+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda 1402'likler nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  1402'likler nedir

  1402'likler nedir
  1402'likler, 12 Eylül Darbesi'nden sonra 1983 yılında, 1971 yılında çıkarılan 1402 sayılı yasanın ikinci maddesi sıkıyönetim komutanlığınca değiştirilerek, akademik personelden, devlet memuruna kadar kamuda çalışan birçok kişinin görevine son verildi.

  Sıkıyönetim komutanlarının bölgelerinde genel güvenlik, asayiş veya kamu düzeni açısından çalışmaları sakıncalı görülen veya hizmetleri yararlı olmayan kamu personelinin statülerine göre atanması veya işine son verilmesi, yerel yönetimde çalışanların görevden uzaklaştırılması veya işlerine son verilmesi hakkındaki istemleri ilgili kurum ve organlarca derhal yerine getirilir.

  6 Kasım 1981'de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile YÖK kuruldu. Bundan sonra 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2301 ve 2766 sayılı kanunla değişik maddelerince özellikle sol görüşlü olduğu düşünülen 71 Üniversite personeli YÖK tarafından görevlerinden uzaklaştırıldı. İlk uzaklaştırmalar Şubat 1983'de başladı. Genelkurmayın açılamalarına göre toplam 4891 kamu personeli görevden alınmış ve 38 profesör, 25 doçent, 10 yardımcı doçent'in 1402'lik olmuştur. Ancak 1402'lik olmasını istemediğinden bizzat istifa yolunu seçenleri dahil edildiğinde 20.000' civarında olduğu öne sürülmektedir.Bazı üniversiteler personel yokluğu nedeniyle bu yasa yüzünden zor duruma düşmüşlerdir.
  12 Mart 1986'da ilk kez, Ankara İdare mahkemesi 1402'liklerin tüm aylık ve özlük haklarıyla göreve başlatılmaları gerektiği belirtildi ve çalışmadıkları sürelerde mahrum kaldıkları gelirlerin de tazminat olarak ödenmesi öngörüldü. SHP Milletvekilleri 3 Mayıs 1990'da 1402 sayılı sıkıyönetim yasasında değişiklik için TBMM'ne teklif sundu.Bundan önce, 3 Şubat 1990'da Danıştay kararınca uzaklaştırılan öğretim üyelerine dönüş için izin verildi. Bu kararla ilk dönen öğretim üyesi Hüseyin Hatemi oldu.

  2003 yılında AKP tarafından, bu yasayla tutuklanıp tahliye olan devlet memurlarına memnu haklarının iadesi için yasa teklifi hazırlandı.


  1402'lik öğretim üyelerinden bazıları

  Ankara Üniversitesi: Rona Aybay, Burhan Cahit Ünal, Mete Tunçay, Yılmaz Akyüz, Alpaslan Işıklı, Cem Eroğul, Baskın Oran, Tuncer Bulutay, Abdülkadir Ateş, Bahri Savcı,Korkut Boratav,Metin Günday, Ahmet Kılıçoğlu, Anıl Çeçen, Alpaslan Işıklı
  İstanbul Üniversitesi: Aydın Aybay, Murat Sarıca, Nuri Karacan, İdris Küçükömer, Sencer Divitçioğlu, Üstün Korugan, Gençay Gürsoy, Yücel Sayman, Bülent Tanör , Hüseyin Hatemi , Niyazi Öktem, Tarık Zafer Tunaya
  Ortadoğu Teknik Üniversitesi: Güney Gönenç, Nazif Tepedelenlioğlu, Kurthan Fişek
  Boğaziçi Üniversitesi: Oya Köymen, Orhan Silier,Mehmet Ali Kılıçbay
  Gazi Üniversitesi: Yalçın Küçük, Tahir Hatipoğlu
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  12 Eylül Darbesinden sonra Sosyalist olduğu düşünülen bir çok kamu personeli özellikle de Öğretim görevlisi çıkarılan 1402 sayılı kanun ile görevinden uzaklaştırılmıştır. Bir süre sonra bir çok Öğretim görevlisi görevine yeniden dönmüştür ancak Sosyalizm için yayınladıkları makalelerini ortadan kaldırdıktan sonra.
+ Yorum Gönder