+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda Dil kaynaklı iletişim çatışmaları nedenleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Dil kaynaklı iletişim çatışmaları nedenleri
  dil kaynaklı iletişim çatışmaları hakkında ödebv hazırlıyorum ama hıç bişey bulamadım:(yardımcı olursanız sevınırım 2. MEGASXL
  Devamlı Üye

  İLETİŞİM DİL VE KÜLTÜR


  dil-kaynakl-ileti-im-at-malar-.jpg

  " İnsanlar arasında ortak bir semboller sistemiyle gerçekleştirilen bilgi alış verişine iletişim adı verilir. İletişim bir mesaj alış verişi olarak da düşünülmektedir. Bu mesajlar dünden bugüne olduğu gibi, bugünden yarına uzanan mesajlar da olabilmektedir.

  Toplum bilimleri içerisinde nereye yerleştirileceği hususu tam olarak bir karara bağlanmamış olmakla birlikte, iletişimin toplum bilimlerinin bulgularının kullanıldığı bir uygulama alanı olduğu kabul edilmektedir.

  Belli bir topluluğa yönelik bilgi ve anlam aktarımı şeklinde olup , daha çok haber verme, eğitme, propaganda ve reklam gibi çok çeşitli fonksiyonlar taşıyan iletişime kitle iletişimi denir. Kitle iletişiminde kullanılan araçlara ise kitle iletişim araçları adı verilmektedir. Bunlar gazete, dergi, kitap gibi basılı yayınlar ile; radyo, televizyon, sinema, tiyatro, ses ve görüntü bantları gibi araçlardır.

  Etkileyici iletişimde rol oynayan belli başlı değişkenler kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve hedeftir. Kaynak mesajı gönderen; mesaj söylenen şey ve bunun söyleniş tarzı ve muhtevası; kanal basın, radyo, televizyon gibi mesajın iletildiği araç; alıcı mesajın yöneldiği kişi; hedef ise, iletilen mesaj ile değişmesi ve oluşması amaçlanan davranıştır.

  İletişim çalışmalarında üzerinde durulan en önemli konu, bir kültür unsuru olan ve iletişim kanalını oluşturan dildir. İletişim olgusu dil aracılığıyla gerçekleşir. İnsan haberleşmesi, en gelişmiş iletişim düzeni olan dil üzerine kurulmuştur. İletişimde dilin dışında başka vasıtalar da kullanılmakla birlikte, mesajın mutlaka dil ile ifade edilmesi, dili her türlü iletişimin taşıyıcısı durumuna sokmaktadır.

  Dil milletin tarihinde meydana gelen maddi ve manevi değerlerin ifade vasıtasıdır. Millet denilen sosyal varlığı birleştirir ve onlar arasında duygu ve düşünce akımını meydana getirir. Bir millete mensup olan her fert, o milletin kültürünü, dilini,dinini, inançlarını,zevkini,gelenek ve göreneklerini beraberinde taşır. Kültür fertlere yön ve kişilik veren bir varlık, kişiyi ayakta tutan bir güçtür. Aynen bunun gibi, bir milleti de dünya milletleri arasında ayakta tutan, ona canlılığını, sürekliliğini sağlayan kültür kaynakları ve bu kaynakların iletişim gücüdür. İletişim olmazsa kültür durağanlaşır, canlılığını kaybeder. Sağlıklı bir iletişimin olması için de oturmuş bir dile ihtiyaç vardır.

  Biz dil sayesinde bizden çok önce yaşamış insanlarla ilişki kurabildiğimiz gibi, bizden çok uzaklarda yaşayan insanlarla da görüşmeden anlaşabiliriz. Dil zaman ve mekan engellerini aşarak ruhlar arasında bir fikir birliği kurar; insanlar arasında duygu ve düşünce iştirakini sağlar. Ancak dilin bu fonksiyonunu

  olduğu gibi bile değil, bir de kısaltarak, şifreleştirerek yazma eklenince iyice garip bir hal alıyor Türkçe. Bu yazım en çok neye benziyor biliyor
  musunuz, eski yazıya. İlginç değil mi? Eski yazıda da ünlüler yazılmazdı. Yalnızca ünsüzlerden anlamlar çıkarmaya çalışırdı insanlar. İlerleme, gelişme,
  teknoloji derken geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Eski yazının o yarı anlaşılır yarı anlaşılmaz dünyasına geri dönmek. Anlama alanlarını netleştirmek yerine, yeniden bulandırmak. Söyleyecek pek önemli sözü olmamak, bir tek sözcüğünün bile yanlış anlaşılmasına razı olunamayacak kadar önemli bir şeyler düşünmemek ve söylememek. Bunlar var çette ve zaten hiçbir zaman ciddiye alınmayan, doğru yerde kullanılacak büyük harfler, noktalama işaretleri falan da yok.Ayrıca kitabımın olumlu etkilerine çok sevindim. Radyo-TV-sinema okuyan ve bu konularda etkili ve yetkili olacak sizin gibi gençler de duyarlı olmazsa kimse kurtaramaz Türkçeyi.
  Başarılar dilerim. Yalnız tez konusunda değil, gereksinme duyulabilecek her konuda.
  Sevgiyle
  Feyza Hepçilingirler"
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Dil ile iletişim bize çok yararı dokunuyor, Mesela bir toplumda kendimizi en güzel bir şekilde ifade etmemizi sağlıyor. Dil insanlar arasında iletişim sağlayan bir araçtır
 4. Şahin
  Devamlı Üye
  Dil kaynaklı çatışmaların sebepleri genelikle karşılıklı insanların farklı dilde iletişim halinde olmalarıdır. Farklı dillerle konuşanlar karşılıklı olarak bir iletişim çatışmasına girebiliyor. Bunu engellemek için aynı dili öğrenip duygu ve düşüncelerini açıklamak gerekir.

+ Yorum Gönder