+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Türklerin Geçmişte Hac Mekânları Için Yaptıkları Hizmetler Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türklerin Geçmişte Hac Mekânları Için Yaptıkları Hizmetler Nelerdir
  Türklerin geçmişte hac mekânları için yaptıkları hizmetler nelerdir kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye


  Türklerin Geçmişte Hac Mekânları Için Yaptıkları Hizmetler Hakkında Kısaca Bilgi


  KÂBE

  Allah’ın emriyle Hz. İb-rahim ve oğlu İsmail tarafından yapılmış bir ibadet yeridir. Buraya Allah’ın evi anlamına gelen “Beytullah” da denir. Bu bölgede ortaya çıkan dinler ve mensupları Kâbe’yi kutsal saymışlardır. İslâm da Kabe’yi kutsal bir mekân olarak kabul etmiştir. Hz. Muhammed Kâbe’yi hac niyetiyle ziyaret etmiş ve Müslümanların da ziyaret etmesini istemiştir.
  Türklerin Geçmişte Hac Mekânları.jpg
  Kâbe Müslümanların kıblesidir, namaz kılarken buraya yönelirler. Allah Kur’an’da şöyle buyurur: “Nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü Mescidiharam’a doğru çevir.” (2/Bakara suresi, 150)

  Kutsal taş “Haceriesved (Siyah taş)” Kâbe duvarında yer almaktadır.

  Kâbe’nin çevresi daire şeklinde çevrilmiştir. Bu daire içerisinde bulunan yere Mescidiharam denir. Kâbe Mescidiharam’ın tam ortasında yer alır. Bu mescidin içerisinde Zemzem suyu çıkmaktadır. Müslümanlar bu suya özel önem verirler.

  Kâbe, çevresinde yıldızlar dönen güneşe benzetilir.

  SAFA VE MERVE


  Safa ve Merve, Kâbe’nin 200 m doğusunda Mescidiharam içerisinde yer alan iki küçük tepenin adlarıdır. Bu tepeler birbirlerine 350 m uzaklıktadır. Yüce Allah şöyle buyurur: “Safa ile Merve Allah’ın nişanlarındandır.” (2/Bakara suresi,158)


  Hz. İbrahim, eşi Hacer ile henüz anne sütüyle beslenen oğlu Hz. İsmail’i Kâbe yakınında bir ağacın altında bırakıp bazı işleri için oradan ayrılır. Bir süre sonra suyu tükenen Hacer su aramaya başlar. Oğlu İsmail’e bir şeyin olup olmadığını gözetlemek için de bir Safa bir Merve tepelerine koşarak çıkar. Bugün hac ibadetini yerine getirenler Safa ve Merve tepeleri arasında hızlı bir yürüyüşle yedi kez gider gelirler. Bu iki tepenin ortasında biraz daha hızlı yürürler (Buharî, Enbiya, 4/142).

  ARAFAT DAĞI


  Arafat Dağı Mekke şehir merkezinin yaklaşık 25 km güneydoğusunda bulunan kutsal bir yerdir. Haccın farzlarından biri olan Vakfe burada yapılır.
  Hz. Muhammed Veda Hutbesi diye anılan konuşmasını burada, çok sayıda Müslümana hitaben yapmıştır.

  MÜZDELİFE VE MİNA

  a) Müzdelife, Arafat’tan Mekke’ye gelişte ziyaret edilen kutsal bir yerdir. Haccedenler, arefe gününü bayram gününe bağlayan geceyi burada geçirirler. Buna da “Müzdelife vakfesi” denir.
  b) Mina, Müzdelife ile Mekke arasında bulunan kutsal bir yerdir. Şeytan taşlama yerleri buradadır. Haccedenler kurbanlarını burada keserler.

  Kutsal yerlerin yönetimi, 1517 yılında Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi sonucunda Osmanlı Devleti’ne geçti. Osmanlı yöneticileri buraları korumak ve haccedenlerin güvenliğini sağlamak için çalıştılar. Kâbe’nin etrafını revaklarla çevirdiler. Kâbe’yi korumak için kale yaptırdılar. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde İstanbul’dan Medine’ye kadar tren yolu yapılmıştır.

+ Yorum Gönder