+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Böbrek kanseri nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Böbrek kanseri nedir
  Böbrek kanseri nedir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Böbrek kanseri nedir

  Böbrek kanseri hakkında bilgi


  Vücutta metabolizma sonrası oluşan zararlı maddeleri ve fazla suyu idrar yoluyla
  uzaklaştırmak ana görevidir. Bunun yanı sıra kan basıncını (tansiyon) ayarlamada ve
  kan yapımında da rol oynarlar. Böbrekler sırtta göğüs kafesinin alt kısmında her iki yanında
  yer alırlar ve kuvvetli sırt adaleleri ve alt kaburga kemiklerince dış etkilere karşı korunurlar.
  Böbreğin üst yüzeyi elmanın dış kırmızı kabuğu gibi bir zarla kaplıdır bu zarın etrafında
  yağlı doku bulunur. Böbreği çevreleyen bu yağlı dokuyu gerota adı verilen bir zar çevreler
  onun da etrafında bir yağ dokusu daha bulunur. Her bir böbrek içinde yer alan yaklaşık
  1 milyon adet küçük süzgeçler yardımıyla (glomerül), kan içindeki atık maddeler süzülür.
  Kandan süzülen maddelerden oluşan bu sıvı, böbrek içinde yer alan ufak kanalcıklardan
  (tübüller) geçerken bir kısmı vücut tarafından yeniden emilir ve süzülmemiş olan diğer
  maddeler atılır ve sonunda dışarı attığımız net idrarı oluşturur. Oluşan idrar böbrekteki
  toplayıcı havuzcuklar kanalıyla ana havuza (renal pelvis) ve oradan da üreter isimli kanal
  ile bir süre depolanacağı mesaneye (idrar torbasına) iletilir.

  Böbrek Kanseri Nedir?
  Böbrekte bir çok farklı kanser türü gelişebilir. Bu kanser türlerini iyi huylu ve kötü huylu olmak
  üzere 2 gruba ayırırız. Böbrekte en sık görülen kitle basit böbrek kistleridir. Böbrek kisti iyi
  huylu bir kitle olup kanser değildir. Çoğu zaman rastlantısal olarak ortaya çıkan böbrek kistleri
  insan yaşamını hiçbir zaman tehdit etmez. Böbrek kistleri çoğu zaman tedaviyi bile
  gerektirmezler, kist boyutlarının yıllık takibi yeterli olur. Böbrek kanseri ise kötü huylu bir kitle olup,
  böbrek kistlerinin aksine insan yaşamı için tehdit oluşturabilir.

  Böbrek kanseri böbrek içinde yer alan ufak idrar kanalcıklarının içini döşeyen hücrelerden (epitel)
  kaynak alır. Clear cell karsinom,hipernefroma, alvooler karsinom gibi isimler kullanılsa da
  günümüzde renal hücreli karsinom veya renal adenokanser olarak adlandırılmaktadır. Böbrek
  kanseri de denilen adenokarsinom, küçük idrar kanalcıklarından (tübül) kaynaklanırken, böbrek
  pelvisi ve üreter kanalından kaynaklanan değişici epitel hücreli kanser adı verilen farklı bir formu da
  gelişebilir. Her yıl yaklaşık 10 bin kişiden birinin böbrek kanserine yakalandığı, 30 bin kişiden
  birinin de bu hastalıktan kaybedildiği sanılmaktadır. Böbrek hücreli kanser (renal cell ca) tüm kötü
  huylu böbrek tümörlerinin % 85 ini yetişkin kanserlerinin de yaklaşık % 3ünü teşkil eder. Erken tanı
  konulup uygun tedavi verilirse böbrek kanserinin tamamen iyileşeceği unutulmamalıdır. Erken evrede
  tanı konulduğu takdirde böbrek kanserli hastaların yaşam oranları %70 ila %100 arasında olabilmektedir.
  Tanı sırasında böbrek hücreli kanser olgularının % 30 unun metastatik (organ dışına yayılmış)
  hastalığı bulunmaktadır. Böbrek hücreli kanserlerin en önemli özelliği radyoterapi veya kemoterapiye
  dirençli olmalarıdır. Hormonal tedaviye de zayıf yanıt verirler. Böbrek hücreli kanserler eğer erken
  dönemde yani böbreğe sınırlı iken yakalanırlarsa cerrahi olarak çıkarılabilirler. Böbreğe sınırlı böbrek
  hücreli kanser olguları için en etkili tedavi yöntemi budur. Ancak yapılan araştırmalar göstermiştir ki
  ameliyat sonrası 5 yıl içinde hastaların % 35 - 50 sinde nüks (tekrarlama) görülebilmektedir
+ Yorum Gönder