İsmail'e su ararken bu iki tepecik arasında yedi kere gidip geldiği için İslâm, bunun sembolü olarak sa'y usulünü koymuştur. Hac ve umre'de Safâ'dan Merve'ye dört gidiş ve üç geliş yolculuğuna "sa'y" denir. Sa'y haccm vaciplerinden, umre'nin ise esas menâsikindendir.367

  Umre için belirli bir zaman yoktur, her zaman yapılabilir. Ramazanda yapılması daha faziletlidir. Ancak Hanefîler'e göre, "teşrik günleri" denilen yılda beş gün yani kurban bayramında arefe günü sabahından, bayramın 4. günü güneş batıncaya kadar olan süre içinde umre yapmak tahrîmen mekruhtur. Diğer üç mezhebe göre ise, o yıl hac yapmayan kişilerin teşrik günleri dâhil her zaman umre yapmaları kerâhetsiz caizdir. Hac yapanlar ise, Mâlikîler'e göre bayramın 4. günü güneş batıncaya kadar, Şâfiîler'e göre ise, vedâ tavafı dışında, haccm bütün menâsiki tamamlanmadıkça umre yapamazlar.

  Umrenin rüknü tavaftır. Ayette; "Onlar o Beyt-i Atîk'i tavaf etsinler." (Hac, 22/29) buyurulur. Vacipleri ise; Safa ile Merve arasında sa'y yapmak, tıraş olmak veya saçları kısaltmaktan ibarettir. Tavafın ilk şavtmda, Hacer-i Esved selâmlandığı andan itibaren telbiye kesilir.368


  366 bk. Buhârî, muhsar, 6, 7; Müslim, hac, 70, 80, 85.
  367 Hac ve umre için ayrıca bk. Bakara, 2/196- 200; Al-i İmrân, 3/96, 97.
  368 Kâsânî, age, II, 226 vd.
 2. ismail eski
  Devamlı Üye

  hac sadece kurban ayından önce yani yılın belli bir vaktinde yapılabilirken umre herhangi bir zamanda yapılabilir.Ayrıca umrede kurban kesme yoktur ve hac ibadetine nazaran daha kısa sürdüğünü de paylaşmak isterim
+ Yorum Gönder