+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda izafiyet teorisini açıklar mısınız Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  izafiyet teorisini açıklar mısınız
  izafiyet teorisini açıklar mısınız 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  izafiyet teorisini açıklar mısınız

  izafiyet teorisini açıklar mısınız


  Öğretite teorisi diye geçer. İlk önce Özel Öğretite bulunmuştur Einstein tarafından. Sonra da Genel Öğretite. Umarım alttaki açıklamalar biraz olsun aydınlatır bilmeyenleri. Bende bu arada Üniversite de Fizik bölümü 2. sınıftayım. Meraklılara bildiğimce yardım etmek isterim.

  Özel Görelilik Kuramı
  1905 yılında yayımlanan ve üç bölümden oluşan ‘Hareket Eden Cisimlerin Elektrodinamiği Üzerine’ adlı makaleyle Einstein tarafından temelleri kurulmuş olan teoridir.Kuram, birbirlerine göre sabit hızla hareket eden referans sistemlerinin maruz kaldığı fizik yasalarının farklılığını göstererek bunlar arasında dönüşüm yapmaya olanak veren bir betimleme sunar.Teorinin dayanak noktası Lorents Dönüşümleri dir.Buna göre cisimlerin veya parçacıkların bağıl hızlarındaki değişim onların içinde bulundukları gözlem çerçevesine göre kütlelerinin,hacimlerinin ve zaman kavramlarının değişmesine neden olur.Teorinin doğal sonucu olarak ünlü E = m x c^2 formülü türetilmiştir.


  Genel Görelilik Kuramı
  Özel Görelilik Kuramının genişletilerek birbirlerine göre ivmeli hareket eden referans sistemlerinin de kurama dahil edilmiş halidir.Eylemsizlik kütlesinin, gravitasyonel çekim kütlesine eşdeğer olması gerektiği çıkarımından uzayın çekim sayesinde dinamik bir yapıda olması gerektiğini ifade eder bu kuram.Bu durumda, bağıl hareketin zaman ölçümlerinde farklılıklar yaratması ve uzayı eğen çekim kuvvetinin eylemsizliğe olan etkisinin bir araya getirilmesiyle ayrılmaz bir uzay_zaman 4 boyutlusu ortaya çıkar.Teori temelini minkowsky uzay_ zaman modelinden almış olup tansör çözümlemesi kullanan salt matematiksel bir sunumdur.Kuramın iki postulatı vardır, buna göre; ışık hızı sabit olup bu kabul edilen referansa göre değişmeyen bir sabittir.Demek ki bilgi iletimi ışık hızına eşit olamaz.İkincisiyse mutlak hız ve mutlak zaman kavramlarının mevcut olmaması gerekliliğidir.Öklid geometrisi kozmolojik ölçeklerde geçerliliğini kaybeder
+ Yorum Gönder