+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Masal tekerlemesi masal tekerlemesi ile ilgili örnekler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Masal tekerlemesi masal tekerlemesi ile ilgili örnekler
  masal tekerlemesi ile ilgili örnekler 2. Mine
  Devamlı Üye

  Masal Tekerlemeleri
  Masallarda tekerleme, bütünüyle sözcük oyunlarından, birbiriyle pek ilgisi olmayan ama, dinleyicinin ilgisini masala çekmek için bir araya getirilmiş sözlerden meydana gelir. Olayın anlatıldığı – masala tekerlemeden sonra başlanır.
  Pertev Naili Borotav’ın “Zaman Zaman İçinde” adlı kitabından tekerlemeler, konuları ve görünüşleri bakımından 2 gruba ayrılırlar.
  1) Masalın başında söylenmesi adet olan “giriş klişeleri”
  2) Masalcının kendi başından geçmiş gibi – birinci şahısla – anlattığı garip maceralar. Bu bölümdeki tekerlemelerin bazıları 3. Şahısla anlatılarak, bağımsız masal halinde görülür.
  Mehmet Yardımcı’nın “Çocuk Edebiyatı” kitabında ise masallarda 3 çeşit tekerleme vardır.
  1. Masal başı tekerlemeleri : Masala başlamadan önce söylenen tekerlemelerdir. Masal başı tekerlemelerine giriş tekerlemeleri de denir.
  “Bir varmış bir yokmuş.”
  “Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, deve tellal, pire berber iken ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, bağdan üzüm bekler, derede odun yüklerken; alem uykuda ben pusudayken, adem oğulları pek çokmuş.”
  “Pireye vurdum palanı, kırdı kaçtı kalanı, masalcı masal anlattı, bal ile kaymağı birbirine kattı. Dinledim coştum, sıçradım denize düştüm. Tuttum denizde balık. Şimdi bir masalda ben anlatayım gardaşlık”
  “Bir varmış bir yokmuş, insanoğlunun başından geçenler dağdan taştan, kurttan kuştan daha çokmuş. Zamanın birinde ..” gibi tekerlemeler giriş yani masal başı tekerlemeleridir.
  Masal başı tekerlemeleri masalcının ve dinleyicilerin isteklerine – ama asıl masalcının ustalığına – göre uzun veya kısa şekilleriyle masal başlamadan söylenir.
  Tekerleme günlük hayatımızın ölçülerine sığmayan, olmayacak işleri olağan sayan bir masal dünyasına ayak basacak dinleyici gerçek – üstü ve gerçek – dışı havaya alıştırmak için bir giriştir.
  Masalcı bununla, daha baştan masalı tarif edecek, onun niteliğini, amacını belirtecektir.
  Asıl masalın metninde rastlanacak olanları çok geride bırakan şaşırtıcı hayal oyunlarıyla yalanın perdesi arkasından gerçeği görmeye, tekerleme bir davet gibidir.
  Masalcı, yer yer yaptıklarının bir oyun olduğunu açıkça söyler :
  “Sineğe vurdum palanı, dinlettim mi sana bu koca yalanı, o yalan, bu yalan, fili yuttu bir yılan, bu da mı yalan ? gerçeğe çevirelim bu düzdüğüm yalanı hikayedir bunun adı, söylemekle çıkar tadı” gibi sözler bu maksadı belli eder.
  Giriş tekerlemeleri arasında, sadece masalın malı olan “Var varanın sür sürenin, destursuz bağa girenin hali yaman olurmuş” biçiminde olanları bulunduğu gibi :
  “Kaş kara kirpik kara, ağzında diş incidir.
  Geldi girdi rüz – ı kasım, dağları kar incidir.”
  gibi manzumelerden alınan ya da :
  “Bir gemi yaptırdım ayrık kökünden”
  gibi mizahi kalıplar üzerine kurulan :
  “O yalan bu yalan, fili yuttu bir yılan, bu da mı yalan.”
  “Sineğe vurdum palanı, dinlettim mi sana bu koca yalanı ..” gibi tekerlemelerin ve masalın yalan özelliklerini ima eden, böylece masal havasına dinleyiciyi alıştırmayı gözeten biçimleri de vardır.
  Masalcı gerçek – dışı bir dünyaya giren dinleyicisini sade anlatmasına başlamadan hazırlamakla yetinmez, masalın içinde ve sonunda çeşitli kalıp – ifadelerle, bazı da zemin ve zamana uygun düşürerek kendi uydurduğu söz oyunlarıyla, sanatın niteliğini tekrar tekrar hatırlatır.
  Masalın içinde konuyu canlı tutmak için söylenen : - yer ve zaman değişimlerindeki çabukluğu anlatan :
  “Manisa’dan Tire’den geldi geldi geçti buradan ..”
  “Tepelerden yel gibi, derelerden sel gibi .” biçiminde – yolların uzunluğunu belirmek için :
  “Az gittim uz gittim, dere tepe düz gittim, altı ay bir gün gittim, bir de baktım ki bir arpa boyu yol gitmişim”
  “Gittik gittik, gide gide gittik, göründü Çini maçin Padişahının bağları. Girdik birine .” biçiminde
   Normal yolculukları belirmek için de :
  “Konarak, göçerek, lale sümbül biçerek..” biçiminde söylenen tekerlemelerdir.
  Bir de masalın sonun da söylenen masal sonu tekerlemeleri vardır. Bunlar masalın sonunda söylenen bir çeşit dua niteliğindeki tekerlemelerdir.
  “Gökten üç elma düştü; biri bana, biri dinleyenlere, diğeri de bütün iyi insanlara olsun”, “Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine”, “Kırk gün kırk gece düğünden sonra muratlarına ererler” ya da “Ben de oradayım, hepsinin sizlere selamı var.” gibi masal sonu tekerlemeleri vardır.
  Tekerleme, dinleyicisini hazırlarken, ona masal dünyasının bir çeşit kılavuzluğunu yaparken, masalına anlatacağı, anlatamayacağı bir çok gerçekleri şaka, oyun kılığında, bazı bir anlık çakıntılarla, bazı da kelimelerin ve söz zincirlemelerinin yüklendiği çağrışım gücüyle kavratır.
  Tekerlemede, yer yer nesrin kolaylıklarından faydalanan bir şiirin keşifliği, sürati ve kıvraklığı vardır, onda sözün çağıltısından gelen tadı, kelimelerin baş döndürücü cambazlıklarının verdiği heyecanlı iç ürpermesini duyarız.
  Bir tek masal insan ve toplum gerçeğini bir köşesini aydınlatıyorsa, tekerleme bize bir anda bu gerçeğin tümünü birden kavratabilir.

