+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Rusya iç savaşındaki Bolşevik Ordusuna verilen diğer ad nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Rusya iç savaşındaki Bolşevik Ordusuna verilen diğer ad nedir
  Rusya iç savaşındaki Bolşevik Ordusuna verilen diğer ad nedir 2. Asel
  Bayan Üye

  Rusya iç savaşındaki Bolşevik Ordusuna verilen diğer ad nedir  Cevap

  kızıl ordu idi

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  KIZIL ORDU HAKINDA BİLGİ


  Sovyetler Birliği'nin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği (SSCB yada Sovyetler Birliği) 1917 Ekim Devrimi'nin ardından Çarlık Rusyası'nın yıkılması ile kurulan devlet. 1985 yılında Gorbaçov iktidarından sonra başlayan Glastnost ve Perestroyka ile başlayıp 6 yıl süren reformların ardından 1991 yılının sonunda Sovyetler Birliği resmen dağıldı.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.askerî tarihi bkz. Askerî tarih
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Bolşeviklerin iktidara geldiği 1917 Rusça'da çoğunluk anlamına gelir. Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi (RSDIP) içindeki ayrılıkta Lenin ile aynı görüşü savunanlar kongre çoğunluğu sağlamışlar ve bu tarihten sonra Leninist görüşleri savunmanın diğer adı Bolşevizim olmuştur. Bu kelimenin Rusça'daki zıddı; Menşevik. Bu kongrede azınlıkta kalan grup ise Menşevikler olarak adlandırılmıştır. Marksist literatürde menşevik bir hakaret olarak kullanılır. Siyasi tutarsızlığı simgeler.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Ekim Devrimini izleyen günlerde başlar. Yeni hükümet Çarlık Rusyası'nda Gregoryen takvimine göre 25 Ekim 1917'de, (Miladi takvime göre 7 Kasım 1917) Petrograd'daki Kışlık Saray'ın Lenin önderliğindeki Bolşeviklerin eline geçmesiyle başlayan ve Sovyetler Birliği'nin kurulmasına yol açan olaylar dizisidir.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Rus İç Savaşı'nda değişik rakipleriyle başa çıkabilmek amacıyla bkz. Rus İç Savaşı
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Kızıl Ordu'yu kurdu. 1930'ların sonunda Kızıl Ordu Kızıl Ordu, S.S.C.B.'nin ordusudur. Adının Kızıl olması, komünist rejimi korumasından dolayıdır. II. Dünya Savaşı'nda içine bütün halkı alarak ülkeyi Alman işgalinden kurtarmış ve ülkenin toparlanmasına yardım etmiştir. S.S.C.B.'nin 1991'deki yıkılışına kadar bütünlüğünü korumuştur.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Finlandiya'yı işgal etti, SSCB'nin Finlandiya Seferi, II. Dünya Savaşı sırasında Kızıl Ordu birliklerince Finlandiya'nın istila girişimidir.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Japonya ve onun güdümlü devleti Japonya(Japonca'da Nihon veya Nippon, (güneş) (kaynak), kelime anlamı "güneşin kaynağı"), Uzak Doğu'da adalardan oluşan bir ülkedir. Hiçbir ülke ile kara sınırı yoktur. Kuzeyinde Kore Yarımadası (Güney Kore ve Kuzey Kore) ve Rusya ile sınırlanan Japon Denizi bulunur. Batıda deniz ötesinde Tayvan ve Çin ile komşu olan Japonya'nın doğu ve güneyinde ise Büyük Okyanus bulunur.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Mançuko ile sınır anlaşmazlığı nedeniyle kısa süren Halhin Gol Savaşı'nda müttefiki Moğolistan ile birlikte çarpıştı, Moğolistan, Orta Asya ile Doğu Asya arasında yer alan bir ülkedir. Rusya Federasyonu ve Çin arasında yer almaktadır. Kuzeyinde Rusya Federasyonu'na bağlı özerk cumhuriyet ve bölgeler yer alır. Bunlar Altay, Hakas ve Tuva Özerk Cumhuriyetleri ile Buryat Özerk Bölgesi 'dir. Güneyinde ve doğusunda ise Çin Halk Cumhuriyeti yer alır. Çin yönetimindeki Doğu Türkistan, İç Moğolistan ve Mançurya ile sınırı vardır.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Molotov-Ribbentrop paktı ile bkz. Molotov Ribbentrop Paktı
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Nazi Almanyası ile anlaşarak Nazi kelimesi, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin ideolojisini benimseyen kişi ya da kurumlara verilen genel adı ifade eder. Nazi Partisinin Almanca adı, NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterparteiydi. Avusturya vatandaşı Adolf Hitler tarafından faaliyete geçirildi.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Polonya'nın bölümlenmesinde rol alarak kuvvetlerini konuşlandırdı, Polonya Cumhuriyeti Kuzey Avrupa’da 49° -54° 50’ kuzey enlemleri ve 14° 08’ -24° 09’ doğu boylamları arasında yer alan ve Merkezi Doğu Avrupa’nın en geniş ve en kalabalık ülkesi olan bir cumhûriyet. Doğusunda Rusya, güneyinde Çek Cumhûriyeti, Batısında Almanya ve kuzeyinde Baltık Denizi yer alır. Osmanlılar'ın Lehistan dedikleri ülke.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Baltık Devletleri'ni, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, Letonya, Litvanya, Polonya, Rusya (Kaliningrad) ve İsveç birer Baltık Ülkesidir. Ayrıca bu ülkelerle birlikte, Baltık Denizi'ne kıyısı olmadığı halde Norveç ve İzlanda da, birer Baltık Denizi Ülkeleri Konseyi üyesidir.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Romanya'dan Romanya Türkiye’nin kuzeybatısında ve Balkan Yarımadasının kuzeydoğusunda 20°15’ - 29°42’ doğu boylamları ile 43° 37’ 48°16’ kuzey enlemleri arasında bir Doğu Avrupa ülkesi. Doğuda Karadeniz, Ukrayna ve Moldovya, kuzeyde Ukrayna, batısında Macaristan ve Yugoslavya, güneyinde Bulgaristan ile çevrilidir.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Besarabya ve Kuzey Besarabya bugünkü Moldova'nın tarihteki adıdır. Prut ve Dinyester nehirlerinin arasında yer alır.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Bukovina'yı ilhak etti. II. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın yenilmesini sağlayan ana askerî kuvvet Kızıl Ordu'ydu. Savaştan sonra Almanya'nın bir kısmıyla Orta ve Doğu Avrupa'daki birçok ülkeyi işgal etti, bunlar daha sonra
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Doğu Bloğu'nun uydu devletleri olmuşlardır.

