+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Hac ibadeti ayet ve hadisleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Hac ibadeti ayet ve hadisleri
  Hac ibadetiyle ilgili ayet ve hadisler hakkında geniş bilgi


  “Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe’yi tavaf etmesi ise Allah’ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır Her kim bu hakkı tanımaz ve haccı inkâr ederse, doğrusu Allah bütün âlemlerden müstağnidir Kimsenin ibadetine ihtiyacı yoktur”
  Âl-i İmran Suresi, 97

  “İnsanlara haccı ilân et ki, yaya olarak yahut uzak yollardan gelen yorgun düşmüş develer üzerinden sana gelsinler Tâ ki, orada dünyalarına ve ahiretlerine ait faydaları bulsunlar…
  Hacc Suresi, 27-28

  “Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın”
  Bakara Suresi, 196

  Hadisler

  “İslâm beş esas üzerine kurulmuştur Allah’tan başka İlâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, Ramazan orucunu tutmak ve hacca gitmektir
  Buharî, İman: 1

  “Her kim Kâbe’ye gelir, kötü söz söylemez, büyük günahlardan çekinir, küçük günahları işlemekte ısrar etmezse, günahlarından arınarak anasından doğduğu günkü gibi tertemiz olarak döner”
  Buharî, Hacc: 4

  “Allah’ım, hacca gideni ve hacca gidenin kendisi için dua ettiği kişiyi bağışla”
  Müslim, İman: 192

  “Hacca ve Umreye gidenler, Müslümanları temsilen Allah’ın huzuruna giden hey’etlerdir Allah’a dua ederlerse kabul eder, günahların bağışlanmasını isterlerse, bağışlar”
  Camiü’s-Sağir, 2:101

  “Sevabını Allah’tan bekleyerek Medine’de beni ziyaret eden kimse, Cennette yanımda olur Kıyamet gününde ben ona şefaatçi olurum”
  Şifâ-i Şerit, 2:74

  “Kabrimi ziyaret eden herkese şefaatim vacip olur”
  Keşfü’l Hafa, 2:50 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Hac ibadeti Kutsal Kitab'ımızda birçok ayet ve hadislerde belirtilmiş olan bir ibadettir.hac ibadeti hacı adaylarını yani müslümanların birlikte ve kardeşlik içinde hac görevlerini yaptıkları yerlerdir.
+ Yorum Gönder