+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Nüfus sayımları nüfusun hangi özelliklerini ortaya koyar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Nüfus sayımları nüfusun hangi özelliklerini ortaya koyar
  nüfus sayımları nüfusun hangi özelliklerini ortaya koyar 2. Asel
  Bayan Üye

  nüfus sayımları nüfusun hangi özelliklerini ortaya koyar

  Sayımın uygulama tarihinde sınırlarımız içinde bulunan nüfusun büyüklüğünü, idarî bölünüşe göre dağılımını ve başlıca demografik, sosyal ve ekonomik niteliklerini tam ve doğru olarak tespit etmektir.

  Bir ülkenin kalkınmasında alınan kararların amaçlanan hedeflere ulaşması için ülkenin mevcut kaynaklarının bilinmesi gerekir. Bu kaynakların en önemlisi insan kaynaklarıdır. Bir ülkede nüfusun miktarı, nitelikleri, yaş gruplarına göre, ekonomik faaliyetlere göre dağılımı, cinsiyet yapısı gibi özelliklerin bilinmesi gerekir. Bir ülkenin gerçekçi bir kalkınma planlaması ancak nüfusun niteliklerinin bilinmesi sayesinde yapılabilir. Modern nüfus sayımları da bu nitelikleri ortaya koymak için yapılmaktadır. Ayrıca nüfus artışının ortaya koyacağı sorunları önceden tespit etmek ve bunlara önlemler almak ve sorunları çözmek için gerekli planlamalar bu bilgiler sayesinde yapılabilmektedir.  Nüfus sayımlarında sorulan sorular şu üç özelliği ortaya çıkarmaya yöneliktir.

  1- Nüfusun coğrafi dağılışı ortaya koymak,

  2- Ev halkının yapısını ortaya çıkarmak

  3- Kişilerin sosyal ve ekonomik özelliklerini ortaya çıkarmak.

  Nüfus sayımları sonucunda;

  1-Nüfusun sayısı,

  2-Artış hızı,

  3-Kır – kent nüfus özelliği,

  4-Yaş gruplarına göre dağılım,

  5-Cinsiyet durumuna göre dağılım,

  6-Nüfusun eğitim durumu,

  7-Nüfus hareketleri (İç ve dış göçler),

  8-Aktif nüfus özelliği,( Üretici- tüketici nüfus)

  9-Nüfusun meslek gruplarına dağılımı yani sosyo ekonomik yapısı öğrenilir.  Bir ülkenin nüfusunun niteliklerini bilmesi, kalkınma önceliklerini belirlemesi açısından önemlidir. Nüfus bir ülke için önemli bir güç aynı zamanda kaynaktır. İnsan kaynağı planlı ve doğru kullanıldığı sürece ülkelerin kalkınmaları ve gelişmeleri oldukça kolay olmaktadır.

  Türkiye’nin nüfusu 1997 yılına göre 62,8 milyon ile Dünya’da 15. sırada ve Avrupa’da Almanya’dan sonra 2. sırada bulunur. Ancak bu haliyle kalabalık olmayan ülkeler arasındadır.

  1997 sayımına kadarki sayımlar De Facto (dö faktö) yöntemine göre yapılıyordu.1997 de De Jure (dö jur) yöntemi de kullanıldı.

  Nüfus sayımlarının hazırlık çalışmalarından sonuçların yayınlanmasına kadar olan tüm süreçlerin planlanması ve yürütülmesi yoğun ve uzun dönemli bir çalışmayı gerektirmektedir. Bu çalışmaları yürütmek üzere başkanlığını DİE Başkanının yaptığı ve nüfus alanındaki bilim adamları, DİE ve ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan “2000 Genel Nüfus Sayımı Komitesi”, Haziran 1998 tarihinden itibaren çalışmalarına başlamıştır.

  DİE tarafından yürütülen faaliyetler:

  1-Sayım yöntemine ve tarihine karar verilmesi,

  2-Soru kâğıdının hazırlanması,

  3-Alan organizasyonunun planlanması,

  4-Sayım değerlendirme çalışmalarının planlanması ve geliştirilmesi,

  5-Sayımın tanımı,

  6-Soru kâğıdının basımı,

  7-Sayımda görev alan personelin eğitimi,

  8-Sayımın değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi ve veri analiz çalışmalarının tamamlanması

  9-Sonuçların yayınlanması,

  İçişleri Bakanlığı teşkilatı tarafından yürütülen faaliyetler,

  1-Sayımın adres çerçevesini belirleme çalışmaları,

  2-Sayım komitelerinin oluşturulması,

  3-Sayımda görev alan personelin seçimi,

  4-Sayı
+ Yorum Gönder


nüfus sayımları nüfusun hangi özelliklerini ortaya koyar