+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Orhan veli kanık'ın şiirlerindeki yaygın olarak yer alan zihniyet Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Orhan veli kanık'ın şiirlerindeki yaygın olarak yer alan zihniyet
  orhan veli kanık'ın şiirlerindeki yaygın olarak yer alan zihniyet 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  cevap orhan veli kanık'ın şiirlerindeki yaygın olarak yer alan zihniyet

  Orhan Veli'nin 1936-37 yıllarında, bir bölü*münü "Mehmet Ali Sel" takma adıyla yayım*ladığı ilk şiirlerinde Baudelaire, Rimbaud, Verlaine gibi simgeci Fransız şairleri ile ülke*mizde onların etkisinde kalmış olan Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dıranas gibi şairlerin etkileri görülür. Hece ölçüsünde ve uyaklı olarak yazılan bu ilk ürünlerde geçmişe özlem, çocukluk anıları, sevgi, umutsuzluk gibi duygusal ve bireysel konular ağırlıktadır. Şiirdeki yeteneğini ortaya koyan bu ilk örnek*lerden sonra Orhan Veli, geleneksel şiirle, söz sanatlarıyla, seçkin sözcüklerle, şairanelikle, ölçü ve uyakla ilgisi olmayan yeni bir şiire yöneldi. Daha sonra Melih Cevdet ve Oktay Rifat ile birlikte çıkardığı Garip (1941) adlı kitapta toplanan bu kural tanımayan ve şaşırtıcı şiirlerde yaşamak için didinen çoğun*luğun beğenisini yakalamayı amaçladı.
  Süssüz, dolambaçsız, yalın bir söyleyişi benimsedi, halktan kişilerin yaşamlarını şiire soktu. İkinci kitabı Vazgeçemediğini de (1945) genellikle Garip çizgisini sürdürmekle birlikte şiirinde bazı değişiklikler yaptı. Des*tan Gibi'de (1946) halk şiirinden yararlandı. 1947'de yayımladığı Yenisi ve 1949'da yayım*ladığı Karşı'da şiirini daha olgunlaştırdığı gibi toplumsal ve siyasal düşüncelerine de şiirle*rinde yer vermeye başladı. Kitaplaştıramadığı son şiirlerinde de bu çizgiyi sürdürdü. Yaprak dergisinde yer alan düzyazılarında demokrasi, insan hakları, düşünce özgürlüğü konularını işledi.
  Türk şiirinde önemli bir çığırın açılmasına ön ayak olan Orhan Veli, şiir anlayışını yalnızca şiirleriyle değil, yazılarıyla da ortaya koymaya çalıştı. Garip'e Melih Cevdet ve Oktay Rifat ile birlikte yazdığı ünlü önsözde şiir hakkındaki düşüncelerini açıkladığı gibi çeşitli gazete ve dergilerde bu konuda yazılar yazdı. Orhan Veli'nin kitaplarında topladığı şiirleri ile kitaplarına girmeyen şiirleri Bütün Şiirleri başlığı altında birçok kez basıldı. Nasreddin Hoca fıkralarını şiirleştirerek Nas*rettin Hoca Hikâyeleri (1949) adıyla yayımla*dı. Gazete ve dergilerdeki yazıları da Bütün Yazıları (1982) genel başlığı altında iki cilt olarak yayımlandı.
+ Yorum Gönder


orhan veli kanık şiirlerinde yaygın olarak yer alan zihniyet,  orhan veli kanıkın yaygın olarak yer alan zihniyeti,  orhan veli kanık yaygın olarak yer alan zihniyeti,  orhan veli kanıkın şiirlerinde yaygın olarak yer alan zihniyeti,  orhan veli kanık şiirlerinde yaygın olarak yer alan zihniyeti,  orhan veli kanıkın şiirlerindeki yaygın zihniyet