+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Mekke Ve Medine'de Inen Ayetlerin Farkları Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mekke Ve Medine'de Inen Ayetlerin Farkları Nelerdir
  Mekke ve Medine'de inen ayetlerin farkları nelerdir? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Mekke Ve Medine'de Inen Ayetlerin arasındaki Farklar Nelerdir  Mekkî sureler


  Medenî sureler

  86 tanedir.

  28 tanedir.

  Daha çok inanç ve ahlâk konularından bahseder.

  (Allah’a şirk, puta tapma, ahiret hayatı, sevap ve günah gibi)

  Daha çok ibadet ve muamelât yani hukukî konulardan bahseder.

  (Alışveriş muameleleri, adam öldürme, zina, iftira ve hırsızlık cezaları, evlenme ve boşanma usulleri gibi)

  ياايّهاالناس

  "Ya eyyühen-nâs" (ey insanlar) diye başlayan ayetlerdir.

  ياايّهاالذين آمنوا Ya eyyühel-lezine âmenu”

  (ey inananlar) diye hitap eden ayetlerdir.

  Ayetler kısadır. Çetin bir üslûpla mücadele ruhu taşır.

  Ayetler uzundur. Üslûbu sakindir.

  Ruhu cezp eder, tatlı musikî ahenklerle doludur.

  İnananları tefekkür ve derin düşüncelere sevk eder.

  Müşriklerden bahseder. Yahudi ve Hıristiyanlardan bahsetmez.

  Yahudi, Hıristiyan ve münafıklardan bahseder.

  Cihad ayeti yoktur.

  Cihad ayetleri vardır

+ Yorum Gönder


mekki ve medeni sureler arasındaki farklar,  mekede inen ayetlerle medinede ki ayetlerin farki nedir,  mekki ayetler ile medeni ayetlerin farkları,  mekke ile medine arasındaki farklar