+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Camın Kimyasal özellikleri Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Camın Kimyasal özellikleri Nedir
  camın kimyasal özellikleri nedir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Camın Kimyasal Özellikleri Hakkında Bilgi

  Tabiatta oksijenden sonra en çok bulunan element silisyumdur;yerkabuğunun %26'sını meydana getirir.
  Element halinde bulunmaz.SiO2 ve çeşitli silikat bileşikleri halinde bulunur.
  Silisyum gri renkli yarı iletken bir maddedir.Sulu asştlerden etkilenmez.Havada yanarak SiO2,F2 ile birleşerek SiF4,Cl2 ile SiCl4(silisyum tetraklorür) bileşiklerini yapar.Bakır-silisyum alaşımı olan silisyum tuncundan da telgraf ve telefon telleri yapılır.
  Kuvarsaydam hemen hemen saf SiO2'dir.Granitin yapısında bulunur.Necef taşı iri kuvars kristalidir.İçinde az miktarda renk verici metal oksit bulunan renkli kuvars türleri değerli taşlardır.Bunlardan ametist'in (mor necef) mor rengi MnO,safi'in açık mavi rengi titan oksittenileri gelir.Sarı renkli sitrin,gül renkli gül kuvarsı!nda başka metal oksitler vardır.
  Beyaz kum:Hava ve suyun etkisiyle ufalanmış,sürtme ile yuvarlaklaşmmış kuvars parçacıklarıdır.Sarı renkli adi kumda Fe2O3 vardır.
  Amorf SiO2 türleri:Opal SiO2 . XH2O birleşimidir.Metal oksitlerle renklenmiş türleri süs eşyası yapımında kullanılır.Agat (akik) yapısında metal oksitleri ile renklenmiş yuvarlak katmanler verdır.Değerli bir mineraldir.Kieselguhr diatome kalıntılarından oluşmuş gözenekli ve emici bir tozdur.
  SiO2 suda erimez.Krital yapılı ve kuvars türü 1600 derecede ergir.Soğutulduğu zaman kristalleşmeden katılaşır,kuvars camı oluşur.aualtraviyole ışınlarını geçirir.
  SiO2 sağlam bir bileşiktir,güçlükle indirgenir.Yalnız Mg gibi güçlü indirgeler SiO2'i yüksek sıcaklıkta silisyuma indirgeyebilir.
  SiO2 + 2Mg __________ Si + 2MgO
  Bunun için kum ve Mg tozu elektrik fırınlarında ısıtılır.
  SiO2 2e asitlersen yalnız HF etkir.
  4HF + SiO2 __________ 2H2O + SiF4
  (GAZ)
  SiF4 + 2HF __________ H2SiF6
  Fluoro silikat asidi
  SiO2 bir asit oksittir.Fakat su ile birleşmez.Yüksek sıcaklıkta hidroksitler,karbonatlar,sülfatlar vb. maddelerle birleşip silikat bileşiklerini yapar.
  2KOH +SiO2 _________ K2SiO3 + H2O
  Na2CO3 + SiO2 _______ Na2SiO3 + CO2
  CaSO4 + SiO2 _______ CaSiO3 + SO2 + 1/2O2
  Kuvarstan ateşe dayanıklı tüp,beherglas,vb. laboratuvar eşyası;sinema,projeksiyon mercekleri,ultraviole ışını geçiren camlar yapılır.Renkli kuvars ve renkli,am SiO2 başka asit oksitlere benzemez.CO2,SO3 vb. asit oksitler su ile birleşerek asitleri yaptıkları halde SiO2,su ile birleşmez.Silikat asitleri suda eriyen sodyum ve potasyum silikatlara kuvvetili asitlerin etmesi ile oluşur.Bileşimi değişik,peltemsi ve dayanıksız maddelerdir.
  Poli silikat asidi jeli kızdırılırsa susu uçar,geriye silika jel adı verilen aktif kömür gibi gözenekli ve absorblayıcı,amorf SiO2 tozu kalır.Silika jel,su,alkol vb. sıvıların buharlarını emer;düşük basınç altında ısıtılınca buharı geri verir.Kurutucu ve emici olarak tekrar tekrar kullanılabilir.
  Silikatlar genel olarak SiO2 'in metal oksitleri ile yaptığı bileşiklerdir.SiO2 metal oksitlerle,değişik oranlarda birleşebilir,SiO2 birden fazla metal oksitle birleşebilir.Bazı silikatların yapısına su da girer,SiO2 bu yönlerdende diğer asit oksitlerden ayrılır.Camlar,seramikler ve minerallerin çoğu silikatlardan yapılmıştır.
  Su camı tabiatta bulunmaz.Na2CO3 + SiO2 karışımının ergitilmeiyle elde edilir.Başlıca NaSiO3 sodyum meta silikat,NaSiO4 sodyum orto silikat karışımıdır.Na2CO3 yerine K2CO3 alınırsa ,potasyum su camı elde edilir.Su camı suda kolayca erir.
  Su camı yapıştırıcı olrak kullanılır.Yumurta su kacamına batırılınca,kabuğundaki gözenekler kapanır.Hava almayan yumurta,uzun süre bozulmaz.
  Zeolitler sulu Na,Al silikatlardır.xNa2 . yAlO3 .zSiO2 .uH2O formülü ile gösterilen değişik bileş,mde bulunur.Zeolitlerde Na yerine Ca,Mg vb. +2 değerli iyonlar geçebilir.Bu özelliği ile zeolitler,suyun sertliğini gidermede kullanılır.Permutit sodaikum,kaolen karışımının ergitilmesiyle elde edilen yapay zeolittir.

+ Yorum Gönder


na2sio3 nedir,  sif4 nedir,  camın kimyasal özellikleri