  Doğu Bloğu, Sovyet Bloğu ya da Demir Perde, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ve onun Doğu ve Merkez Avrupa'daki müttefiklerini tanımlamak üzere kullanılmış olan bir terimdir.Demir Perde tanımı 5 Mart 1946 tarihinde Fulton'da bir konferansta Churchill tarafından yapılmıştır. Doğu Avrupa'daki bahsi geçen ülkeler şunlardır: Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve 1960'lara kadar Arnavutluk'tur.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Sovyetler Birliği, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği (SSCB yada Sovyetler Birliği) 1917 Ekim Devrimi'nin ardından Çarlık Rusyası'nın yıkılması ile kurulan devlet. 1985 yılında Gorbaçov iktidarından sonra başlayan Glastnost ve Perestroyka ile başlayıp 6 yıl süren reformların ardından 1991 yılının sonunda Sovyetler Birliği resmen dağıldı.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Amerika Birleşik Devletleri'ne rakip tek Amerika Birleşik Devletleri; doğuda Atlas Okyanusundan batıda Büyük Okyanus a kadar 4.500 km genişliğindedir. Kuzey sınırını Kanada, güneyini ise Meksika körfezi çevirmektedir. ABD Amerika kıtasında yer alır. Dünyanın en büyük ülkelerinden biridir.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.süper güç haline gelmişti. İki ülke arasında süregelen Soğuk Savaş, askerî kuvvetlerin artırılmasına, nükleer silah ve uzay yarışına neden olmuştur. 1980'lerin başında Sovyet silahlı kuvvetleri diğer tüm ülkelerden daha fazla birliğe ve nükleer silaha sahipti. 1991 yılında ekonomik ve politik faktörler nedeniyle Sovyetler Birliği çöktü.

  Sovyet silahlı kuvvetleri beş ana kuvvetten oluşuyordu. Resmî önem sıralamasına göre ana kuvvetler şunlardı: II. Dünya Savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında sürdürülen sürekli gerginlik ve sınırlı çatışma biçimidir. Soğuk savaş, 1917'den başlayan Doğu-Batı çekişmesinin bir ürünüdür. Bu çekişme II. Dünya Savaşı'ndan sonra daha belirgin hale geldi. Soğuk savaş geriliminin azaldığı ya da çok yoğunlaştığı dönemler olmuştur.

  "Soğuk Savaş" deyimi ilk kez 1947 yılında ABD'li Bernard Baruch tarafından kullanılmıştır. II. Dünya Savaşından sonra Orta, Doğu ve Güneydoğu Av
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Stratejik Füze Kuvvetleri,
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Kara Kuvvetleri, Hava kuvvetleri, bkz. Sovyet Hava Kuvvetleri

  Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Hava Savunma Kuvvetleri, ve Deniz Kuvvetleri. Diğer iki Sovyet askerî birimi ise İçişleri Bakanlığı'na bağlı milis kuvvetler ( MVD Birlikleri) ve KGB'ye bağlı Sovyet Sınır Muhafaza Birlikleri'ydi.

+ Yorum Gönder