+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Şinasi'nin edebiyatımıza getirdiği yenilikleri maddeler halinde Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Şinasi'nin edebiyatımıza getirdiği yenilikleri maddeler halinde
  şinasi'nin edebiyatımıza getirdiği yenilikleri maddeler halinde 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  şinasi'nin edebiyatımıza getirdiği yenilikleri maddeler halinde cevap

  Noktalama işaretlerini ilk kullanan sanatçımızdır. Tiyatro türünde ilk örneği (Şair Evlenmesi) vermiştir. İlk özel gazeteyi (Tercüman-ı Ahval) çıkarmıştır. İlk makaleyi yazmıştır. Edebiyatımızda klasisizmin öncüsü olmuştur. Divan şiiri anlayışını yıkmamız gerektiğini ilk Şinasi dile getirmiş; parça güzelliği yerine bütün güzelliğini savunmuştur.

  TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
  — Divan şiirinin soyut özellikleri bırakılmış; ancak biçim özelliklerine bağlı kalınmıştır. Yani Tanzimat şiirinde yeni düşünceler eski biçimlerle verilmiştir.

  — Gazel, kaside, murabba, terkib-i bent, terci-i bent gibi nazım biçimlerinin yanında yeni nazım biçimleri de kullanılmıştır.

  — Dil ve anlatımda genel olarak sadelik ilkesine bağlı kalınmamıştır.

  — Hece ölçüsüyle yazma isteğine karşın genel*likle aruz ölçüsü kullanılmıştır.

  — Nazım birimi olarak genel anlamda beyit kul*lanılmıştır.

  — Divan şiirindeki parça güzelliği yerine bütün güzelliği benimsenmiş, anlam şiirin bütününe sindirilmiştir.

  — Fransız İhtilali ile dünyaya yayılan kanun, adalet, vatan, millet, hak, hukuk gibi kavramlar şiire konu olmuştur.

  — Divan şiirindeki göz için kafiye anlayışı yerine kulak için kafiye anlayışı benimsenmiştir.

  — Birinci dönem şiiri dışa, topluma; ikinci dönem şiiri içe, bireye yöneliktir.

  — Fransız edebiyatının etkisiyle yeni mecazlar kullanılmıştır.

  — ikinci dönem şiirinde beyit birimi ve Divan Edebiyatı nazım biçimleri terk edilmeye baş*lanmıştır.

  — Şiirin konusu genişletilerek her konuda şiirler yazılmaya başlanmıştır.
+ Yorum Gönder