+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Birleşik fiillere 3 er örnek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Birleşik fiillere 3 er örnek
  birleşik fiillere 3 er örnek 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  birleşik fiillere 3 er örnek

  birleşik fiillere örnekler


  a. Yardımcı Fiille Yapılan Bileşik Fiiller
  Bir yardımcı fiille ondan önce gelen adsoylu bir sözcükten oluşur. Yardımcı fiil olarak “etmek, olmak, eylemek, kılmak” gibi fiiller kullanılır.  Etmek


  •“Bu olay beni çok tedirgin etti.”
  • “Gelmeden önce mutlaka telefon ederdi.”
  • “Akşamki yemek beni rahatsız etti.”
  • “Her şey yoluna girer, biraz sabret.”

  cümlelerinde kalın sözler bileşik fiildir. Bu fiillerde daha çok isim görevindeki sözcüğün anlamı hakimdir.
  “Etmek” yardımcı eylemi bazı cümlelerde kendi anlamında da kullanılabilir.
  “Bu ev söylendiği kadar etmez.”
  cümlesinde “etmek” eylemi “değer, tutar” anlamında kullanılmıştır.
  Bazen “etmek” yardımcı fiiliyle isim arasına başka sözcükler girebilir.
  “Çok ağır işler yüklendi sırtına, ama şikayet bile etmedi adam.”
  Bu tür fiillerde isim soylu sözcük çoğu zaman çekim eki alamaz. Ancak bazen istisnalar görülebilir.
  “Hele bir dediğini yapma, sana ne işler eder görürsün.” cümlesinde “işler” sözcüğü çoğul eki almıştır.
  Olmak

  • “Adam birden ortalıktan yok oldu.”
  • “Soğukta uzun süre kalınca hasta olmuş.”
  • “Konuşmacının sözlerine herkes mest oldu.”
  •“Bu küçük odaya iki gündür hapsolduk sanki.”


  cümlelerinde kalın yazılı eylemler bileşik eylemdir.
  •“Kardeşim bu yıl doktor olacak.”

  cümlesinde “olmak” eylemi meslek bildirmiş. Bu tür kullanımlarda da bileşik fiil yapmıştır.

  “Olmak” yardımcı eylemi kendi anlamında da kullanılabilir.
  “Benim de bazen hayallere daldığım olmuştur.”
  “Olmak” fiilinin bileşik eylem yapıp yapmadığını anlamak için onu kendinden önceki sözcükle kullanabiliriz. Örneğin “doktor olmak” anlamlı bir fiildir de “daldığım olmak” anlamlı değildir.

  Bunların dışında kullanılan “eylemek, kılmak” gibi yardımcı eylemler günümüzde yerlerini “etmek” eylemine bırakmışlardır.
  Seyreyledim eşkal-i hayatı
  Ben havz-ı hayalin sularında
  dizelerinde kalın yazılı eylem “eylemek” yardımcı eylemiyle yapılan bir bileşik eylemdir.
  “Sözü etkili kılmak için sözcükleri iyi seçmek gerekir.”
  cümlesindeki “etkili” sözcüğü de “kılmak” yardımcı eylemiyle yapılmıştır.

  b. Kurallı Bileşik Fiiller

  Bunlar belli kurallara göre yapılan ve her birinin özel bir adla karşılandığı fiillerdir. Yardımcı eylemden önce bir fiil unsurunun getirilmesiyle yapılır. Dört grupta incelenir.

  Yeterlik Fiili


  Yapmaya gücü yetmek anlamında olan bu fiilin yapılışı “fiil + a(e) + bilmek” şeklindedir.

  • “Kapıyı biraz açabilir miyiz?”
  • “Sizinle ben de gelebilirim.”

  cümlelerinde kalın yazılı fiiller yeterlik fiilleridir. Bu fiilin olumsuzunda yardımcı eylem tamamen ortadan kalkar.

  • “Soruyu kimse çözemedi.”
  • “Çok aradım, ama bulamadım.”

  cümlelerinde kalın yazılı çizili sözcükler yeterlik fiilinin olumsuz şekilleridir. Görüldüğü gibi yardımcı eylem yoktur. Fiile “-ama-, -eme-” şeklinde bir ek getirilerek oluşturulmuştur.
  Bazen bir fiile yeterlik fiilinin hem olumlu hem olumsuz şekilleri getirilebilir.

  •“Bu soruyu o da çözemeyebilir.”


  Tezlik fiili


  Anlamında bir çabukluk ifadesi olan tezlik fiilinin yapılışı “fiil + ı (i, u, ü) + vermek” şeklindedir.

  •çözüvermek
  •çıkarıvermek


  •“O kadar soruyu bir saatte çözüverdi.”
  •“Şu paketleri üçüncü kata çıkarıver.”


  cümlelerinde kalın yazılı fiiller tezlik fiilidir. Bu fiilin olumsuzu, az da olsa kullanılır:
  •“O kadar bekledim, bana bir mektup bile yazıvermedin.”
  • Olumsuz bir fiilin tezlik fiili olması durumunda ise, fiil “vazgeçme, bırakma” anlamları verir:
  • “Adamın üzerine fazla gitmeyin, sonra bir daha gelmeyiverir.”


  Sürerlik Fiili


  Anlamında bir devamlılık görülen bu fiilin yapılışı
  şu şekildedir: Fiil + a(e) + kalmak

  • gidedur
  • bakakalmak
  •düşünedur

  “Kavga edenlerin haline bakakaldı.”
  “Sen olayı düşünedur, ben şu yazıyı müdüre verip geleyim.”
  “Asırlar öncesinden süregelen bu adetleri bırakmak kolay değil.”
  cümlelerinde kalın yazılı fiiller sürerlik fiilleridir. Bu fiillerin olumsuzları kullanılmaz.

  Yaklaşma Fiili

  Anlamında “az kalsın olacaktı” ifadesi görülen bu fiilin yapılışı “fiil + a(e)+ yazmak” şeklindedir; yazı dilinde pek kullanılmaz, yerel bir söyleyiştir.

  • “İşe giderken yolda düşeyazdım.”

  cümlesinde kalın yazılı sözcük yaklaşma fiilidir.

  c. Anlamca Kaynaşmış Bileşik Fiiller


  Belli bir yardımcı fiili olmayan, sözcüklerin kendi anlamları dışında bir anlam verecek biçimde kaynaştıkları bileşik fiillerdir. Bunların büyük çoğunluğunu deyimler oluşturur.

  • “Tüm canlılar dile gelmişti sanki.”
  • “Her yeni düşünceye karşı çıkman doğru değil.”
  • “Burada geçen yıl meydana gelen olayda, iki kişi ölmüştü.”
  •“Bu davranışı, onu herkesin gözünden düşürdü.”

  sözler birer anlamca kaynaşmış bileşik fiildir.
+ Yorum Gönder