+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Simple Past Tense Ilgili Hikaye Var mı? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Simple Past Tense Ilgili Hikaye Var mı?
  simple past tense kurulan bi hikaye bilen varmı ? 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Simple Past Tense Ilgili Hikaye

  THE PAST CONTİNİOUS TENSE (Şimdiki Zaman Hikayesi) Geçmişte başlamış ve belli bir süre devam ediyor durumda bulunmuş bir olayın sürekliliğini anlatır.Türkçede bu zamana şimdiki zamanın hikayesi denir
  .Türkçede eylemin sonuna "-yordu" eki getirilir. Örnek : Yapıyordum,yapıyordu,yapıyordu la. -CÜMLE KURULUŞ FORMÜLLERİ- Olumlu : Subject was/were werb+ing object. Örnek : She wash writing a letter. Olumsuz : Subject wasn`t/weren`t werb+ing object. Örnek : She wasn`t writing a letter. Soru : was/were subject werb+ing object? Örnek : was she writing a letter. -TENSE`İN KULLANILDIĞI YELER- 1. Geçmişte belli bir annda devam etmekte olan eylemleri anlatır. Örnek :a A= What were do you doing at 10 o`clolck last night? B= I was watching TV. b A= The students were playing chess all day long? 2. Geçmişte belli iki zaman yada olay arasında devam etmekte olan eylemleri anlatır. Örnek: a Between september and july the students were studying for the university exeam. b Between the sensions they were smoking aoutside. 3. Geçmişe ait ve tamamlanmamış veya gerçekleşmemiş düşünceleri ve eylemleri gösterir. Örnek :His uncle was coming to visit them yesterday but he couldn`t make it beacuse of the bad weather cound itions. 4. Meydana geliş tarihleri,anları yada zamanları aynı anda olan iki eylemi anlatmak için kullanılır. Örnek : a While I was reading a newspaper he was watching TV. b I was making the salad while se was setting the table. 5. Geçmişte meydana geliş zamanları kesişen iki fiilden devam etmekte olanı anlatır. Örnek : a When she came in, I was looking out b While he was listening to music, electricty went out. -ÖRNEK CÜMLELER- 1.I was sleping at eleven last night. 2.He was going to school when I saw him. 3.While I was walking the street, I meetan old friend. 4.We were watching the match while they talking. 5.While it was raining, I waited there. I waited there while it was raining.

+ Yorum Gönder


simple past tense ile ilgili anılar,  simple past tense ile ilgili hikayeler,  simple past tense ile ilgili ingilizce hikayeler,  simple past tense hikaye örnekleri,  simple past tense ile ilgili anı,  simple past tense ile ilgili hikaye