  Pertev Naili Barotov
  “Türk masal hazinesinin tüm tekerlemeleri henüz derlenmiş denemez, ama sanıyorum ki ileride derlenecek olanlar da aşağıdaki özelliklere yeni bir şey katmayacaktır der :
  Bu Özellikler :
  A) Rationnel (Gerçek) düzeni altüst oluş bir dünya tasavvuru
  1) Zaman ve yer ilkeleri hükümsüzdür.
  Örnek : Kişi babasının beşiğini sallar, altı ay bir güz yürür bir arpa boyu yol gider.
  2) Varlıklar niceliklerindeki normal ölçüleri ve niteliklerindeki alışılmış görüntüleri, yitirmiştir.
  Örnek : İçinde şehirler bulunan karpuz
  Ağacın yaprağı üzerindeki tarlalar
  Her biri bir zanaat tutmuş hayvanlar
  3) Yoklukla varlığın sınırları kalkmıştır.
  Kör uzakları görür
  Sağır keskin duyar.
  Çakmaksız tüfekle doğmamış tavşan vurulur.
  B) DÜŞLER
  1) Özlem düşleri
  Yoksul zengin hayl eder.
  Tembelin işlerini akla gelmeyecek yardımlar görü verir.
  Arılar çift sürer, ateş buğdayını hormon eder.
  Horozlar yükünü taşır.
  2) Korkulu Düşler :
  Kartalın havaya kaldırdığı arı kovanı içinde hırsızların sırtlanıp götürdükleri adamın maceraları
  C) Toplum düzenin ve günlük hayatın alay – şaka konusu olması
  1) Çeşitli kurulların, insan ilişkilerinin alaylı görünüşü
  Kadı – mahkeme, derebeyi, ağa, destan kahramanları şeyin, derviş ve tekkeler, hocalar, papazlar, Evlenme kurulu Güzel – Çirkin
  2) Günlük hayatın türkü sıkıntıları
  Pire’nin sivri sineğin dev ölçüleriyle gösterilmesi
  3) Tembelin, b,r zanaatta tutunamayan kararsız kişinin maceraları
  4) İyi niyetli, ama yerine göre ne söylemesini, ne yapılmasına bilmeyenin başına gelenler.
 3. Ziyaretçi
  kısa masal tekerlemeleri neden yok sitenizde
 4. Harbikız
  Devamlı Üye
  Masal tekerlemelerine örnekler

  Evvel zaman içinde
  Kalbur saman içinde
  Develer top oynarken
  Eski hamam içinde
  Horozlar tellal iken
  Pireler hamal iken
  Ben anamın beşiğini
  Tıngır mıngır sallar iken
  Anam düştü beşikten
  Babam düştü eşikten
  Biri kaptı maşayı
  Dolandım dört köşeyi.
  Orda ne var dediler
  Bir köy kurmuş keçiler
  Kurt köye muhtar olmuş
  Elini veren kolunu almış
  Diken verenin gülünü almış
  Damla verenin selini almış
  Kovan kovan balını almış
  Bir kurtmuş ki sormayın
  Talkım vermiş ele
  Salkımı almış ele
  İlk lokmayı aşırmış
  İkincisinde çomar
  Karşısına dikilmiş
  Kapanmış mı kapılar
  Kapıyı bırakıp
  Sapı yutmuş
  Balı bırakmış
  Hapı yutmuş.

  Kısa Masal tekerlemesi örneği

  Evvel zaman içinde
  Kalbur zaman içinde
  Deve tellal iken
  Sinek berber iken
  Ben annemin babamın beşiğini
  Tıngır mıngır sallar iken
  O yalan bu yalan
  Fili yuttu bir yılan
  Bu da mı yalan

  Güzel masal tekerlemesi

  Zaman zaman içinde,
  Kalbur saman içinde
  Deve tellal iken
  Eski hamam içinde.
  Hamamcının tası yok,
  Hamamın kubbesi yok
  Çarşıda bir tazı gördüm
  Boynunda baltası yok..
  Var varadan, sor soradan
  Destursuz bağa girenin hali budur, Padişahım
  Gittim bir şehre dedim: "Nine, soruş moruş"

 5. Ziyaretçi
  Böyle bir tekerleme var Daldan üç Elma düşmüş biri yazana biri alana biri de okuyana

+ Yorum Gönder


masal tekerlemeleri kısa örnekler,  masal tekerleme örnekleri,  masal tekerlemeleri,  masal tekerlemesi örneği,  kısa masal tekerlemeleri örnekleri,  masal sonu tekerlemeleri örnekleri