+ Yorum Gönder
Eğlence ve Muhabbet ve Forumda Başlığı Olmayan Konular Forumunda Çeki kim buldu , çek ne demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Çeki kim buldu , çek ne demek
  Çeki kim ortaya koymuştur?

  Çoğunlukla iş dünyasında kullanılan, kişiler veya şirketler arasında konu olan bir ticari alışverişin bedelini, bir bankaya hitaben belirli şekil ve şartlarına uyularak yazılan ödeme emri belgesidir. Çek bir ödeme aracı olup, genellikle bankaların düzenlediği çek defteri içinde yer alan çeklerden biri doldurularak keşide edilir.
  Çekin ilk çıkış yeri İngiltere’de, kralların maliye bakanına gönderdiği ödeme emridir. Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde nakit yerine yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Tasdikli, bilvasıta, havale çeki, seyyah, banka, posta çeki, çizgili çek ve mahsup çeki olmak üzere çok sayıda çeşitleri vardır.

  Türkiye’de Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, düzenlenen çeklerde, çek kelimesinin çek metninde bulunması, kayıtsız şartsız muayyen bir meblağın ödenmesi emri, ödeyecek kişi, ödeme yeri, çekin düzenleme yeri ve tarihi ve keşidecinin adı soyadı ve imzasının bulunması gerekmektedir.

  Çek; nama, emre ve hamiline ödemek şartıyla düzenlenebilir. Çek, keşide edildiği tarihten itibaren on gün içinde tediyeye arz edilmelidir. Çek bu süre zarfında ödemek için muhataba verilmesine rağmen ödenmemişse, hamil keşîdeci ve cirantadan (ciro eden kimseden) çek bedelini isteyebilir. Kaşlıkıksız çek çekilmesi, çekle ilgili mevzuat ve Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezayı gerektirir. 2. ÖZGEN
  Üye

  Genellikle iş sektörlerinde ödeme veya alımın fazla olması nedeniyle bir bankanın hazırladığı çeklere para miktarı yazılarak alan kişi bankadan nakit olarak almasını sağlayan bir sistemdir.
 3. Muhammed
  Özel Üye
  Çek, bir ödeme emri belgesidir. Genellikle zengin iş adamları, firma ve holding yöneticileri tarafından kullanılırlar. Herhangi bir ticari anlaşma konusunda alınan ürünün bedelini ödemek amacıyla bankaya hitaben yazılan ödeme emridir.
+ Yorum Gönder