+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Paslanmaz çelik Kimyasal Özellikleri Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Paslanmaz çelik Kimyasal Özellikleri Nedir
  paslanmaz çelik kimyasal özellikleri nedir kısaca 2. Dilan
  Devamlı Üye

  Paslanmaz çelik Kimyasal Özellikleri Hakkında Bilgi

  'Çelik' üretmek için karbon ile karıştırılır saf demir (Fe), paslanmaz çelik ana unsurdur.
  Chromium is added to steel to make it resistant to rust.
  Krom pas bu dirençli hale getirmek için çeliğe ilave edilmektedir.
  Pure iron is prone to rusting, which is due to its reaction with oxygen in the presence of water (moisture), whereas iron's reaction with oxygen is corrosive and eats away at the iron, chromium reacts with oxygen in such a way that only the outer surfaces become oxidized and further oxidation is prevented.
  Saf demir oksijen ile demir tepkisi aşındırıcı ise, su (nem) mevcudiyetinde oksijen ile reaksiyonu, bunun nedeni ise, paslanma eğilimli ve demir uzakta yiyen, krom sadece dış şekilde oksijen ile reaksiyona girer yüzeyler haline okside ve daha fazla oksidasyon önlenir.
  Chromium forms a passive layer of chromium oxide, which prevents mechanical and chemical damage, over steel.
  Krom çelik üzerine, mekanik ve kimyasal hasar görmesini önler krom oksit, pasif bir tabaka oluşturur.
  The other minor constituents of steel are nickel, nitrogen, molybdenum and aluminum.
  Çelik diğer minör bileşenler nikel, azot, molibden ve alüminyum bulunmaktadır.
  Small contents of nickel increase the corrosion resistance further, and protect it from rough usage and harsh environmental conditions.
  Nikel Küçük içeriğini daha da korozyon direncini artırmak ve kaba kullanımı ve zorlu çevre koşullarından korumak.
  Pitting or scarring is avoided by adding molybdenum to steel.
  Çukurlaşma veya yara izi çelik molibden ekleyerek önlenir.

  Chemical properties and structure of stainless steel are improved using other alloys.
  Kimyasal özellikleri ve paslanmaz çelik yapısı diğer alaşımları kullanılarak geliştirilmiştir.
  Titanium, vanadium and copper are the alloys which make it more suitable for specific uses, and are used only when the buyer demands the specialized type of steel.
  Titanyum, vanadyum ve bakır belirli kullanımlar için daha uygun hale getirmek ve alıcı çeliğin özel bir tür talep ettiğinde, yalnızca kullanılan alaşımlardır.


+ Yorum Gönder